Butlletí setmanal


 • Butlletí Informatiu 12/04/2024

  EQUIP DIRECTIU

  • Resultats qüestionari

  ALTRES ORGANISMES

  • Guía de lectura “Verde que te leo verde”
  • Oferta formativa gratuita CAIXABANK DUALIZA Mooc: Transición sostenible en FP: Estrategias didácticas para la sostenibilidad aplicada al sistema productivo
  • FORMACIÓN-SUEÑO: IMPACTO EN LA SALUD Y EL RENDIMIENTO ESCOLAR
  • QUÉ y CÓMO transformar centros educativos desde una perspectiva ecosocial
  • Saludo del Presidente del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana
  • Instrucció 3/2024 sobre mesures organitzatives per a la desburocratització del sistema sanitari públic de la CV.

  EQUIP DIRECTIU 

  Resultats qüestionari

  Gràcies per la vostra col·laboració, aportacions i idees.

  Destacar que majoritàriament estem d’acord en tancar el pati exterior.

  Comencem les gestions per a la instal·lació de la font d’osmosis. El transport d’aigua en vehicles de combustió és molt menys sostenible que aquesta opció (tot i el seu consum afegit d’aigua) i el suport ha sigut majoritari. 

  Per altra banda, considerem algunes de les idees que ens heu proposat respecte a les altres qüestions:

  • Com que la licitació de la cantina continue de moment allunyem el vending.
  • Deixem els llocs a la taula per als portàtils.

  Per respondre algunes qüestions:

  • Comprar el comandament no pot donar dret a lloc. És una qüestió física, no cabem tots/totes.
  • No es pot prioritzar en funció de l’antiguitat o el valor dels cotxes. No és solidari.

  Salutacions


  ALTRES ORGANISMES

  Guía de lectura “Verde que te leo verde”

  Bon dia.

  Acaba d’eixir la nova guia de lectura “Verde que te leo verde” que se coordina des del CENEAM i que elaborem diversos centres de la xarxa RECIDA.

  Aquesta guia és un recull de llibres de lectura destinats a escolars (primària i infantil) sobre temàtiques ambientals (especialment natura i biodiversitat). 

  Salut.

  Verde que te quiero verde

  . . . . .

  Oferta formativa gratuita CAIXABANK DUALIZA Mooc: Transición sostenible en FP: Estrategias didácticas para la sostenibilidad aplicada al sistema productivo

  Buenas días

  Desde la Dirección General de Formación Profesional, queremos  daros a conocer una oferta formativa, gratuita, en formato Mooc, que  lanzada desde CaixaBank Dualiza y la Asociación de Centros Educativos FP Empresa, dirigida a docentes de formación profesional, sobre sostenibilidad, para dar respuesta al nuevo módulo “Sostenibilidad aplicada al sistema productivo” que establece el nuevo marco normativo. Agradeceríamos dierais difusión, entre vuestros docentes, de esta formación.

  Transición sostenible en FP: Estrategias didácticas para la sostenibilidad aplicada al sistema productivo

  Fecha de inicio: 6 de mayo de 2024

  Formulario de inscripción

  Descripción:

  Este curso MOOC se dirige a docentes de Formación Profesional que buscan integrar y potenciar la sostenibilidad dentro de su currículo educativo, con un enfoque especial en el nuevo módulo “Sostenibilidad aplicada al sistema productivo”. A través de una combinación de teoría, práctica y estrategias didácticas innovadoras, el curso ofrece las herramientas necesarias para comprender los fundamentos de la sostenibilidad y cómo aplicarlos efectivamente en el contexto de la formación profesional. Se explorarán aspectos clave como la digitalización, la transición ecológica y la integración de competencias transversales para la empleabilidad, preparando a los educadores para liderar la transición hacia una economía más verde y sostenible.

  Objetivos Generales. Proveer a los docentes de FP con un conocimiento sólido sobre los principios y prácticas de la sostenibilidad aplicables al sistema productivo. Desarrollar competencias didácticas para integrar la sostenibilidad en el currículo de FP, fomentando un aprendizaje significativo y aplicado.

  Promover la innovación educativa a través de la aplicación de metodologías activas y tecnologías emergentes en la enseñanza de la sostenibilidad.

  Objetivos Específicos. Comprender la importancia de integrar la sostenibilidad, la digitalización y la transición ecológica en la formación profesional.

  Adquirir conocimientos sobre los cambios y directrices propuestos por el Real Decreto para la FP en España, enfocándose en la sostenibilidad.

  Desarrollar habilidades para implementar prácticas pedagógicas que fomenten la sostenibilidad ambiental, económica y social en el aula.

  Aplicar metodologías activas y tecnologías de aprendizaje digital para enriquecer la enseñanza de la sostenibilidad.

  Diseñar y evaluar proyectos de aprendizaje basados en la sostenibilidad aplicada al sistema productivo, promoviendo competencias transversales en los estudiantes.

  Descripción de las unidades.  El curso está diseñado para equipar a los docentes con el conocimiento, las habilidades y las herramientas necesarias para inspirar y guiar a sus estudiantes hacia un futuro más sostenible, contribuyendo activamente al desarrollo de una economía verde y a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

  • Unidad 1: Fundamentos de la Sostenibilidad en FP. Introducción a los aspectos relevantes del Real Decreto y cómo afecta a la FP, estableciendo la digitalización, la transición ecológica y la sostenibilidad como ejes centrales. Se explorará la conceptualización del módulo “Sostenibilidad aplicada al sistema productivo”, incluyendo objetivos, competencias y metodologías recomendadas.
  • Unidad 2: Implementación de la Sostenibilidad en el Sistema Productivo. Esta unidad se centra en la integración práctica de la sostenibilidad en el sistema productivo. Se abordarán contenidos específicos, estructura, criterios de evaluación y la trazabilidad curricular del módulo. Además, se explorarán propuestas innovadoras para la evaluación y aplicación práctica de los conocimientos en diversos ciclos formativos.
  • Unidad 3: Dimensiones de la Sostenibilidad: Ambiental, Económica y Social. Profundización en las tres dimensiones clave de la sostenibilidad y su importancia en el desarrollo sostenible. Se examinarán conceptos como la huella ecológica, la economía circular y la equidad social, ofreciendo ejemplos concretos de su aplicación en la FP.

