Multilingualism & Sustainability

Objectius

  1. Augmentar la dimensió europea del centre: fomentar la interculturalitat. Obrir el centre a Europa i crear ciutadans més oberts i que sàpiguen afrontar els reptes del futur.
  2. Millorar les competències curriculars en llengües estrangeres així com la qualitat i la innovació de la nostra pràctica docent.
  3. Millorar les habilitats lingüístiques dels nostres alumnes.
  • Programa Erasmus+: Viatge a Creta
    Aquesta setmana, del 16 al 20 de Maig, alumnes de l’IES Jaume II el Just estan fent una mobilitat a un centre de Creta dins el programa Erasmus +: Multilingualism and sustainability.
  • Programa Erasmus+. Mobilitat a França del 2 al 9 de maig
    Durant la setmana del 2 al 9 de maig, alumnes i professors de l’IES Jaume II el Just han viatjat a França dins el projecte Erasmus+ Multilingualism&Sustainability que s’està desenvolupant al centre. Aquesta setmana permetrà l’alumnat endinsar-se en el món de la Sostenibilitat i el Multilingüisme, ensenyant-los com la unió de cultures i idiomes pot … Read more