COMUNICAT COMISSARIA GENERAL DE SEGURETAT CIUTADANA.

COMISSARIA GENERAL DE SEGURETAT CIUTADANA.

Vídeo promocional dirigit als menors, amb la finalitat d'ajudar-los, explicar-los les raons per les quals han de romandre a les seues cases i transmetre'ls la tranquil·litat necessària durant la situació d'estat d'alarma en la qual ens trobem.

Per a difondre entre l'alumnat i agrair-los la seua responsabilitat social:

AMB LA SEUA ACTITUD, SALVEM VIDES!

COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA.

Video promocional dirigido a los menores, con la finalidad de ayudarles, explicarles las razones por las que deben permanecer en sus casas y transmitirles la tranquilidad necesaria durante la situación de estado de alarma en la que nos encontramos.

Para difundir entre el alumnado y agradecerles su responsabilidad social:

CON SU ACTITUD, ¡SALVAMOS VIDAS!