  Saludos cordiales

   Conselleria d’Educació,Universitats i Ocupació
  D.G. de Formació ProfessionalSERV. DE INVESTIGACIÓN, CULTURA DIGITAL Y PROG.EURAvda Campanar, 32 46015 – València

  . . . .

  FORMACIÓN-SUEÑO: IMPACTO EN LA SALUD Y EL RENDIMIENTO ESCOLAR

  Bon dia,

  Fruit de la coordinació i el treball conjunt de la DG de Personal, la DG d’Innovació i Inclusió Educativa (Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació) i la DG de Salut Pública (Conselleria de Sanitat), naix el curs “Son: impacte en la salut i el rendiment escolar”. És una activitat formativa dirigida a personal docent (Ed. Infantil 2n cicle, Primària i Secundària) i sanitari que pretén dotar a estos professionals dels coneixements bàsics per a valorar la importància de cuidar el son de l’alumnat, així com donar a conéixer els trastorns freqüents derivats del dèficit de descans i les seues conseqüències per a la salut integral, la conducta i l’aprenentatge.

  La formació, que durarà 25 hores, es realitzarà entre el 25 d’abril i el 23 de maig en modalitat semipresencial i estarà seqüenciada en set mòduls de tres hores cadascun. Les sessions presencials s’impartiran en l’Edifici de l’Escola Valenciana d’Estudis de la Salut (EVES).

  Durant el curs s’emprarà una metodologia participativa i es formaran grups mixtos de treball per a crear sinergies entre els professionals de tots dos àmbits i desenvolupar accions conjuntes per a promoure hàbits saludables en els centres educatius. En les diferents sessions es proporcionaran ferramentes per al diagnòstic precoç de les dificultats amb el son en l’àmbit escolar i instruments per a implementar mesures de prevenció i promoció de la cura del son. També es disposarà d’una aula virtual amb material i altres recursos per a complementar i enriquir els continguts treballats.

  Facilitem l’enllaç d’inscripció i més informació sobre el curs.

  https://cefire.edu.gva.es/sfp/index.php?seccion=edicion&id=11903670&usuario=formacion&idioma=es

  Preguem que traslladeu esta informació al professorat del centre. Esperem que siga del vostre interés.

  Moltes gràcies.

  Salutacions.

  _______________________

  Buenos días,

  Fruto de la coordinación y el trabajo conjunto de la DG de Personal, la DG de Innovación e Inclusión Educativa (Conselleria de Educación, Universidades y Empleo) y la DG de Salud Pública (Conselleria de Sanidad), nace el curso “Sueño: impacto en la salud y el rendimiento escolar”. Es una actividad formativa dirigida a personal docente (Ed. Infantil 2º ciclo, Primaria y Secundaria) y sanitario que pretende dotar a estos profesionales de los conocimientos básicos para valorar la importancia de cuidar el sueño del alumnado, así como dar a conocer los trastornos frecuentes derivados del déficit de descanso y sus consecuencias para la salud integral, la conducta y el aprendizaje. 

  La formación, que durará 25 horas, se realizará entre el 25 de abril y el 23 de mayo en modalidad semipresencial y estará secuenciada en siete módulos de tres horas cada uno.  Las sesiones presenciales se impartirán en el Edificio de la Escuela Valenciana de Estudios de la Salud (EVES).  

  Durante el curso se empleará una metodología participativa y se formarán grupos mixtos de trabajo para crear sinergias entre los profesionales de ambos ámbitos y desarrollar acciones conjuntas para promover hábitos saludables en los centros educativos. En las diferentes sesiones se proporcionarán herramientas para el diagnóstico precoz de las dificultades con el sueño en el ámbito escolar e instrumentos para implementar medidas de prevención y promoción del cuidado del sueño. También se dispondrá de un aula virtual con material y otros recursos para complementar y enriquecer los contenidos trabajados. 

  Facilitamos el enlace de inscripción y más información sobre el curso.

  https://cefire.edu.gva.es/sfp/index.php?seccion=edicion&id=11903670&usuario=formacion&idioma=es

  Rogamos trasladéis esta información al profesorado del centro. Esperamos que sea de vuestro interés.

  Muchas gracias.

  Saludos.

  . . . .

  QUÉ y CÓMO transformar centros educativos desde una perspectiva ecosocial

  Bon dia

  Este documento es muy muy muy interesante: QUÉ y CÓMO transformar centros educativos desde una perspectiva ecosocial.

  https://www.paperturn-view.com/?pid=ODc8786890&p=15

  FESE HandBook v03c 15112023 MEV- COMPLETO – Flipbook – Página 15/www.paperturn-view.com

  Saludos

  . . . .

  Saludo del Presidente del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana

  Saluda presidente

  . . . .

  Instrucció 3/2024 sobre mesures organitzatives per a la desburocratització del sistema sanitari públic de la CV.

