ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR

Estimades famílies,

El pròxim 23 de novembre se celebren les eleccions a consells escolars en els centres educatius. Famílies, alumnat i personal dels centres docents estan convocats a votar per a triar les persones que representaran la veu de la comunitat educativa en aquest òrgan de govern.

La taula electoral on podreu votar es situarà al hall del centre de 13:00 a 15:00 hores i de 18:00 a 20:00 hores.

També podreu votar per correu seguint el següent procediment:

Són necessaris dos sobres: el gran de “vot per correu familiar” on s’introduirà una fotocòpia del D.N.I, i el sobre xicotet o de votació.

1.-Papereta de votació (es marquen fins a dos candidats com a màxim).

2.-La papereta de votació s’introdueix en el sobre de votació (el xicotet) i es tanca

3.-S’introdueix en el sobre gran junt amb una fotocòpia del D.N.I., del passaport o del permís de conduir i es tanca

4.-Se signa en la solapa agafant part de la solapa i part de la resta del sobre (lacrat).

5.-Es porta a l’instituit per mitjà d’un familiar (fill, filla, marit, dona, etc).

6.-Es lliura a la Mesa electoral pel matí de 13:00h a 15:00h o per la vesprada de 18:00h a 20:00h com va establir la Junta Electoral.

Junta Electoral Eleccions a Consell Escolar 2023