PREMATRÍCULES 2024-25

Prematrícules per al curs 2024-25

LA PREMATRÍCULA LA REALITZARÀ TOT L’ALUMNAT DE L’IES ENRIC VALOR QUE ESTÀ ESTUDIANT ENGUANY I VOL SEGUIR EL CURS SEGÜENT, ENCARA QUE NO SÀPIA SI PASSARÀ O NO DE CURS.

LA PREMATRÍCULA PODRAN REALITZAR-LA TAMBÉ TOT L’ALUMNAT DE QUALSEVOL COL·LEGI O INSTITUT, ENCARA QUE NO SÀPIEN SI ESTAN ADMESOS. EN CAS QUE EN LA DATA DE PUBLICACIÓ NO HO ESTIGUEN, LES DADES SERAN ESBORRADES. 

FER LA PREMATRÍCULA NO GARANTEIX L’ADMISSIÓ NI SUBSTITUEIX LA MATRÍCULA (Finals de juny i juliol), PERÒ ÉS VINCULANT A l’ELECCIÓ DE MODALITAT I MATÈRIES.

TOTS ELS NIVELLS

El correu que se sol·licita de l’alumne/a serà l’oficial de la Conselleria (denominat Identitat Digital, que acaba en: @alu.edu.gva.es).

Aquesta informació es troba en WebFamilia.

Aquest nou correu haurà de ser activat per l’alumne/a per a treballar durant tota la seua formació en el Centre (consultar l’entrada que explica com s’activa en aquesta web si encara no la té activada ACÍ)

Només l’alumnat que procedisca d’un altre centre on no posseïsquen Identitat Digital (no era un Centre Digital Corporatiu (CDC)), emplenaran aqueix camp amb el que se sol·licita en el propi formulari.

Reviseu abans d’enviar el formulari que les dades no contenen errors, ja que no es permetrà realitzar modificacions ni emplenar un altre formulari.

 

FORMULARIS DE PREMATRÍCULA PER A L’ESO I BATXILLERAT 2024-25

TRIA LA PREMATRÍCULA CORRESPONENT (NIVELL DEL CURS SEGÜENT 2024-25):

Recorda que pots consultar l’optativitat que ofereix  l’IES l’any vinent: Accés a la secció OPTATIVITAT

prematrículas para el curso 2024-25

LA PREMATRÍCULA LA REALIZARÁ TODO El ALUMNADO DEL IES ENRIC VALOR QUE ESTÁ ESTUDIANDO ESTE AÑO Y QUIERE SEGUIR EL CURSO SIGUIENTE, AUNQUE NO SEPA SI PASARÁ O NO DE CURSO.

LA PREMATRÍCULA PODRÁN REALIZARLA TAMBIÉN TODO El ALUMNADO DE CUALQUIER COLEGIO O INSTITUTO, AUNQUE NO SEPAN SI ESTÁN ADMITIDOS. EN CASO DE QUE EN LA FECHA DE PUBLICACIÓN NO LO ESTÉN, LOS DATOS SERÁN BORRADOS. 

HACER LA PREMATRÍCULA NO GARANTIZA La ADMISIÓN NI SUSTITUYE LA MATRÍCULA (Finales de junio y julio), PERO ES VINCULANTE A la ELECCIÓN DE MODALIDAD Y MATERIAS.

TODOS LOS NIVELES

El correo que se solicita del alumno/a será el oficial de la Consellería (denominado Identidad Digital, que acaba en: alu.edu.gva.es).

Esta información se encuentra en WebFamilia.

Este nuevo correo tendrá que ser activado por el alumno/a para trabajar durante toda su formación en el Centro (consultar la entrada que explica cómo se activa en esta web si todavía no la tiene activada AQUÍ)

Solo el alumnado que proceda de otro centro donde no posean Identidad Digital (no era un Centro Digital Corporativo (CDC)), rellenarán ese campo con el que se solicita en el propio formulario.

Revisáis antes de enviar el formulario que los datos no contienen errores, puesto que no se permitirá realizar modificaciones ni rellenar otro formulario.

 

FORMULARIOS DE PREMATRÍCULA PARA La ESO Y BACHILLERATO 2024-25

ELIGE LA PREMATRÍCULA CORRESPONDIENTE (NIVEL DEL CURSO SIGUIENTE 2024-25):

Recuerda que puedes consultar la optatividad que ofrece  la IES el próximo año: Acceso a la sección OPTATIVIDAD

NOMÉS S’ACCEPTARÀ 1 PREMATRÍCULA PER ALUMNE/A

FORA DE TERMINI NO S’ACCEPTARÀ CAP

TERMINIS:

  • PER A 1er D’ESO: FINS AL 9 DE JUNY
  • PER A LA RESTA DE NIVELLS: FINS AL 12 DE JUNY
NIVELL CURS 2024-25ENLLAÇOS Al FORMULARI
1 ESOhttps://forms.office.com/e/hBH2BrQks1
2 ESO
https://forms.office.com/e/TTrURDfZXk
3 ESO
https://forms.office.com/e/KbRy82HcHH
4 ESO
https://forms.office.com/e/aTkdW3SnE7
1 BATXILLER
https://forms.office.com/e/S3raBhgVUf
2 BATXILLER
https://forms.office.com/e/1FAiy2Gb9e