  Certificats Mèdics

 • Butlletí Informatiu 27/03/202

  CONSELLERIA EDUCACIÓ

  • Butlletí d’Innovació i Inclusió Educativa

  ALTRES ORGANISMES

  • Curso GRATUITO para docentes: APRENDIZAJE BASADO EN RETOS PARA CIBERSEGURIDAD (CIPFP MISLATA)
  • EDUCACIÓ AMBIENTAL PER A L’ACCIÓ CLIMÀTICA DES DELS MUNICIPIS
  • AUTOFORMACIÓ CURRÍCULUM LOMLOE


  CONSELLERIA EDUCACIÓ

  Butlletí d’Innovació i Inclusió Educativa

  Butlletí març 2024
  Convocatòria projecte innovació biblioteques escolars “Biblioinnova’t
  RESOLUCIÓ de 13 de març de 2024, de la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació, per la qual es convoca el projecte d’innovació de biblioteques escolars «Biblioinnova’t» per als centres docents de titularitat pública de la Generalitat Valenciana per al curs 2023-2024. Termini de sol·licitud fins al 2 d’abril de 2024.
  Més informació      


  Procediment unitats específiques en centres ordinaris i habilitació PFQB curs 2024-2025
  Instruccions de la directora general d’Innovació i Inclusió Educativa sobre el procediment d’habilitació, modificació i no funcionament d’unitats específiques situades en centres ordinaris de titularitat de la Generalitat Valenciana i el d’habilitació de programes formatius de qualificació bàsica adaptada per al curs 2024/2025.
  Més informació     


  Models de comunicació per a la participació d’agents externs en centres docents
  INSTRUCCIÓ de 20 de març de 2024, de la directora general d’Innovació i Inclusió Educativa, per la qual s’establixen documents per a la participació de qualsevol agent extern en els centres docents de titularitat de la Generalitat.
  Més informació      


  Pròxima Resolució protocol suport, assessorament i acompanyament davant agressions a docents
  La Direcció General d’Innovació i Inclusió Educativa, la Direcció General de Personal Docent i la Direcció General de Funció Pública, donen llum verda a l’esborrany de Resolució en el qual s’establix el protocol de suport, assessorament i acompanyament al personal dels centres educatius davant agressions produïdes en l’exercici de les seues funcions.
  Divendres passat dia 22 de març en reunió entre la Direcció General d’Innovació i Inclusió Educativa, i la Direcció General de Personal Docent, es concreten i definixen els procediments pendents per a poder abordar la publicació d’una Resolució en la qual es contemple un protocol específic que arreplegue la singularitat, atenció, acompanyament i seguiment de tots els casos d’agressió al personal dels centres educatius.
  Més informació      

  Col·laboració amb altres entitats: Cartera de serveis de promoció de salut 2023-2024
  La Conselleria de Sanitat, posa a disposició dels centres educatius la “Cartera de serveis en l’escola” per al curs 2023-2024. La Cartera de serveis en l’entorn educatiu és una llista d’actuacions de promoció de la salut i prevenció de la malaltia que han sigut dissenyades perquè s’executen en l’àmbit dels centres educatius, la difusió de les quals pretén informar i oferir la participació als centres per fomentar comportaments i ambients saludables en la comunitat educativa.
  Més informació      


  Col·laboració amb altres entitats: Qüestionari del Programa de Salut Bucodental Infantil
  Com en anys anteriors, la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació en col·laboració amb la Conselleria de Sanitat, ha desenvolupat el Programa de Salut Bucodental Infantil en centres docents, per a l’alumnat de segon cicle d’Educació Infantil, Educació Primària, 1r i 2n d’ESO i Educació Especial. Si el vostre centre participa en aquest programa durant el present curs escolar, us sol·licitem que, com a conseqüència de les actuacions dutes a terme, empleneu amb les dades actuals el següent qüestionari: https://itaca3.edu.gva.es/itaca3-gac El termini finalitzarà el 31 de juliol de 2024. Si teniu algun dubte referit a l’emplenament del formulari, podeu consultar el manual o escriure als següents correus electrònics: infantil_sp@gva.es / innovacioeducativa@difusio.gva.es En cas de sorgir algun problema tècnic d’accés al formulari, notifiqueu-ho al SAI a través del següent enllaç: http://sai.edu.gva.es/.
  Més informació     


   Accions altres entitats: Premis Mentes AMI 2024
  Els Premis Mentes AMI reconeixen aquelles iniciatives educatives que demostren una millora en el desenvolupament de competències relacionades amb l’Alfabetització Mediàtica i Informacional (AMI), entesa com el conjunt de capacitats tècniques, cognitives, socials, cíviques, ètiques i creatives que permeten l’alumnat accedir a la informació en qualsevol dels seus formats, analitzar-la, comprendre-la, processar-la i utilitzar-la de manera eficaç, així com crear i compartir esta informació de manera segura, responsable i basada en valors. Termini de presentació de candidatures fins al 22 d’abril de 2024 a les 14.00h.
  Més informació      


  Accions altres entitats: Premis Aules per la Igualtat Aliança STEAM 2024
  Reconeixement de projectes educatius, materials curriculars i innovacions educatives o formatives que perseguisquen l’impuls de les vocacions de les xiquetes i joves en les disciplines vinculades a les ciències, la tecnologia, l’enginyeria i les matemàtiques, en connexió amb les arts i les humanitats (STEAM) en l’àmbit educatiu.
  Els projectes educatius, materials curriculars o innovacions educatives i formatives, hauran d’haver-se realitzat durant els dos anys anteriors a esta convocatòria i tindre repercussió en la teoria i/o pràctica educativa o formativa. Termini de sol·licituds fins al 22 d’abril de 2024.
  Més informació     


  Accions altres entitats: IX Concurs Nacional de Cors Escolars
  Convocat el IX Concurs Nacional de Cors Escolars amb la finalitat d’estimular i reconéixer l’esforç dels grups dels centres docents per a difondre les diferents manifestacions artístiques, mitjançant estes formes d’expressió i representació. Termini d’inscripcions fins al 25 d’abril de 2024 a les 14.00h.
  Més informació      


