Cicles formatius grau mitjà

MANTENIMENT ELECTROMECÀNIC

MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs: Segon curs:
Tècniques de fabricació.

Tècniques d'unió i muntatge.

Electricitat i automatismes elèctrics.

Automatismes pneumàtics i hidràulics.

Formació i orientació laboral.

Anglés Tècnic I-M

Muntatge i manteniment mecànic.

Muntatge i manteniment elèctric-electrònic.

Muntatge i manteniment de línies automatitzades.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Anglés Tècnic II-M

Formació en centres de treball.

Amplia informació en la web de Conselleria

                       

INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES I DE CLIMATITZACIÓ

MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs: Segon curs:
Màquines i equips tèrmics.

Tècniques de muntatge d'instal·lacions.

Instal·lacions elèctriques i automatismes.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Formació i orientació laboral.

Anglés Tècnic I-M

Configuració d'instal·lacions de fred i climatització.

Muntatge i manteniment d'equips de refrigeració comercial.

Muntatge i manteniment d'instal·lacions frigorífiques industrials.

Muntatge i manteniment d'instal·lacions de climatització, ventilació i extracció.

Anglés Tècnic II-M

Formació en Centres de Treball.

    Amplia informació en la web de Conselleria

INSTAL·LACIONS DE PRODUCCIÓ DE CALOR

MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs: Segon curs:
Màquines i equips tèrmics.

Tècniques de muntatge d'instal·lacions.

Instal·lacions elèctriques i automatismes.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Formació i orientació laboral.

Anglés Tècnic I-M

Configuració d'instal·lacions calorífiques.

Muntatge i manteniment d'instal·lacions calorificas.

Muntatge i manteniment d'instal·lacions d'aigua.

Muntatge i manteniment d'instal·lacions de gas i combustibles líquids.

Muntatge i manteniment d'instal·lacions d'energia solar.

Anglés Tècnic II-M

Formació en Centres de Treball.

    Amplia informació en la web de Conselleria

 

MECANITZAT

MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs: Segon curs:
Processos de mecanitzat.

Metrologia i assajos.

Fabricació per arrancada d'encenall.

Interpretació gràfica.

Formació i orientació laboral.

Anglés Tècnic I-M

Mecanitzat per control numèric.

Fabricació per abrasió, electroerosió, cort i conformat i per processos especials.

Sistemes automatitzats.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Formació en Centres de Treball: 380 hores.

Amplia informació en la web de Conselleria