TALLER DE TÈCNIQUES D’ESTUDI / TALLER DE TÉCNICAS DE ESTUDIO

Benvolgudes famílies,
vos informem que estem organitzant des de l’AMPA un TALLER DE TÈCNIQUES D’ESTUDI per als alumnes. A continuació teniu tota la informació.
INSCRIPCIÓ
Places limitades. Termini d’inscripció: fins al 22 de setembre.
Formulari d’inscripció: https://forms.gle/GtVtob5ea1f1mbeR9
Inscripció gratuïta per a socis de l’AMPA del IES Lluís Vives.
20 euros no socis de l’AMPA.
Organitza: AMPA IES Lluís Vives.

DIRIGIT A:

 • Estudiants que vullguen analitzar i reflexionar al voltant dels seus mètodes actuals d’estudi per a conèixer els seus punts forts i dificultats.
 • Estudiants que tinguen dificultats per a estudiar i memoritzar.
 • Estudiants que vullguen conèixer altres estratègies per a estudiar.
 • Estudiants que vullguen conèixer tècniques de reducció d’estrès a l’estudi, en concret als exàmens.
  OBJECTIU:
 • Conèixer les potencialitats i dificultats personals que presente l’alumnat en el procés d’estudi.
 • Conèixer formes d’optimització del temps i esforç dedicat a l’estudi.
 • Proporcionar una sèrie de recursos i estratègies per a facilitar l’estudi.
 • Practicar l’elaboració de resums personals i tècniques de memorització.
 • Conèixer tècniques de reducció de l’estrès.

DESENVOLUPAMENT:
Duració: 4 sessions d’una hora.
Horari:

 • Taller ESO: dimarts, 1er i 2n ESO, de 16 a 17 h i 3r i 4r ESO, de 17 a 18 h. Dies 27 setembre, 4, 11 i 18 d’octubre.
 • Taller Batxiller: dimecres. Grup vespertí, de 15 a 16 h. Grup de matí, de 16 a 17 h. Dies 28 setembre, 5, 19 i 26 octubre.
  Lloc: Aula IES Lluís Vives (a determinar)
  Grups: màxim 15 estudiants.
  CONTINGUTS:
  Taller per a l’ESO
  1ª Sessió: Coneixement de capacitats pròpies i dificultats personals.
  Anàlisi i reflexió al voltant del mètode d’estudi personal.
  2ª Sessió: Recomanacions: lloc d’estudi, hàbits i organització del temps.
  Tècniques d’estudi 1ª part. Pràctiques d’elaboració de resums.
  3ª Sessió: Tècniques d’estudi 2ª part. Pràctiques de tècniques de memorització.
  4ª Sessió: Tècniques de reducció d’estrès.
  Taller per a Batxiller
  1ª Sessió: Repas del mètode d’estudi individual.
  Recomanacions: lloc d’estudi, hàbits i organització del temps.
  2ª Sessió: Tècniques d’estudi i memorització.
  3ª Sessió: Tècniques de reducció d’estrès I
  4ª Sessió: Tècniques de reducció d’estrès II INSCRIPCIÓ
  Places limitades. Termini d’inscripció: fins al 22 de setembre.
  Formulari d’inscripció: https://forms.gle/GtVtob5ea1f1mbeR9
  Inscripció gratuïta per a socis de l’AMPA del IES Lluís Vives.
  20 euros no socis de l’AMPA.
  Organitza: AMPA IES Lluís Vives.

Atentament,
Junta Directiva de l’AMPA IES Lluís Vives


Estimadas familias,
Os informamos que estamos organizando desde el AMPA un TALLER DE TÉCNICAS DE ESTUDIO para los alumnos. A continuación, tenéis toda la información.
INSCRIPCIÓN
Plazas limitadas. Plazo de inscripción: hasta el 22 de septiembre.
Formulario de inscripción: https://forms.gle/GtVtob5ea1f1mbeR9
Inscripción gratuita para socios del AMPA del IES Lluís Vives.
20 euros no socios del AMPA.
Organiza: AMPA IES Lluís Vives.
DIRIGIDO A:

