Els GREEN AMBASSADORS enseyen als seus companys a reciclar i reutilitzar deixalles

Els “Green Ambassadors” han preparat un taller en el qual han ensenyat els alumnes participants a reciclar les diferents deixalles. Per a això, han utilitzat la infografia que hem creat perquè servisca de referència a tota la comunitat educativa i unes fitxes creades per l’equip amb la intenció d’ensenyar a reciclar de manera lúdica i amena.   

A més, han animat tot l’alumnat del centre a participar en un projecte de reutilització de tubs de cartó per a realitzar un separador d’ambients que formarà part del mobiliari del nostre “racó de lectura”.