  Accions altres entitats: Concurs R7 pel Planeta
  Fundació Ibercaja a través del Concurs R7 pel Planeta vol fomentar iniciatives que impulsen el compromís d’escolars, docents i centres educatius amb el desenvolupament sostenible de la societat i del seu entorn, així com reconéixer actituds i valors en els àmbits de la protecció del medi ambient i la naturalesa, la millora de la biodiversitat i la lluita contra el canvi climàtic. El Concurs R7 pel Planeta és una proposta d’àmbit nacional que pretén convertir-se en un recurs didàctic que acompanye i faça costat al docent en el desenvolupament de l’aprenentatge a l’aula. Termini fins al 30 d’abril de 2024.
  Més informació      


  Accions altres entitats: Certamen “Ensenyem a llegir Comunitat Valenciana” 2024
  La Universitat Internacional de València (VIU) i la Fundació José Manuel Lara (FJML) convoquen la primera edició del Certamen ‘Ensenyem a llegir’, dirigit al personal docent que desenvolupen projectes de foment de la lectura amb idees innovadores en este àmbit, per a contribuir al foment i desenvolupament de l’hàbit lector entre els més joves, reconeixent la labor dels seus docents. Termini fins al 31 de maig de 2024.
  Més informació      


  Accions altres entitats: X Concurs Nacional “Planta-li cara a la violència de gènere” (#nosdueleatodos)
  El concurs #nosdueleatodos, és un certamen que reconeix les millors idees creatives d’estudiants per a sensibilitzar, previndre i evitar conductes que puguen desembocar en situacions de maltractament. Termini fins al 31 de maig de 2024.
  Descàrrega del cartell
  Descàrrega de les bases
  Més informació      


  Accions altres entitats: Premi Fiapas 2024 per a labors d’investigació en deficiències auditives
  El Premi FIAPAS 2024 (XIX edició) es convoca per a labors d’investigació d’aplicació en els àmbits de Sanitat, Educació o Accessibilitat, relacionats amb la deficiència auditiva i les persones amb discapacitat auditiva i les seues famílies. Termini fins al 8 de juliol de 2024.
  Més informació      


  Accions altres entitats: XIV Premi al Mèrit Escolar
  L’Ambaixada de la República Dominicana convoca la XIV edició del Premi al Mèrit Escolar, amb l’objectiu de reconéixer i estimular a l’alumnat de nacionalitat o origen dominicà que ha destacat per les seues altes qualificacions i bon comportament. Termini de recepció de candidatures fins al 8 de juliol de 2024.
  Més informació      


  Espai web: Innovació i Qualitat EducativaEn este espai web trobareu continguts relacionats amb les diferents avaluacions del sistema educatiu, el Pla d’Actuació per a la Millora (PAM), PROA+, Programa MIR, Programa Alimentació saludable i sostenible, convocatòries i projectes d’innovació, accés a diferents aules didàctiques, recursos educatius, jornades d’innovació, xarxa de centres de qualitat educativa i segells de vida saludable entre altres.
  © GeneralitatConselleria d’Educació, Universitats i Ocupació Direcció General d’Innovació i Inclusió Educativa

  ALTRES ORGANISMES

  Curso GRATUITO para docentes: APRENDIZAJE BASADO EN RETOS PARA CIBERSEGURIDAD (CIPFP MISLATA)

  En el marco de la Red de Centros de Excelencia de Formación Profesional en el sector de la Ciberseguridad, el CIPFP Mislata organiza el curso APRENDIZAJE BASADO EN RETOS PARA CIBERSEGURIDAD en modalidad a distancia

  Rogamos la máxima difusión entre vuestro personal.El curso va dirigido en orden preferente a docentes que estén impartiendo o vayan a impartir docencia en el Curso de Especialización en Ciberseguridad en Entornos de las Tecnologías de la Información o en el Curso de Especialización en Ciberseguridad en Entornos de las Tecnologías de Operación y en segundo lugar al resto de docentes de la familia profesional de Informática y Comunicaciones que impartan o vayan a impartir módulos profesionales relacionados con la seguridad informática.
  Este curso pretende introducir al asistente en los conocimientos necesarios para poder elaborar actividades orientadas a retos y proyectos a través de plataformas existentes, llevando a cabo una metodología mayormente práctica mediante retos con diferentes objetivos, dificultades y duración. Además se presentarán plataformas para llevar a cabo actividades CTF, así como alguna plataforma del tipo Cyber Range, clave en la investigación y desarrollo de tecnología en ciberseguridad.———————

  CURSO GRATUITO PARA DOCENTES: APRENDIZAJE BASADO EN RETOS PARA CIBERSEGURIDAD

  Modalidad:  El curso se realizará en modalidad a distancia, mediante plataforma de formación a distancia.

  Duración: 40 horas

  N.º plazas: 50

  Objetivos:

  • Comprender la metodología de aprendizaje basada en retos para ser capaz de implantarla en el aula.
  • Conocer los recursos existentes en CTF para poder realizar actividades en el aula motivadoras.
  • Estudiar los tipos de retos existentes, las categorías y niveles para adaptarlos al funcionamiento diario de las clases.
  • Analizar las diferentes plataformas e identificar las fortalezas y debilidades de las mismas.
  • Implantar una plataforma de CTF existente y crear retos con diferentes características.
  • Crear recursos didácticos para utilizar en el aula de ciberseguridad.

  Fechas de difusión, publicación e inscripción: del 21 de marzo al 5 de abril de 2024 ambos inclusive

  La admisión se realizará por orden de llegada de las solicitudes. No se tramitarán solicitudes fuera de los plazos de apertura y cierre de inscripción.

  Fechas de confirmación y reserva de plaza por correo electrónico: a partir del 11 de abril.

