PAU 2019-2020 – Provés d’accés a la universitat -.

 

Polsant “ací” podreu consultar  la pàgina de la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital  amb tota la  informació relativa a la Prova d’accés a la universitat curs 2019-2020

 

NOVETAT – Dossier amb instruccions sobre PREINSCRIPCIÓ UNIVERSITÀRIA 2020-2021.

Consulteu el document informatiu polsant “ací”

NOVETAT – Dossier PAU del Departament d’Orientació.

Hi trobareu informacions detallades sobre els següents punts:

-Estructura de la prova, característiques, procediments de la PAU i de l’admissió a la universitat, procediment revisió qualificacions d’exàmens, nova flexibilitat per als exàmens, models d’exàmens, dates importants, taula de ponderacions, notes de tall de les universitats.

Consulteu el document informatiu polsant “ací”

NOVETAT – Nova optativitat dels exàmens de les PAU 2020 (Actualitzat 29/04/2020)

Acord de la Comissió Gestora dels Processos d’accés i Preinscripció en relació a la nova optativitat dels exàmens de les PAU de 2020.
Consulteu el document amb informació per assignatures polsant “ací”
Consulteu els models d’exàmens per assignatures polsant “ací

NOVETAT – Calendari proves PAU i majors de 25 i 45 anys. (Actualitzat en web Conselleria 23/04/2020)

Consulteu el document amb la informació detallada polsant “ací”

NOVETAT – Dates proves PAU i majors de 25 i 45 anys. (Actualitzat en web Conselleria 21/04/2020)

a) Les proves de les PAU(EBAU) es realitzaran els dies 7, 8 i 9 de juliol.

b) La segona convocatòria d’aquestes proves serà els dies 8, 9 i 10 de setembre

Consulteu el document amb la informació detallada  polsant “ací”.

NOVETAT – Ajornament de les PAU

RESOLUCIÓ de 20 de març de 2020, per la qual es deixa sense efecte la Resolució de 3 de març de 2020, de la presidenta de la Comissió Gestora dels Processos d’Accés i Preinscripció en les universitats públiques del Sistema Universitari Valencià, per la qual es fan públics els acords de la comissió esmentada sobre l’estructura de les noves proves d’accés a la universitat i la determinació de les dates per a la realització de les proves d’accés a la Universitat del curs 2019-2020, per als alumnes que estiguen en possessió del títol de Batxiller, o de Tècnic Superior de Formació Professional, o de Tècnic Superior d’Arts Plàstiques i Disseny, o de Tècnic Esportiu Superior, o equivalents a efectes acadèmics.