Admissió i matrícula curs 2020-2021

Polseu “ací” per a consultar  l’apartat “Admissió d’alumnat” de la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport. En la pàgina web de Conselleria podreu consultar i descarregar, a mesura que vaja establint-se,  tota la normativa i les resolucions on s’estableixen els calendaris i procediments per a l’admissió de l’alumnat per al pròxim curs escolar 2020-2021.

NOVETAT: RESOLUCIÓ 21 DE MAIG PER LA QUAL ES REGULA EL CALENDARI D’ADMISSIÓ 2020-2021.

Polseu “ací” per a consultar el document “Resolució de 21 de maig de 2020, del director general de Centres Docentes, per la qual s’estableix el calendari d’admissió de l’alumnat en els centres públics i privats concertats de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat per al cus 2020-2021.  En l’annex III trobareu el quadre resum del calendari d’admissió.

NOVETAT: INSTRUCCIONS PROCEDIMENT ADMISSIÓ ALUMNAT CURS 2020-2021 (Actualitzat 19/05/2020)

Polseu “ací” per a consultar el document “RESUMEN DE LAS INSTRUCCIONES DE LA RESOLUCIÓN DE 15 DE MAYO DE 2020”

Polseu “ací” per a consultar la Resolució de 15 maig de 2020, del Conseller d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es dicten instruccions respecte del procediment d’admissió de l’alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments d’Educacó Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat per al curs 2020-2021.

NOVETAT: ANNEX I (CRITERIS I PUNTUACIONS) (Actualitzat 19/05/2020)

Polseu “ací” per a consultar la Correcció d’errades de la Resolució de 15 maig. Hi trobareu l’annex I (criteris i puntuacions)

NOVETAT: CALENDARI D’ADMISSIÓ CURS 2020-2021 (Actualitzat 06/05/2020)

Polseu “ací” per a consultar el Calendari admissió curs 2020-2021

NOVETAT: MESURES URGENTS COVID-19

Polseu “ací” per a consultar el DECRET LLEI 2/2020, de 3 d’abril, de mesures urgents, en l’àmbit de l’educació, de la cultura i de l’esport, per a pal·liar els efectes de l’emergència sanitària provocada per la Covid-19.