 • Estudiantes que deseen analizar y reflexionar acerca de sus métodos actuales de estudio para conocer sus fortalezas y dificultades.
 • Estudiantes que tengan dificultades para estudiar y memorizar.
 • Estudiantes que deseen conocer otras herramientas para estudiar.
 • Estudiantes que deseen conocer técnicas de reducción de estrés durante el estudio y concretamente en los exámenes
  OBJETIVO:
 • Conocer las potencialidades y dificultades personales que presente el alumnado en cada secuencia de estudio.
 • Conocer formas de optimización del tiempo y esfuerzo dedicado al estudio.
 • Proporcionar una serie de recursos y herramientas para facilitar el estudio.
 • Practicar la elaboración de resúmenes personales y técnicas de memorización.
 • Conocer técnicas de reducción del estrés.

DESARROLLO
Duración: 4 sesiones de una hora.
Horario

 • Taller ESO: martes, 1º y 2º ESO, de 16 a 17 h. y 3º y 4º ESO, de 17 a 18 h.
 • Taller Bachiller: miércoles. Grupo vespertino, de 15 a 16 h. Grupo de mañana, de 16 a 17 h. Lugar: Aula IES Lluís Vives (a determinar)
  Lugar: Aula IES Lluís Vives (a determinar)
  Grupos: máximo 15 estudiantes.
  CONTENIDOS
  Taller para la ESO
  1a Sesión: Conocimiento de las capacidades propias, limitaciones y/o dificultades personales en los métodos de estudio utilizados.
  2a Sesión: Recomendaciones sobre el lugar de estudio, hábitos y organización del tiempo. Técnicas de estudio y memorización (1a parte). Prácticas de elaboración de resúmenes.
  3a Sesión: Técnicas de estudio y memorización (2a parte). Prácticas de técnicas de memorización.
  4a Sesión: Técnicas de reducción del estrés.

Taller para Bachiller
1ª Sesión: Repaso del método de estudio individual.
Recomendaciones: lugar de estudio, hábitos y organización del tiempo.
2ª Sesión: Técnicas de estudio y memorización.
3ª Sesión: Técnicas de reducción de estrés I
4ª Sesión: Técnicas de reducción de estrés II

Benvolgudes famílies,
Informar-vos que estem organitzant des de l’AMPA un TALLER DE TÈCNIQUES D’ESTUDI per als alumnes. A continuació teniu tota la informació.
INSCRIPCIÓ
Places limitades. Termini d’inscripció: fins al 22 de setembre.
Formulari d’inscripció: https://forms.gle/GtVtob5ea1f1mbeR9
Inscripció gratuïta per a socis de l’AMPA del IES Lluís Vives.
20 euros no socis de l’AMPA.
Organitza: AMPA IES Lluís Vives.

DIRIGIT A:

 • Estudiants que vullguen analitzar i reflexionar al voltant dels seus mètodes actuals d’estudi per a conèixer els seus punts forts i dificultats.
 • Estudiants que tinguen dificultats per a estudiar i memoritzar.
 • Estudiants que vullguen conèixer altres estratègies per a estudiar.
 • Estudiants que vullguen conèixer tècniques de reducció d’estrès a l’estudi, en concret als exàmens.
  OBJECTIU:
 • Conèixer les potencialitats i dificultats personals que presente l’alumnat en el procés d’estudi.
 • Conèixer formes d’optimització del temps i esforç dedicat a l’estudi.
 • Proporcionar una sèrie de recursos i estratègies per a facilitar l’estudi.
 • Practicar l’elaboració de resums personals i tècniques de memorització.
 • Conèixer tècniques de reducció de l’estrès.

DESENVOLUPAMENT:
Duració: 4 sessions d’una hora.
Horari:

 • Taller ESO: dimarts, 1er i 2n ESO, de 16 a 17 h i 3r i 4r ESO, de 17 a 18 h. Dies 27 setembre, 4, 11 i 18 d’octubre.
 • Taller Batxiller: dimecres. Grup vespertí, de 15 a 16 h. Grup de matí, de 16 a 17 h. Dies 28 setembre, 5, 19 i 26 octubre.
  Lloc: Aula IES Lluís Vives (a determinar)
  Grups: màxim 15 estudiants.
  CONTINGUTS:
  Taller per a l’ESO
  1ª Sessió: Coneixement de capacitats pròpies i dificultats personals.
  Anàlisi i reflexió al voltant del mètode d’estudi personal.
  2ª Sessió: Recomanacions: lloc d’estudi, hàbits i organització del temps.
  Tècniques d’estudi 1ª part. Pràctiques d’elaboració de resums.
  3ª Sessió: Tècniques d’estudi 2ª part. Pràctiques de tècniques de memorització.
  4ª Sessió: Tècniques de reducció d’estrès.
  Taller per a Batxiller
  1ª Sessió: Repas del mètode d’estudi individual.
  Recomanacions: lloc d’estudi, hàbits i organització del temps.
  2ª Sessió: Tècniques d’estudi i memorització.
  3ª Sessió: Tècniques de reducció d’estrès I
  4ª Sessió: Tècniques de reducció d’estrès II INSCRIPCIÓ
  Places limitades. Termini d’inscripció: fins al 22 de setembre.
  Formulari d’inscripció: https://forms.gle/GtVtob5ea1f1mbeR9
  Inscripció gratuïta per a socis de l’AMPA del IES Lluís Vives.
  20 euros no socis de l’AMPA.
  Organitza: AMPA IES Lluís Vives.

Atentament,
Junta Directiva de l’AMPA IES Lluís Vives


Estimadas familias,
Informaros que estamos organizando desde el AMPA un TALLER DE TÉCNICAS DE ESTUDIO para los alumnos. A continuación, tenéis toda la información.
INSCRIPCIÓN
Plazas limitadas. Plazo de inscripción: hasta el 22 de septiembre.
Formulario de inscripción: https://forms.gle/GtVtob5ea1f1mbeR9
Inscripción gratuita para socios del AMPA del IES Lluís Vives.
20 euros no socios del AMPA.
Organiza: AMPA IES Lluís Vives.
DIRIGIDO A:

 • Estudiantes que deseen analizar y reflexionar acerca de sus métodos actuales de estudio para conocer sus fortalezas y dificultades.
 • Estudiantes que tengan dificultades para estudiar y memorizar.
 • Estudiantes que deseen conocer otras herramientas para estudiar.
 • Estudiantes que deseen conocer técnicas de reducción de estrés durante el estudio y concretamente en los exámenes
  OBJETIVO:
 • Conocer las potencialidades y dificultades personales que presente el alumnado en cada secuencia de estudio.
 • Conocer formas de optimización del tiempo y esfuerzo dedicado al estudio.
 • Proporcionar una serie de recursos y herramientas para facilitar el estudio.
 • Practicar la elaboración de resúmenes personales y técnicas de memorización.
 • Conocer técnicas de reducción del estrés.

DESARROLLO
Duración: 4 sesiones de una hora.
Horario

 • Taller ESO: martes, 1º y 2º ESO, de 16 a 17 h. y 3º y 4º ESO, de 17 a 18 h.
 • Taller Bachiller: miércoles. Grupo vespertino, de 15 a 16 h. Grupo de mañana, de 16 a 17 h. Lugar: Aula IES Lluís Vives (a determinar)
  Lugar: Aula IES Lluís Vives (a determinar)
  Grupos: máximo 15 estudiantes.
  CONTENIDOS
  Taller para la ESO
  1a Sesión: Conocimiento de las capacidades propias, limitaciones y/o dificultades personales en los métodos de estudio utilizados.
  2a Sesión: Recomendaciones sobre el lugar de estudio, hábitos y organización del tiempo. Técnicas de estudio y memorización (1a parte). Prácticas de elaboración de resúmenes.
  3a Sesión: Técnicas de estudio y memorización (2a parte). Prácticas de técnicas de memorización.
  4a Sesión: Técnicas de reducción del estrés.

Taller para Bachiller
1ª Sesión: Repaso del método de estudio individual.
Recomendaciones: lugar de estudio, hábitos y organización del tiempo.
2ª Sesión: Técnicas de estudio y memorización.
3ª Sesión: Técnicas de reducción de estrés I
4ª Sesión: Técnicas de reducción de estrés II

Atentamente,
Junta Directiva de la AMPA IES Lluís Vives