  Fechas de realización: El curso se realizará a distancia en el mejor horario que convenga al participante, entre el 15 de abril y el 22 de mayo de 2024, ambos inclusive. Se planificarán algunas sesiones síncronas voluntarias por determinar, para resolución de dudas y demostraciones.

  Instrucciones de inscripción: La inscripción y matriculación al curso se gestionará a través de formulario recibido por email a la dirección formacion@ciberseguridad.edu.es debidamente cumplimentado con los datos del asistente y firmado digitalmente. 
  Enlace directo a FORMULARIO en PDFhttps://www.fpmislata.com/wordpress/wp-content/uploads/Formulario-solicitud-de-inscripcion-8.pdf

  MÁS INFORMACIÓN: https://www.fpmislata.com/wordpress/centro-excelencia-ciberseguridad/curso-aprendizaje-basado-en-retos-para-ciberseguridad/Un saludo.

  JAVIER ELVIRA SORIA
  Departamento de Administración.
  Centre Integrat Públic de Formació Professional Mislata
  C/ Dolores Ibarruri, 32 46920 Mislata (Valencia)
  96 120 59 25  |  j.elvirasoria@edu.gva.es


   @CIPFPMislata   CIPFPMislata

  EDUCACIÓ AMBIENTAL PER A L’ACCIÓ CLIMÀTICA DES DELS MUNICIPIS

  Bon dia
  Des del CEACV llancem un nou curs des de la plataforma CAMPUS AMBIENTAL:

  EDUCACIÓ AMBIENTAL PER A L’ACCIÓ CLIMÀTICA DES DELS MUNICIPIS

  El curs es desenvoluparà entre el 9 d’abril al 6 de maig del 2024, íntegrament en format digital.

  La inscripció al curs romandrà oberta des del 2 al 8 d’abril del 2024.

  Les places per al curs són limitades, l’admissió es realitza per ordre d’inscripció fins a cobrir les places.

  La inscripció al curs s’inicia a les 00:01 hores del dia indicat com a inici de la inscripció. Les places ofertades per al curs es cobriran per rigorós ordre d’inscripció a partir de l’hora de la seu obertura.

  https://mediambient.gva.es/va/web/ceacv/campus-ambiental

  Salutacions

  AUTOFORMACIÓ CURRÍCULUM LOMLOE

  A l’atenció de les direccions de centre.

  Preguem feu arribar a tot el professorat del vostre centre aquesta informació que pot ser del vostre interès.

  Us agraïm de bestreta la vostra col·laboració.

  Una cordial salutació.

  Subdirecció General de Formació del Professorat

  Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació

  _________________________________________________________________________________________________

  A la atención de las direcciones de centro.

  Rogamos hagáis llegar a todo el profesorado de vuestro centro esta información que puede ser de vuestro interés.

  Os agradecemos de antemano vuestra colaboración.

  Un cordial saludo.

  Subdirección General de Formación del Profesorado

  Conselleria de Educación, Universidades y Ocupación

 • Butlletí Informatiu 22/03/2024

  EQUIP DIRECTIU

  • Comunicació Activitats Extraescolars i Complementàries

  ALTRES ORGANISMES

  • Curso online gratuito: Materiales digitales accesibles (8ªed. 2024)
  • Ja en inscripció curs del CEFIRE. Ens ajudes a fer difusió?
  • Curso GRATUITO para docentes: CISCO CYBEROPS ASSOCIATE 2º EDICIÓN (CIPFP MISLATA)
  • Premios SEMS 2024
  • Aules transformadores d’espais i metodologies educatives
  • Curso online gratuito: Materiales digitales accesibles (8ªed. 2024)
  • Ja en inscripció curs del CEFIRE. Ens ajudes a fer difusió?
  • Curso GRATUITO para docentes: CISCO CYBEROPS ASSOCIATE 2º EDICIÓN (CIPFP MISLATA)
  • Premios SEMS 2024
  • Aules transformadores d’espais i metodologies educatives
  • CDC – ID Centre. Avís d’activació de l’autenticació amb doble factor
  • Fundación Mutua Madrileña

  EQUIP DIRECTIU 

  Comunicació Activitats Extraescolars i Complementàries

  Estem treballant per simplificar el procediment d’activitats extraescolars i complementàries i que el professorat participant aparega a la Sala de Guàrdies de Geode sense necessitat de demanar permís. Per a això és fonamental que el professorat participant i l’horari de l’activitat estiga donat d’alta a Geode correctament i amb temps suficient per sincronitzar ITACA i Geode.

  Per tant, la planificació definitiva de cada activitat haurà de comunicar-se a la responsable, Ana Tena, amb 1 setmana d’antelació a la realització de l’activitat. No s’acceptaran modificacions superat aquest termini.


  ALTRES ORGANISMES

  Curso online gratuito: Materiales digitales accesibles (8ªed. 2024)

  El 1 de abril comienza el MOOC (curso online gratuito y abierto):Materiales digitales accesibles (8ed. 2024)
  ¡La digitalización ya está aquí! ¿Quiere mejorar sus documentos digitales? Textos, imágenes, vídeos…
  Toda la información en:https://iedra.uned.es/courses/course-v1:UNED-ONCE+MatDigAcc_008+2024/about
  El curso, iniciativa del Real Patronato sobre Discapacidad y la Fundación ONCE, dura 5 semanas, no se requieren conocimientos previos.
  ¿De qué trata?
  Es un curso online con vídeos, foros, test y actividades prácticas para conocer y aplicar las principales características de los textos y vídeos digitales accesibles.
  ¿Cuáles son sus objetivos?

