OPTATIVITAT 2024-25

logo departamentos

LLISTAT D’OPTATIVES,

TALLERS D’APROFUNDIMENT

I

PROJECTES

2024-25

OPTATIVES PER NIVELL

L’IES Enric Valor oferix les optatives, tallers d’aprofundiment (TA) i projectes d’investigació (PI) que es mostren en cadascuna de les taules següents.

OPTATIVES PER NIVELL

OPTATIVITAT 2024-25

1r ESO

OPTATIVADEPARTAMENT
Finances i consum responsables Economia
Laboratori d’Arts Escéniques Llatí
Segona Llengua Estrangera: FrancésFrancés
TA: Aula Natura Biologia
TA: Creació de Podcast en l’aulaCastellà
TA: Cultura Clàssica i Mitologia Grec
TA: Informàtica  pràcticaInformàtica
TA: Tecnologia pràcticaTecnologia

2n ESO

OPTATIVADEPARTAMENT
SLE: FrancésFrancés
TA: Anglés Anglés
TA: EINE (Esports Inclusius No Estereotipats)Educació Física
TA: Gaudir de l’Art GiH
TA: Informàtica prácticainformàtica
TA: Laboratori de Física i Química Física i Química
TA: Matemàtiques AvançadesMatemàtiques
TA: Mitologia i Cultura clàssicaGrec
TA: Tecnologia pràcticaTecnologia

3r ESO

OPTATIVADEPARTAMENT
COCOLE (Competència comunicativa oral en Primera LLengua) Anglés
Creativitat musical Música
Cultura ClàssicaLlatí
SLE: Francés Francés
SLE: ItaliàCastellà
Taller d’EconomiaEconomia 
TA: AntropologiaFilosofia
TA: Diseño asistido per ordenadorEPVA
TA: informàtica pràcticaInformàtica
TA: Laboratori Biologia i GeologiaBiologia i Geologia
TA: Laboratori de Física i QuímicaFísica i Química
TA: Laboratori de Matemàtiques AvançadesMatemàtiques
TA: Tecnologia pràcticaTecnologia

4r ESO

OPTATIVADEPARTAMENT
Arts EscèniquesLlatí
COCOLE (Competència comunicativa Oral en Primera Llengua Estrangera) Anglés
FilosofiaFilosofia
SLE: Francés Francés
SLE: ItaliàCastellà
TA: Activitat física amb el model SalutogéncEducació Física
TA: Cultura clàssica i MitologiaGrec
TA: Experiments de Física i QuímicaFísica i Química
TA: Inicicació a la programacióInformàtica
TA: Laboratori de Biologia i GeologiaBiologia i Geologia
TA: Laboratori de Matemàtiques AvançadesMatemàtiques
TA: Conflicte i memòria en el món actualGeografia i Història

1r BATXILLERAT

OPTATIVADEPARTAMENT
Biologia humana i SalutBiologia i Geologia
Comunicació AudiovisualGeografia i Història
Gestió de projectes d’emprenedoriaEconomia
Imatge i soTecnologia
Producció MusicalMúsica
Programació, Xarxes i Sistemes Informàtics iInformàtica 
PsicologiaFilosofia
SLE: FrancésFrancés
VolumenEPVA
PI: Cantina S3-Cuida’t Cuida’l Alimentació S3 2.0Educació Física
PI: Física i QuímicaFísica i Química
PI: Valencià C1Valencià

2n BATXILLERAT

OPTATIVADEPARTAMENT
Activitat Física per a la Salut i el Desenvolupament PersonalEducació física
Descobrint les nostres arrels clàssiques Grec
El Treball Experimental en Física i QuímicaFiQ
Geografia i Història de la Comunitat Valenciana Geografia i Història
Modalitat: Empresa i Disseny de models de negociEconomia
Modalitat: Matemàtiques CCSS IIMatemàtiques
Modalitat: Técnicas expresió gràfica EPVA
Programació, Xarxes i Ssitemes Informàticas IIInformàtica
PsicologiaFilosofia
PI: Biologia MolecularBiologia i Geologia
PI: Comentario de textos orientado a la PAUCastellà
PI: Comentari de texts en llengua anglesaAnglés