PUBLICACIÓ NOTES PROVES EXTRAORDINÀRIES 4t ESO, 1r BAT I PENDENTS 2n BAT

PUBLICACIÓ DE LES NOTES DE LES PROVES EXTRAORDINÀRIES 4t ESO, 1r BATXILLERAT I PENDENTS 2n BATXILLERAT

-Publicació de les notes a la Web Família (Itaca): 6 de juliol

-Atenció telemàtica a alumnes i pares o tutors legals: dies 6, 7 i 8 de juliol a través de correus electrònics (o plataformes digitals) dirigits a professors o tutors

-Els dies 6, 7 i 8 de juliol els caps d´estudis atendran possibles reclamacions.

 

PUBLICACIÓN DE LAS NOTAS DE LAS PRUEBAS EXTRAORDINARIAS de 4º ESO, 1º BACHILLERATO Y PENDIENTES 2º BACHILLERATO

-Publicación de las notas en Web Familia (Itaca): 6 de julio

-Atención telemática a alumnos, padres y tutores legales: días 6. 7 y 8 de julio a través de correos electrónicos (o plataformas digitales) dirigidos a profesores y tutores

-Los días 6, 7 y 8 de julio los jefes de estudios atenderán posibles reclamaciones.