Xerrada Cabrafotuda a l’IES

El pròxim dilluns 13 de maig, dins del programa de xarrades a l’IES, ens visitarà Fran Tudela, més conegut com “Cabrafotuda” (www.cabrafotuda.com), un “influencer” o “creador de contingut” amb més de 300 mil seguidors a les xarxes socials (la qual cosa desperta un gran interés en l’alumnat i els beneficia a l’hora de parar atenció i entendre el missatge que s’intenta donar en elles). L’objectiu de les xarrades és fer veure al jovent que el valencià és tan vàlid com qualsevol altra llengua a l’hora de fer-lo servir i comunicar-se a les xarxes socials, de manera que “canvien el xip” i entenguen que també es pot influenciar i tindre seguidors en la nostra llengua.

Aquestes xarrades són també un complement al treball diari del professorat, perquè  vegen l’ús de la llengua com un valor afegit més enllà del que estudien a l’aula (fora de  l’àmbit acadèmic) i des d’una vessant més lúdica. Així, poden normalitzar la llengua en  els seus moments d’oci i d’entreteniment (TikTok, Instagram i altres xarxes i plataformes d’ús social).
Pel que fa al contingut de les xarrades, Cabrafotuda aprofita per parlar de temes diversos com ara la seua trajectòria en les xarxes, anècdotes divertides i no tant divertides, el tractament i gestió de l’odi en xarxes, les oportunitats que donen les xarxes i sobretot la llengua, etc. També intenta desmitificar el terme “influencer” i conscienciar l’alumnat respecte això i els seus objectius en la vida.