PARTICULARITAT BATXILLERAT ARTÍSTIC IES LLUÍS VIVES “EL SEGON GRUP D’ARTS PLÀSTIQUES DEL TORN ORDINARI TÉ HORARI DE VESPRADA-NIT (BATXILLERAT VESPERTÍ).

L’IES Lluís Vives oferta per al curs 2023-2024, a més de les modalitats de batxillerat de Ciències/Tecnologia i Humanitats/Ciències Socials, la modalitat de BATXILLERAT D’ARTS.

La modalitat de batxillerat d’Arts s’organitzarà en el 1r i 2n curs de batxillerat del curs 2023-2024 en dues vies: la via d’Arts Plàstiques, Imatge i Disseny, i la via de Música i Arts Escèniques.

INFORMACIÓ MOLT IMPORTANT QUE CAL CONÉIXER:

Vos informem que dels dos grups de 1r i 2n de batxillerat d’Arts Plàstiques, Imatge i Disseny del torn ordinari/diürn, un és en horari de matí i el segon en horari de vesprada-nit (conegut com batxillerat vespertí d’Arts Plàstiques, Imatge i Disseny).

La puntuació obtinguda en el procés de baremació determinarà l’adjudicació de plaça en un dels dos grups de l’itinerari d’Arts Plàstiques, Imatge i Disseny, obtenint plaça en el grup de l’anomenat «batxillerat vespertí» l’alumnat amb les puntuacions més baixes del llistat d’alumnat admés en el procés d’admissió.

Consulteu el document “tot allò que cal conéixer sobre la modalitat de batxillerat artístic a l’IES Lluís Vives.