LLISTAT DEFINITU DE LES PROVES BATXILLERAT MAJORS DE 20 ANYS

ACTA DEFINITIVA DE CONVALIDACIONS A LES PROVES LLIURE DE BATXILLERAT DE MAJOR DE 20 ANYS

Instruccions/instrucciones

rotatedpdf270

Recordatori

Dia 15 d’abril de 2021.

Exercicis 1, 2 i 3.– De 15.30 a 16.00 hores: crida de les persones participants

De 16.00 a 17.00 hores: exercici 1 de Valencià: llengua i literatura.

De 17.00 a 18.00 hores: exercici 2 de Llengua i literatura castellana.

De 18.30 a 19.30 hores: exercici 3 de Primera Llengua Estrangera.

Dia 16 d’abril de 2021.

Exercicis 4 i 5.– De 15.30 a 16.00 hores: crida de les persones participants

De 16.00 a 18.00 hores: Exercici 4: Filosofia i Història d’Espanya.

De 18.30 a 20.00 hores: Exercici 5

Dia 17 d’abril de 2021. Exercicis 6,7 i 8.

De 9.00 a 09.30 hores: crida de les persones participants.

De 9.30h a 12.30h: exercicis 6 i 7

De 13:00h a 14:30h: exercici 8