  • Conocer las ventajas de los materiales digitales de aprendizaje, gracias a su flexibilidad, a la posibilidad de compartirlo o de usarlo desde diferentes dispositivos (ordenadores, teléfonos, tabletas).
  • Conocer a Víctor, Carlos, Ana, Álex… y por tanto los desafíos a los que se enfrentan las personas con discapacidad al usar los documentos digitales en su día a día.
  • Entender la accesibilidad como un asunto de derechos civiles.
  • Desarrollar los conocimientos y habilidades necesarios para generar contenidos digitales accesibles e identificar problemas de accesibilidad.
  • Adquirir, como autores, estrategias para la producción sostenible de material digital de aprendizaje, como la modularidad o el uso de contenidos de diferentes tipos como textos, imágenes, vídeos o test.

  Inscripción en:https://iedra.uned.es/courses/course-v1:UNED-ONCE+MatDigAcc_008+2024/about
  El curso es gratuito. Cada estudiante puede obtener un certificado por los méritos conseguidos, certificado que UNED gestiona y emite con un coste de 40€.
  Si quiere más información o desea dejar de recibir mensajes del Canal, por favor escriba a la dirección de correo electrónico:canalfundaciononce@adm.uned.es
  También puede seguirnos en la cuenta de Twitter:@CanalFONCE_UNED
  El equipo del Canal Fundación ONCE en UNED

  Ja en inscripció curs del CEFIRE. Ens ajudes a fer difusió?

  Bon dia!

  T’escrivim per informar-te que ja estan en inscripció les jornades “Les situacions d’aprenentatge de l’Educació en Valors”

  Són 12 hores repartides en 6 sessions síncrones via TEAMS en què, a partir d’un marc teòricaportat per persones expertes i d’exemples reals presentats per docents, practicaràs el disseny de situacions d’aprenentatge. 

  Esta formació va dirigida, especialment, al professorat que impartix la matèria de valors, però tambéal professorat en general que vol estratègies per a treballar la igualtat, la convivència, l’esperit crític o la sostenibilitat entre d’altres aspectes en el temps de tutoria o en el dia a dia de la seua tasca docent.

  T’animem a compartir este correu amb companyes i companys del claustre. Moltes gràcies per la col.laboració!

  Enllaç per a la inscripcióhttps://cefire.edu.gva.es/sfp/index.php?seccion=edicion&id=11519903&usuario=formacion 

  Buenos días,

  Te escribimos para informarte que ya están en inscripción las jornadas “Las situaciones de aprendizaje para la Educación en Valores”.

  Son 12 horas repartidas en 6 sesiones síncronas vía TEAMS en las que, a partir de un marco teórico aportado por personas expertas y de ejemplos reales presentados por docentes, practicarás el diseño de situaciones de aprendizaje.

  Esta formación va dirigida, especialmente, al profesorado que imparte la materia de Educación en Valores, pero también al profesorado en general que quiere estrategias para trabajar la igualdad, la convivencia positiva, el espíritu crítico o la sostenibilidad, entre otros aspectos, en el tiempo de la tutoría o en el día a día de la labor docente.

  Te animamos a compartir este correo con compañeras y compañeros del claustro. Muchas gracias por la colaboración.

  Enlace para la inscripción:

  https://cefire.edu.gva.es/sfp/index.php?seccion=edicion&id=11519903&usuario=formacion


  MOLTO LLORCA, SOFIA DEL PILAR
  Educació inclusiva i transició entre etapes
  Coeducació
  03402010.inclusiva@edu.gva.es

  CEFIRE Alcoi
  Av. Andalusia, 2, 03804 Alcoi (Alacant)
  965937995
  03402010@edu.gva.es – www.gva.es

  Curso GRATUITO para docentes: CISCO CYBEROPS ASSOCIATE 2º EDICIÓN (CIPFP MISLATA)

  En el marco de la Red de Centros de Excelencia de Formación Profesional en el sector de la Ciberseguridad, el CIPFP Mislata organiza el curso CISCO CYBEROPS ASSOCIATE (2ª EDICIÓN) en modalidad a distancia, ante el éxito de la primera edición.

  Rogamos la máxima difusión entre vuestro personal.El curso va dirigido en orden preferente a docentes que estén impartiendo o vayan a impartir docencia en el Curso de Especialización en Ciberseguridad en Entornos de las Tecnologías de la Información o en el Curso de Especialización en Ciberseguridad en Entornos de las Tecnologías de Operación y en segundo lugar al resto de docentes de la familia profesional de Informática y Comunicaciones que impartan o vayan a impartir módulos profesionales relacionados con la seguridad informática.
  Este curso pretende introducir al asistente en los conocimientos y competencias necesarios para realizar las funciones básicas de analista de ciberseguridad en un Centro de Operaciones de Seguridad (SOC), así como a conocer algunas de las herramientas más utilizadas en estos entornos profesionales y que permitirán al docente aplicarlas en el aula e implementar su propio SOC como entorno de aprendizaje para el alumnado de los ciclos y módulos relacionados con la seguridad informática.———————

  CURSO GRATUITO PARA DOCENTES: CISCO CYBEROPS ASSOCIATE

  Modalidad:  El curso se realizará en modalidad a distancia, mediante plataforma de formación a distancia.

  Duración: 70 horas

  N.º plazas: 50

  Objetivos:

  • Conocer los Centros de Operaciones de Seguridad (SOC) y las funciones de un/a analista de ciberseguridad.
  • Estudiar los fundamentos de los sistemas operativos Windows y Linux, así como de los protocolos y la infraestructura de red.
  • Conocer las tácticas, técnicas y procedimientos de los actores de amenazas.
  • Utilizar herramientas y metodologías para el análisis de incidentes.
  • Emplear herramientas para identificar ataques.
  • Evaluar alertas de seguridad.
  • Investigar incidentes de ciberseguridad.
  • Analizar datos de intrusiones para identificar dispositivos afectados.

