PIIE: ACORD

Projecte d’Innovació Educativa 23-25

1. OBJECTIUS DEL PROJECTE

1. Promoure el coneixement dels ODS en relació al clima, la conservació del medi ambient, la sostenibilitat i l’eficiència energètica mitjançant la investigació de l’evolució dels diferents paràmetres que mesura la missió Sentinel i la situació de contaminació de l’entorn de Picanya i l’estudi de diferents dispositius de captació d’energia solar.

2. Dotar al professorat de la formació específica, experiència i destreses necessàries per al desenvolupament del projecte, preveient la seua posterior aplicació a l’aula en totes les etapes educatives.

3. Estudiar l’impacte de l’aplicació d’una metodologia activa basada en projectes d’investigació en col·laboració amb grups d’investigació universitaris sobre el rendiment acadèmic i el desenvolupament de les competències en l’alumnat.

4. Impulsar entre el professorat la utilització del mètode científic en el procés d’ensenyament-aprenentatge.

5. Dissenyar una estratègia d’ensenyament que done resposta a les necessitats de l’alumnat d’altes capacitats.

6. Fomentar i estendre la cultura científica dins de la comunitat educativa, posant el focus en els reptes de la sostenibilitat, principal preocupació de molts agents socials, polítics i científics.

7. Conscienciar a la comunitat educativa sobre l’impacte a l’entorn dels nostres hàbits.

8. Facilitar la transició de l’alumnat de secundària a l’àmbit universitari i de la investigació.

9. Millorar la competència comunicativa de l’alumnat en valencià i en llengua estrangera.

10. Practicar una metodologia interdisciplinària entre les ciències aplicades i les ciències socials, fins i tot la història, per a enfrontar un problema i plantejar solucions holístiques.

11. Comunicar el coneixement creat en la fase investigadora del projecte a la societat i les instàncies polítiques de Picanya.


2. GRUP D’INVESTIGACIÓ

UNIVERSITAT DE VALÈNCIAIES ENRTIC VALOR
Juan Carlos Jiménez (Coordinador)Pedro Manuel Mecinas Poveda (Coordinador)
José Luis Gómez AmoNuria Remón Gómez
Víctor Estellés LealElena Carrascosa Beltrán
Violeta Matos TejeraMarcos Ruiz Castillo
Roberto Cantos Gómez

3. ACTIVITATS GRUP D’INVESTIGACIÓ

ACTIVITATTIPUSDESCRIPCIÓ
23.06.24 – Presentació Grups d’InvestigacióFormació / CoordinacióUV. Reunió de presentació dels grups d’Investigació en què comentarem les diferents propostes de treball a desenvolupar. UV Facultat de Física.
18.10.24 – Coordinació Inicial del ProjecteCoordinacióUV. Reunió de Coordinació. Concreció de les línies de treball. Propostes de formació. Determinació de la formació Inicial amb alumnat.
18.01.24 – Formació Inicial Alumnat – Línies d’InvestigacióFormacióUV. L’alumnat de l’IES visita les instal·lacions de la Facultat de Física on conèixen el treball que fan els membres del Grup d’Investigació. Fan algunes activitats i coneixen les instal·lacions.
24.01.24 – Formació Inicial – ProjectesFormacióJornada Formativa a l’IES Peset Aleixandre de Paterna on coneixerem els projectes que desenvolupen al centre i la metodologia de treball de la mà de joves investigadors que ja han fet el projecte i actualment es troben a la Universitat.
08.02.24 – Formació Inicial – Model de ProjecteFormacióJornada formativa per al professorat de l’IES a l’IES Las Musas de Madrid. Centre precursor d’aquesta modalitat de treball.
iMou-Te Juan de GarayFormacióJornada formativa. En el IES Juan de Garay ens han presentat la seua proposta de projecte de Jovens investigadors i hem agafat prou idees per al nostre projecte.
13.06.24 – Formació IndicadorsFormacióJuan Carlos Colomer ens ha fet formació respecte de l’obtenció de dades mitjançant un qüestionari per avaluar l’impacte del projecte
13.06.24 – Presentació Projecte CEFIRE de TORRENTDifusióEs presenta el projecte als coordinadors de formació del CEFIRE DE TORRENT
14.06.24 – Sessió iMou-te com a centre amfitrióDifusióHem desenvolupat una sessió enla que hem mostrat a altres 7 centres el nostre projecte. Tots els centgres assistents volen sumar-se a la proposta i han valorta molt positivament el projecte.
iMoute – 14.06.24

ENLLAÇOS:

  • Pàgina de la Conselleria – Projectes ACORD: https://ceice.gva.es/es/web/innovacion-educacion/acord
  • Resolució de la Convocatòria dels projectes ACORD: https://dogv.gva.es/datos/2023/06/30/pdf/2023_7375.pdf
  • UV: Departament de l’Estudi de la Terra i Termodinàmica: https://www.uv.es/uvweb/departamento-fisica-tierra-termodinamica/es/departamento-fisica-tierra-termodinamica-1285860188160.html