Objectius Erasmus+

Els objectius que pretenem són:

  1. Actualitzar el nivell de l'idioma corresponent per a promoure l'exposició continuada de l'alumnes al llenguatge oral.
  2. Potenciar els aspectes socioculturals i sociolingüístics associats a la llengua.
  3. Conèixer nous models de gestió d'aula que estimulen l'aprenentatge dels alumnes fomentant la seua creativitat i protagonisme.
  4. Plantejar nous enfocaments de metodologia bilingüe fomentant metodologies innovadores.