Organigrama

ÒRGANS DE GOVERN UNIPERSONALS

  • Directora: Assumpció Tormo Gonzàlvez
  • Vicedirector: Enrique Lomas López
  • Cap d'Estudis: Raúl Aráez Valero
  • Secretari: Francisco Pérez Gilabert
  • Coordinadora ESO: Laura Caparrós Mas
  • Coordinadora Batxillerat: María Gallardo Ferrández

COORDINACIONS

  • Coordinador TIC: Diego Ernesto Carreño Peñas
  • Coordinadora de Formació: Laura Álvarez Argueta
  • Coordinadora d'Igualtat i Convivència: Clara Gil Maciá
  • Coordinadora de Xarxa Llibres: Paula Candela Navarro

COMISSIONS

Comissió de Biblioteca

La Comissió de Biblioteca dissenyarà activitats destinades al foment de l'hàbit lector de l'alumnat i del conjunt de la comunitat educativa, dinamitzarà la Biblioteca del centre i oferirà assessorament en els plans de lectura dels departaments didàctics i per a l'alumnat que el precise.

Coordinadora: Neli Mas Sánchez

Membres: Ana Marcos, Assum Tormo, Carmen Jerez, Etel González, Enrique Lomas, Iván Miralles, Juan Galipienso, Josep Morales, Mar Mañas, Nieves Soria, Paula Candela.

Comissió de Convivència

La comissió de Convivència analitzarà la situació de la convivència en el centre i coordinarà l'equip de mediadors i d'observadors de la convivència, organitzarà activitats amb l'alumnat d'acolliment i abordarà els conflictes de l'alumnat per a resoldre'ls mitjançant tècniques de mediació.

Coordinadora: Clara Gil Maciá

Membres: Assum Tormo, Asun Tortosa, Camilo Vázquez, Laura Álvarez, María Bellón, Raúl Aráez

Comissió d'Inclusió

La Comissió d'Inclusió elaborarà eines per a reforçar la inclusió de l'alumnat en el centre, així com campanyes de sensibilització i xarrades informatives a l'alumnat.

Coordinadora: Mayte Peral Juárez

Membres: Aurora Bautista, Andrea Santacreu, Assum Sánchez, Carmen Jerez, Daniel Pascual, Raúl Aráez, Raquel Tarí.

Comissió d'Internacionalització

La ComisióLa Comissió d'Internacionalització coordinarà els diferents programes de mobilitat europeus Erasmus+, tant de tala com de llarga duració, així com la gestió d'estades professionals en centres educatius estrangers i en el nostre centre educatiu destinats a millorar l'ensenyament-aprenentatge.

Coordinador: Ernesto Bru Ibarra

Membres: Assum Tormo, Enrique Lomas, Laura Álvarez, Laura Caparrós, Mayte Peral, Susana Mestre

Comissió de Medi Ambient

La Comissió de Medi Ambient coordinarà accions i campanyes orientades a la conscienciació de la comunitat educativa pel que fa a la protecció de l'entorn, el reciclatge, l'estalvi de recursos i a la consecució d'un institut més sostenible.

Coordinador: Paco Pérez Gilabert

Membres: Antonio García, Carmen Rodríguez, Juan Carlos Sempere, Javi Parres, Raquel Zaplana

Comissió de Millora acadèmica

La Comissió de Millora acadèmica treballarà amb l'alumnat per a poder analitzar i orientar els seus estudis amb coordinació amb el Departament d'Orientació, oferint orientacions sobre tècniques d'estudi i organització del treball. Igualment treballarà en la prevenció de l'abandó d'assignatures.

Coordinador: Salva Martínez García

Membres: Javi Parres, María Gallardo, Marina García, Raúl Aráez, Silvia Tarí

Comissió de Plurilingüisme

La Comissió de Plurilingüisme analitzarà l'ús i el coneixement de les llengües oficials i estrangeres en el centre i elaborarà campanyes per a la seua promoció. Igualment proposarà eines per al desenvolupament del TIL i del TILC a la disposició del professorat i coordinarà el pla lingüístic de centre.

Coordinador: Enrique Lomas López

Membres: Araceli Garrido, Assum Tormo, Josep Morales, Raquel Martínez