OPTATIVES 1r BATXILLERAT

OPTATIVAQUIN DEPARTAMENT LA IMPARTIX?DE QUIN TRÀFIC? QUÈ APRENDRÉ?
BIOLOGIA HUMANABiologia i GeologiaEn l’optativa de Biologia humana i salut els continguts que s’impartixen tracten de conéixer el cos humà, els aparells (digestiu, respiratori…) i sistemes (sistema nerviós…), curiositats, així com les malalties. També tractarem la importància d’alimentació adequada i els trastorns de la mateixa com l’anorèxia, bulímia… A més, es realitzaran pràctiques de laboratori relacionades amb els continguts impartits. Per exemple, detectar en els aliments la presència de midó, dissecció de pulmons, cor… Esta assignatura està dirigida per a l’alumnat que tinga la curiositat de conéixer com funciona el nostre cos i també per a aquells que vagen a realitzar estudis relacionats amb la branca sanitària.
COMUNICACIÓ AUDIOVISUALEducació Plàstica Vols aprendre/experimentar amb la fotografia, el doblatge de pelis, la sonorització al cinema (Foley), gravar els teus propis curts animats i d’imatge real, crear guions, els teus propis pòdcasts, cartelleria, còmics…? T’agrada el cinema, les sèries i… per descomptat, les roses? Comunicació audiovisual és la teua optativa!
Una matèria totalment pràctica (i sense exàmens) on experimentar amb tècniques que pots aplicar en un munt de matèries diferents i en el teu dia a dia. Estàs prepareu@ per a passar-t’ho bé?
DESC. ARRELS CLÀSSIQUESLlatí i GrecMatèria optativa de 1r de batxillerat en la qual a través del coneixement de la mitologia, l’etimologia i la cultura clàssiques, entendràs millor la realitat buscant i reconeixent referents clàssics en l’art, en la societat, en la psicologia, en la publicitat, al cinema i la literatura, en la música o en el llenguatge que utilitzes diàriament. Perquè conéixer les nostres arrels ens ajuda a comprendre el món.
https://www.canva.com/design/dafif2w–3m/ltszp_0aq4nohc7_sosyuq/watch?utm_content=dafif2w–3m&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
FRANCÉS   FRANCÉS, SEGONA LLENGUA ESTRANGERA.pdf  
GEOGRAFIA I HISTÒRIA VALENCIANAGeografia i HistòriaL’objectiu de l’assignatura de Geografia i Història Valencianes en el nivell de 1r de Batxillerat és el d’establir les bases de treball d’estes dos principals ciències socials, però concretant a l’espai i el temps històric de la Comunitat Valenciana, la província d’Alacant i el municipi de Novelda. La metodologia de treball estaria basada en l’anàlisi contextualitzada de fonts escrites, orals i audiovisuals, el treball per projectes, eixides de camp, anàlisi de documents gràfics, cartogràfics i estadístics de la nostra comunitat i fins i tot del municipi de Novelda, aprofitant perquè l’alumnat puga conéixer la realitat social i natural més immediata que li envolta. És, a més, una estupenda oportunitat per a acostar-se a les assignatures d’Història d’Espanya i de Geografia, de 2n de Batxillerat.
PRODUCCIÓ MUSICALMÚSICALa matèria de Producció Musical és una optativa de Batxillerat que permet treballar aspectes pràctics i tècnics en la creació de productes sonors. A partir de la matèria primera de la música i el so, en totes les seues possibilitats, l’alumnat podrà conéixer els diferents contextos on la producció musical és un referent, així com element indispensable en el seu vessant interpretatiu, creativa i sobretot, productiva.
Introducció a la producció musical. Teoria musical Ús de programari de producció musical: s’ensenyen les funcions bàsiques d’estos programes, com gravar i editar àudio, treballar amb instruments virtuals, crear bucles i seqüències, etc. Gravació d’àudio Edició d’àudio: Mescla i masterització. Composició musical. Estils i gèneres musicals: S’analitzen diferents estils i gèneres musicals, les seues característiques distintives i la seua evolució històrica.
PROGRAMACIÓ, XARXES I SISTEMES INFORMÀTICS IInformàtica Coneixerem com funcionen els ordinadors i les xarxes informàtiques. Aprendrem l’ús de programes informàtics per a desenvolupar les tasques que l’alumnat ha de presentar en qualsevol de les altres matèries, bé siga textos, contingut multimèdia o treballs de càlcul. S’aprendrà a crear pàgines Web com a mitjà de mostrar el nostre treball en el món de hui dia. Finalment, s’estudia la seguretat informàtica, per a saber com protegir-nos dels atacs informàtics.
PROJECTE D’INVESTIGACIÓ: COMUNICACIÓ ORAL EN VALENCIÀValencià
TECNOLOGIA I ENGINYERIA I TecnologiaLa matèria de Tecnologia i Enginyeria I s’articula entorn de sis blocs de sabers bàsics. El bloc «Projectes de recerca i desenvolupament» se centra en la metodologia de projectes, dirigida a la ideació i creació de productes, així com el seu cicle de vida. El bloc «Materials i fabricació» aborda els criteris de selecció de materials i les tècniques més apropiades per a la seua transformació i elaboració de solucions tecnològiques sostenibles. Els blocs «Sistemes mecànics» i «Sistemes elèctrics i electrònics» fan referència a elements, mecanismes i sistemes que puguen servir de base per a la realització de projectes o ideació de solucions tècniques. El bloc «Sistemes informàtics» presenta sabers relacionats amb la informàtica, com la programació textual i les tecnologies emergents, per a la seua aplicació a projectes tècnics. El bloc «Sistemes automàtics» aborda l’actualització de sistemes tècnics per al seu control automàtic mitjançant simulació o muntatge, contemplant a més les potencialitats que oferixen les tecnologies emergents en sistemes de control. El bloc «Tecnologia sostenible» aporta a l’alumnat una visió de la matèria alineada amb algunes metes dels Objectius de Desenvolupament Sostenible.
L’alumnat desenvoluparà projectes on puga aplicar els seus coneixements i destreses per a donar solució a una necessitat concreta.