  Contenidos:

  • Módulo 1. Introducción – Amenazas, actores e impacto
  • Módulo 2. El Centro de Operaciones de Seguridad – SOC
  • Módulo 3. Sistema operativo Windows
  • Módulo 4. Sistema operativo Linux
  • Módulo 5. Protocolos de red
  • Módulo 6. Verificación de conectividad
  • Módulo 7. Principios de seguridad en red
  • Módulo 8. Protocolo de resolución de direcciones
  • Módulo 9. Capa de transporte
  • Módulo 10. Servicios de red
  • Módulo 11. Dispositivos de comunicación de red
  • Módulo 12. Infraestructura de seguridad de red
  • Módulo 13. Atacantes y sus herramientas
  • Módulo 14. Amenazas y ataques comunes
  • Módulo 15. Monitorización de operaciones de red
  • Módulo 16. Ataques a protocolos de red
  • Módulo 17. Ataques a servicios
  • Módulo 18. Fundamentos de defensa
  • Módulo 19. Control de acceso
  • Módulo 20. Inteligencia de amenazas
  • Módulo 21. Criptografía
  • Módulo 22. Protección de endpoints
  • Módulo 23. Evaluación de vulnerabilidades en endpoints
  • Módulo 24. Tecnologías de seguridad y protocolos
  • Módulo 25. Monitorización de la seguridad y tipos de datos
  • Módulo 26. Evaluación de alertas de seguridad
  • Módulo 27. Análisis de alertas de seguridad
  • Módulo 28. Respuesta ante incidentes

  Fechas de difusión, publicación e inscripción: del 21 de marzo al 7 de abril de 2024 ambos inclusive

  La admisión se realizará por orden de llegada de las solicitudes. No se tramitarán solicitudes fuera de los plazos de apertura y cierre de inscripción.

  Fechas de confirmación y reserva de plaza por correo electrónico: a partir del 9 de abril.

  Fechas de realización: El curso se realizará a distancia en el mejor horario que convenga al participante, entre el 15 de abril y el 28 de junio de 2024, ambos inclusive. Se planificarán algunas sesiones síncronas voluntarias por determinar, para resolución de dudas y demostraciones.

  Instrucciones de inscripción: La inscripción y matriculación al curso se gestionará a través de formulario recibido por email a la dirección formacion@ciberseguridad.edu.es debidamente cumplimentado con los datos del asistente y firmado digitalmente. 
  Enlace directo a FORMULARIO en PDFhttps://www.fpmislata.com/wordpress/wp-content/uploads/Formulario-solicitud-de-inscripcion-7.pdf

  MÁS INFORMACIÓN: https://www.fpmislata.com/wordpress/centro-excelencia-ciberseguridad/curso-de-cisco-cyberops-associate/

  JAVIER ELVIRA SORIA
  Departamento de Administración.
  Centre Integrat Públic de Formació Professional Mislata
  C/ Dolores Ibarruri, 32 46920 Mislata (Valencia)
  96 120 59 25  |  j.elvirasoria@edu.gva.es


   @CIPFPMislata   CIPFPMislata

  Premios SEMS 2024

  Buenos días,

  Les recordamos de está abierta la convocatoria de la XIV edición de los Premios Semana Española de la Movilidad Sostenible (Premios SEMS 2024), que organiza el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico conjuntamente con el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

  Estos premios están destinados a todos los ayuntamientos, organizaciones, instituciones y empresas, que hayan participado en el proyecto Semana Europea de la Movilidad (SEM), en el año 2023 cumpliendo los requisitos de adhesión al proyecto.

  El plazo para el envío de candidaturas finaliza el día 3 de mayo de 2024, y deben ser enviadas a la dirección email:  bzn-movilidad@miteco.es

  Las categorías de los SEMS 2024 son las siguientes:

  1.       Premios SEMS-2024 para Ayuntamientos: Medidas Permanentes 2023, en la que se valorarán las Medidas Permanentes implementadas en el municipio como parte de su participación en el proyecto SEM el año 2023. A su vez, este premio se divide en las siguientes subcategorías:

  •   Premios SEMS-2024 para Ayuntamientos de más de 100.000 habitantes.

  •   Premios SEMS-2024 para Ayuntamientos de menos de 100.000 habitantes.

  2.       Premios SEMS-2024 para Organizaciones, Instituciones y Empresas: Mobility Actions 2023, en la que se valorarán las Mobility Actions (o Buenas Prácticas en movilidad) desarrolladas en su ámbito de competencia como consecuencia de su participación en el proyecto SEM en el año 2023.

  Pueden descargar los formularios de participación y las bases de convocatoria en el siguiente enlace:

  Enlace Premios SEMS 2024

  Un saludo,

  Oficina Técnica de la Coordinación Nacional de la SEM

  Telf.: 91 322 66 39

  e-mail: medioambiente@semanaeuropeamovilidad.es

  web: https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/movilidad/

  Aules transformadores d’espais i metodologies educatives

  Bon dia,

  Aules Transformadores és un projecte de la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació que té com a objectiu fer costat als centres en els seus esforços per implementar innovacions metodològiques i transformacions d’espais.
  Ens complau informar-los que ja és possible visitar sis Aules Transformadores, situades en les següents localitats: Alzira, Elx, La Nucia, Torrent, Sagunt, València i Xàtiva.

  Podeu conéixer les seues instal·lacions visualitzant el següent vídeo:

  Durant la trobada es durà a terme una dinàmica dissenyada per a presentar el projecte, considerant la diversitat metodològica i d’espais.

  Per a facilitar aquest procés, els convidem a accedir al formulari de reserva a través del nostre lloc web.

  Després de la visita i de la presentació del Kit Transformador, cada centre o visitant tindrà l’oportunitat d’explorar i discutir els aspectes que considere més rellevants per a la seua posada en marxa. Durant aquest procés, comptaran amb el suport tant del del CEFIRE corresponent com de la resta de la xarxa de formació.

