Nova edició de les Beques Talentum

Per tal de promoure la formació professional en el marc de la col·laboració públic-privada, el Ministeri d’Educació i Formació Professional impulsa diverses accions de col·laboració amb les principals empreses. En aquesta línia, el grup Telefónica ha convocat una nova edició de les beques Talentum incorporant entre els destinataris als titulats de Formació Professional. Es tracta d’un programa d’Impuls al talent jove que ofereix oportunitats als acabats de titular a través del seu extens programa de beques, formació i reptes en equip.

Les titulacions de formació professional a les quals està associada aquesta nova convocatòria 2022 corresponen a tots els Cicles Formatius de Grau Superior de les Famílies Professionals d’Administració i Gestió, Arts Gràfiques, Comerç i Màrqueting, Imatge i So, Electricitat i Electrònica, Informàtica i comunicacions i Instal·lació i manteniment.

Els requisits de participació en aquest programa són els següents:

  • Haver nascut amb posterioritat al 31 de desembre de 1993.
  • Haver obtingut el títol acadèmic de què es tracte amb posterioritat al 31 de desembre de 2017.
  • Nivell mitjà/alt de l’idioma anglés.
  • Estar disposat a fixar la residència en el lloc on vaja a rebre la seua formació pràctica.
  • No haver sigut beneficiari o beneficiària d’algun programa de beques de la FUNDACIÓ SEPI, ni haver renunciat a alguna beca atorgada per aquesta institució durant el període formatiu, a excepció de les beques pertanyents als programes TELEFÓNICA TALENTUM (corporació Telefònica).
  • Per a les beques a desenvolupar a Catalunya i Balears, caldrà el domini del català.

La informació de la convocatòria es troba en la pàgina de la Fundació SEPI, Beques Talentum de Telefónica Espanya https://www.fundacionsepi.es/becas/telefonica-fsepi.asp. No obstant això, la preinscripció estarà disponible en el següent enllaç: https://www.telefonica.com/es/.

Un dels aspectes més destacats és el Pla d’Ocupació associada, amb la possibilitat d’incorporació a l’empresa i al projecte de la companyia Telefònica en finalitzar la beca.