CALENDARI ADMISSIÓ – MATRÍCULES OFICIALS 2024-25 I PREMATRÍCULES

Curs 2024-25

ADMISSIÓ EN CENTRES SOSTINGUTS AMB FONS PÚBLICS

ADMISSIÓ  i MATRÍCULA TELEMÀTICA


NOVETAT: CIRCUMSTÀNCIES ESPECÍFIQUES DEL CENTRE

S’assignarà 1 punt en el procés d’admissió a l`alumnat que concórrega en les circumstàncies següens:

 • Familia monoparental
 • Familia nombrosa
 • Existència de germans o germanes o altres adolescents integrants de la familia d’acolliment o guardadora amb finalitat d’adopció, matriculats al centre
 • Pare, mare o tutors legals treballadors en el centre docent

Calendaris d’admissió per a educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria i batxillerat

ESO I BATXILLERAT

En el següent enllaç de la Conselleria teniu tota la informació publicada

FPB

Formació Profesional Educació publica el calendari d’admissió i matrícula de Formació Professional per al curs 2024-2025 a la Comunitat Valenciana
24/04/2024. La presentació de sol·licituds serà del 24 de maig al 3 de juny per a FP bàsica, grau mitjà o superior i cursos d’especialització
En FP bàsica de segona oportunitat les sol·licituds es presentaran del 15 al 19 de juliol, i en programes formatius de qualificació bàsica del 4 al 10 de juliol


PREMATRÍCULES

IMPORTANT PER A L’ALUMNAT QUE VULGA MATRICULAR-SE EN 1er DE L’ESO

L’alumnat de centres adscrits (Col·legis Ausias March i Baladre)  NO han de fer sol·licitud d’admissió telemàtica 


PER A TOT L’ALUMNAT (adscrits i no adscrits de 6é i la resta de nivells d’ESO i Batxiller): Prematrícula online de l’IES 

  • Per recollir les dades personals i e-mails familiars i el·legir la preferencia d’Optatives 
  • Es necessitará la IDENTITAT DIGITAL de l’alumnat (correu corporatiu que acaba en: @alu.edu.gva.es) per omplir el formulari.
  • Consulteu en Web Families o en el propi col·legi o institut al tutor/a, si l’alumnat el té (depén del col·legi o institut si és o no CDC)
  • Sols en els casos que el col·legi no siga Centre Digital Corporatiu (CDC) esta información no será obligatòria

CONSULTA D’ OPTATIVES I PROJECTES QUE L’IES ENRIC VALOR OFEREIX AQUEST PRÒXIM CURS 2024-25

FORMULARIS DE PREMATRÍCULA ONLINE (per a tots els nivells d’ESO i Batxillerat):


MATRÍCULA JUNY-JULIOL (TOTS ELS NIVELLS)

  • L’alumnat de 6é dels centres adscrits rebran en el seu col·legi el sobre de matrícula amb data i hora de matrícula a l’IES abans d’acabar el curs
  • També us informarem sobre les dates i tràmits per al banc de llibres.
  • L’alumnat de 6é no adscrit haurà de fer-la en el període de matriculació després de la publicació de les llistes oficials d’admesos definitives, així com l’alumnat de la resta de nivells provinents d’altres centres.