Benvinguts a la docència a distància / Bienvenidos a la enseñanza a distancia

Aquesta setmana comencem amb una nova etapa de docència a distància, una experiència nova per a tota la comunitat educativa.

El centre farà servir Web família com a canal inicial de comunicació amb les famílies.

Esteu pendents als missatges que anireu rebent durant el dia dels vostres professors.

Qualsevol dubte o consulta també podeu enviar-lo per aquest mateix mitjà.

En cas de no tindre accés a Web família, envieu un mail al centre (46012872@gva.es)  redactant un text formal on exposeu la vostra sol·licitud, indicant:

-el nom del alumne/a, curs i grup.

-la relació de parentesc amb l’alumne/a, nom, cognoms i DNI de la persona sol·licitant.

-L’adreça de correu a la qual voleu associar la Web Família.

 

OBSERVACIÓ IMPORTANT:

L’alumnat major d’edat podrà associar la Web Família a sí mateix, o si així ho considera, a un dels seus progenitors. En qualsevol dels casos , en la sol·licitud telemàtica haurà d’especificar:

-Nom, cognoms, DNI i correu electrònic de la persona sol·licitant a la qual s’associarà la Web Família.

 

 

Gràcies i ànims a totes les famílies.


Esta semana empezamos una nueva etapa de docencia a distancia, una experiencia nueva para toda la comunidad educativa.

El centro utilizará Web familia como canal inicial de comunicación con las familias.

Estad pendientes de los mensajes que se irán recibiendo a lo largo del día de vuestros profesores.

Cualquier duda o consulta también puede enviarse a través de esta plataforma.

En el caso de no tener acceso a Web familia, enviad un mail al centro (46012872@gva.es) redactando un texto formal donde exponer vuestra solicitud, indicando:

-nombre del alumno/a, curso y grupo.

-La relación de parentesco con el alumno/a, nombre, apellidos y DNI de la persona solicitante.

-Dirección de correo a la que queréis asociar la Web Família.

 

OBSERVACIÓN IMPORTANTE:

El alumnado mayor de edad podrá asociar la Web Família a sí mismo o si, así lo considera, a uno de sus progenitorers. En cualquier caso, en la solicitud telmática tendrá que especificar:

-Nombre, apellidos, DNI y correo electrónico de la persona solicitante a la que irá asociada la Web Família.

 

 

 

Gracias y ánimos a todas las familias.