Secretaria

Informació general

HORARI D’ATENCIÓ AL PÙBLIC

Del 16 d’octubre de 2023 al 14 de maig de 2024:

MATINS

De dilluns a divendres: de 09:00 a 13:45

VESPRADES

Dilluns 15:30 a 17:15
Dimecres i dijous 17:00 a 18:45

HORARI D’ESTIU

Dilluns a dimecres de 09:00 a 13:45

L’IES El Caminàs té a la disposició de qualsevol persona interessada, el Projecte Educatiu de Centre i el Reglament de Règim Intern disponible en la Secretaria del Centre

PER REALITZAR QUALSEVOL TRÀMIT EN SECRETARIA L’INTERESSAT HAURÀ DE PRESENTAR EL DNI/NIE EN VIGOR