LLISTATS GRUPS BATXILLERAT DIÜRN 2021-2022

Consulteu en els llistats del grups del nivell educatiu en el què heu matriculat al vostre fill i/o la vostra filla per a comprovar el grup que se li ha assignat.

En compliment de la Llei de Protecció de Dades no s’han transcrit els noms i cognoms complets. Observeu que només apareixeran les tres primeres inicials del nom i cognoms, i els cinc primers números del NIA.

Exemple: suposem que el vostre fill es diu Antoni Martínez Sabater i el seu NIA fora 12345678. En el llistat apareixeria:

NIANOM1r COGNOM2Nn COGNOM
12345ANTMARSAB

Els llistats també estaran disponibles per a la seua consulta en el suro ubicat en la zona d’accés a l’edifici, davant de consergeria.

HUMANÍSTIC

1BAH-A AULA 207 ———– 2BAH-A AULA 202

1BAH-C AULA 209 ————- 2BAH-C AULA 214

CIENTÍFIC

1BAC-B AULA 212 ———— 2BAC-B AULA 217

1BAC-D AULA 213 ———– 2BAC-D AULA 215

ARTÍSTIC

1BAT E AULA 201———- 2BAT-E AULA 301

1BAT-P AULA 210———- 2BAT-P AULA 211