CONVOCATÒRIA DE JORNADA DE NO ASSISTÈNCIA A CLASSE

Benvolgudes famílies, 

A l’empra de la legislació vigent i a l’efecte de l’exercici del dret de reunió previst en l’Article 8 de la Llei Orgànica 8/1985 de 3 de juliol, reguladora del Dret a l’Educació, els comuniquem que l’alumnat, a través de la Junta de Delegats, ha sol·licitat la convocatòria d’una jornada de no assistència a classe “per a lluitar contra el genocidi del poble palestí” el pròxim dijous 16 de novembre de 2023. 

Els informem dels següents aspectes: 

  • La convocatòria de no assistència només podrà ser, segons la legislació vigent, per l’alumnat de 3r ESO, 4t ESO i Batxillerat. 
  • Les famílies es descarregaran de la web del centre l’imprés de comunicació de no-assistència i l’alumnat l’entregarà a Vicedirecció abans del dimecres 15 de novembre de 2023. 
  • Les faltes d’assistència d’esta jornada no son justificables si no és per motiu mèdic o legal, segon el que s’estableix al RRI del centre. 
  • L’alumnat no podrà ser penalitzat en la seua nota per exercir el seu dret a no assistir a classe el 16 de novembre de 2023. 
  • L’alumnat que decidisca no fer ús del dret a vaga tindrà garantit el dret a l’educació i podrà assistir al centre amb normalitat. 
  • L’entrega de treballs i activitats per al dia 16 de novembre de 2023 que s’haja programat abans de la convocatòria (8 de novembre de 2023), s’haurà de realitzar abans del termini establit pel professorat o, en cas d’assistir-hi, el mateix 16 de novembre. 
  • Els exàmens fixats abans de la convocatòria (8 de novembre de 2023) es realitzaran el dia 16 de novembre de 2023 per a l’alumnat que decidisca assistir-hi o, obligatòriament en la pròxima sessió lectiva de l’assignatura per a l’alumnat que no hi assistisca i que haja secundat la convocatòria (signant l’imprés de comunicació de no-assistència). 

Salutacions, 

Enrique Lomas López
Vicedirector