ORIENTACIÓ FAMÍLIES DE L’ALUMNAT DE 4r ESO

ORIENTACIÓ FAMÍLIES DE L’ALUMNAT DE 4r ESO

Informació

INFORMACIÓ PROCÉS D’ADMISSIÓ 


Us recordem les dates del procés d’admissió i matrícula per a estudis postobligatoris. 


És imprescindible realitzar la sol·licitud d’admissió en les dates indicades per a poder optar a les places de batxillerat o cicles formatius triades.

Els tràmits es realitzen telemàticament a través de la web de Conselleria d’Educació: https://portal.edu.gva.es/adminova/ 


SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ PER A CICLES FORMATIUS: del 24 de maig al 3 de juny 


SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ PER A BATXILLERAT: del 4 al 10 de juny 


Davant qualsevol dubte, podeu posar-se en contacte amb el tutor o tutora.


———————————————————————————————- 


INFORMACIÓN PROCESO DE ADMISIÓN 

Os recordamos las fechas del proceso de admisión y matrícula para estudios postobligatorios.

Es imprescindible realizar la solicitud de admisión en las fechas indicadas para poder optar a las plazas de bachillerato o ciclos formativos elegidos.

Los trámites se realizan telemáticamente a través de la web de Conselleria de Educación: https://portal.edu.gva.es/adminova/ 


SOLICITUD DE ADMISIÓN PARA CICLOS FORMATIVOS: del 24 de mayo al 3 de junio 


SOLICITUD DE ADMISIÓN PARA BACHILLERATO: del 4 al 10 de junio 


Ante cualquier duda, pueden ponerse en contacto con el tutor o tutora.