Projecte ApS El Sàhara Occidental

IES LA FOIA D’ELX

Durant el curs 2023/2024, prosseguirem amb algunes línies de treball dels cursos anteriors (activitats de sensibilització amb el suport de les tutories, tasques integrades en els currículums de les diferents matèries, iniciatives de contacte cultural i conferències):

  1. Difusió del conflicte i de la situació de la població sahrauí refugiada. Es tracta de contribuir a les campanyes de solidaritat amb el poble sahrauí, en uns moments d'especials dificultats per a la població refugiada, que afronta una situació de vertadera crisi alimentària mentre prossegueix la guerra a la frontera del territori ocupat pel Marroc.

  2. Activitats d'ensenyament/aprenentatge. Professorat de diferents àrees està dissenyant i posant en pràctica activitats diverses relatives al poble sahrauí i el conflicte del Sàhara Occidental, en la línia dels cursos anteriors: lectures, investigacions, presentacions…

  3. Suport material al Centre d'Educació Especial de la wilaya de Auserd. Continuarem amb els nostres enviaments de material d'higiene per als xiquets i joves usuaris del centre, a través de Butigon.com, i d'aliments i altres recursos per mitjà de les caravanes solidàries que posen en marxa les associacions.

  4. Davant la desaparició del projecte interdisciplinari Desigualtats i solidaritat en 3r d'ESO, podem abordar algunes tasques relacionades amb el projecte en hores d'Atenció educativa, si el professorat responsable i els estudiants estan disposats a això.

  5. Seguim sense poder assegurar la posada en marxa de Institut Solidari, donada la falta de coincidència entre les dates que planteja el moviment solidari per a un viatge als campaments de Tinduf i les tasques prèvies que implica el projecte. D'altra banda, les limitacions relatives a l'edat dels estudiants i la proliferació de viatges amb altres objectius no faciliten dur a terme aquesta activitat, que a més es va encarint per l'alça dels preus dels combustibles.

Finalment, continuarem col·laborant amb les entitats que ho sol·liciten per a compartir la nostra experiència i conclusions, com ja vam fer en anys anteriors. Al començament del present curs, participarem en una jornada organitzada pel CEFIRE de La Nucia per a explicar la nostra experiència.

Activitats complementàries previstes en relació amb el projecte ApS El Sàhara Occidental:

- Activitats d'aproximació a la cultura saharauí: jornada cultural de desembre i/o Jornades Solidàries.