NOU COMPTE DE CORREU PER A L’ALUMNAT: IDENTITAT DIGITAL

El nostre centre és des de l’1 d’abril de 2022: CENTRE DIGITAL COL·LABORATIU

Aquest projecte de la Conselleria, entre les noves millores que en un futur pròxim aportarà, ha creat tant per al professorat com l’alumnat un correu corporatiu denominat: IDENTITAT DIGITAL

Web amb tota la informació: IDENTITAT DIGITAL


foto de Identidad Digital

La Identitat Digital (ID) és aquell conjunt de caràcters que identifiquen als docents, no docents i a l’alumnat dins de l’entorn en línia de la Conselleria d’Educació.

Excepte excepcions (per duplicitat), el format de l’ID de l’alumnat constarà del text agrupat de:

 • 3 primeres lletres del seu nom
 • 3 primeres lletres del seu primer cognom
 • 3 primeres lletres del seu segon cognom

i tot seguit: @alu.edu.gva.es


També aquesta informació pot ser consultada pels tutors o tutores, per a facilitar la informació a les famílies que tinguen problemes amb WebFamilia.

A més, existeixen altres dades importants, com:

 • Clau de recuperació
 • Contrasenya

Des d’ací, també està i és recomanable, canviar la contrasenya proporcionada per una altra nova desitjada.

Haurà de complir uns requisits mínims com: contindre 1 majúscula, 1 minúscula i 1 número.

Document explicatiu disponible en la web:

MANUAL EXPLICATIU


ACTIVACIÓN DE LA CUENTA EN OFFICE 365

Per a provar la Identitat Digital, recomanem accedir a la web https://www.office.com i iniciar sessió amb les credencials noves: xxxxxxxxx@alu.edu.gva.es

Manual explicatiu del inici de sessió per l’alumnat: MANUAL ENTRADA A OFFICE


La Identitat Digital ens permetrà:

 • Millorar la comunicació per email amb tota comunitat educativa.
 • Utilitzar les eines MSOffice365 per a crear documentació, videoconferències i col·laboració entre els membres de la comunitat educativa.
 • Millorar la capacitat d’emmagatzematge: 1 TB en l’Onedrive i 50 GB en Outlook (gestor del correu electrònic).
 • Integritat amb altres plataformes de Conselleria com a Aules, PortalEdu, Lliurex, etc.

Objectius del projecte:

 • Innovació: Modernitzar les eines TIC dels centres.
 • Integració: Unificar l’entorn d’aprenentatge dels centres Integrar les diferents aplicacions ja existents i les noves, oferint un entorn únic.
 • Igualtat: Arribar a tot l’alumnat de la Comunitat Valenciana i garantir la igualtat d’oportunitats.
 • Inclusió: Facilitar l’accés i atenció a la diversitat.

Amb una mateixa Identitat Digital es podrà accedir a les aplicacions i eines de Microsoft Office 365 a més d’Aules i altres possibles:

 • Outlook
 • Onedrive
 • Word
 • PowerPoint
 • Excel
 • Teams
 • Aules
 • I altres eines interessants

Pròximament Conselleria actualitzarà el correu electrònic als perfils d’usuari de la plataforma educativa Aules amb la corresponent identitat digital de cada alumne, i no es podrà canviar, per tant la comunicació ha de ser al correu corporatiu @alu.edu.gva.es

Les famílies ja poden consultar l’ID de cadascun dels seus fills i filles, i canviar la contrasenya predefinida.

A més, en un futur pròxim, també s’utilitzarà per a l’accés (amb aqueix usuari(ID) i contrasenya definida) a qualsevol ordinador del centre i la wifi corporativa, a més de totes les aplicacions i eines que Conselleria permeta a l’alumnat mitjançant Microsoft Office 365.

És interessant que l’alumne tinga configurat en el seu dispositiu mòbil l’app Outlook amb les credencials de la seua identitat digital.

IMPORTANT

És necessari consultar l’ID com més prompte millor, per a modificar en el perfil d’Aules al nou correu (xxxxxxxxx@alu.edu.gva.es) i poder usar les eines disponibles en línia. El pròxim curs escolar, serà només aquesta Identitat Digital (correu) el que s’utilitze en el centre per a l’alumnat.