  Us animem a conéixer i a acompanyar-nos en aquest il·lusionant projecte educatiu, del qual podeu ampliar informació al nostre lloc webSalutacions cordials.
  ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  Buenos días,

  Aulas Transformadoras es un proyecto de la Conselleria de Educación, Universidades y Empleo cuyo objetivo es apoyar a los centros en sus esfuerzos por implementar innovaciones metodológicas y transformaciones de espacios.

  Nos complace informarles de que ya es posible visitar seis Aulas Transformadoras, ubicadas en las siguientes localidades: Alzira, Elx, La Nucía, Torrent, Sagunt, Valencia y Xàtiva.

  Pueden conocer sus instalaciones visualizando el siguiente vídeo:

  Durante el encuentro se llevará a cabo una dinámica diseñada para presentar el proyecto, atendiendo a la diversidad metodológica y de espacios.

  Para facilitar este proceso, los invitamos a acceder al formulario de reserva a través del nuestro sitio web.

  Tras la visita y la presentación del Kit Transformador, cada centro o visitante podrá explorar y discutir los aspectos relevantes para su puesta en marcha. Durante este proceso, contarán con el apoyo tanto del del CEFIRE correspondiente como del resto de la red de formación.

  Les animamos a conocer y a acompañarnos en este ilusionante proyecto educativo, del que pueden ampliar información accediendo a nuestra página web.

  Saludos cordiales.

  CDC – ID Centre. Avís d’activació de l’autenticació amb doble factor

  A/A Equip directiu,

  Des del Servei d’Informàtica per als Centres Educatius els comuniquem que, com a mesura de seguretat front a accessos no desitjats a les identitats digitals, al llarg del mes d’abril de 2024 s’activarà l’autenticació amb doble factor per accedir a la identitat digital del seu centre (codicentre@edu.gva.es) des de fora de la xarxa del centre educatiu. Aquesta és una mesura implantada en tota la Generalitat que és absolutament imprescindible per garantir la seguretat en l’accés al nostre entorn M365.

  L’activació de la mesura es realitzarà de forma progressiva atenent a la següent planificació:

  16 d’abril de 2024: centres de la província de Castelló.
  23 d’abril de 2024: centres de la província d’Alacant.
  30 d’abril de 2024: centres de la província de València.

  Si no s’activa el doble factor d’autenticació no es podrà fer ús del compte del centre des de fora de la xarxa del centre. Aquest mecanisme pot aplicar-se també a mitjans i equipament particulars no corporatius.

  Per tant, es recomana que abans d’eixa data es configure la identitat digital de centre amb l’autenticació amb doble factor de la manera adient, segons les seues necessitats.

  Per a obtindre més informació sobre aquest sistema i la seua configuració, es pot consultar la guia CDC – Autenticació amb doble factor, disponible a l’apartat Manuals de la Web del CDC, secció Projecte CDC, Identitat Digital.

  En cas d’incidència obrir tiquet en gvaSAI en la categoria: Nou tiquet sobre altres serveis o aplicacions educatives > Incidència > Centre Digital Col·laboratiu > Consultes/Incidències tècniques.

  Gràcies per la teua col·laboració en aquest important pas cap a un entorn més segur per a tots.

  Salutacions cordials.  A/A Equipo directivo,

  Desde el Servicio de Informática para los Centros Educativos les comunicamos que, como medida de seguridad frente a accesos no deseados a las identidades digitales, a lo largo del mes de abril de 2024 se activará la autenticación con doble factor para acceder a la identidad digital de su centro (codicentre@edu.gva.es) desde fuera de la red del centro educativo. Esta es una medida implantada en toda la Generalitat que es absolutamente imprescindible para garantizar la seguridad en el acceso a nuestro entorno M365.

  La activación de la medida se realizará de forma progresiva atendiendo a la siguiente planificación:

  16 de abril de 2024: centros de la provincia de Castelló.
  23 de abril de 2024: centros de la provincia de Alicante.
  30 de abril de 2024: centros de la provincia de València.

  Si no se activa el doble factor de autenticación no se podrá hacer uso de la cuenta del centro desde fuera de la red del centro. Este mecanismo puede aplicarse también a medios y equipamiento particulares no corporativos.

  Por lo tanto, se recomienda que antes de esa fecha se configure la identidad digital de centro con la autenticación con doble factor de la manera adecuada, según sus necesidades.

  Para obtener más información sobre este sistema y su configuración, se puede consultar la guía CDC – Autenticación con doble factor, disponible en el apartado Manuales de la Web del CDC, sección Proyecto CDC, Identidad Digital.

  En caso de incidencia abrir tique en gvaSAI en la categoría: Nuevo tique sobre otros servicios o aplicaciones educativas > Incidencia > Centro Digital Colaborativo > Consultas/Incidencias técnicas.

  Gracias por tu colaboración en este importante paso hacia un entorno más seguro para todos.

  Saludos cordiales.

  Fundación Mutua Madrileña

  Os dejamos el enlace de la web donde tienes toda la información del concurso, así como las bases legales del mismo:https://www.nosdueleatodos.com/

  Además os adjuntamos un cartel para que lo podáis compartir con el alumnado.
  Para más información o cualquier duda que tengáis, podéis poneros en contacto a través de nuestro teléfono: 910 91 81 41

  Cartel

 • Butlletí Informatiu 15/03/2024

  EQUIP DIRECTIU

  • Deixar deures a Geode quan no venim a classe.
  • Documents de Geode moguts a Sharepoint.
  • Activitats extraescolars a la sala de guàrdies.

  DEPARTAMENTS

  • Nova mobilitat ERASMUS +

  CONSELLERIA EDUCACIÓ

  • Informacions variades

  ALTRES ORGANISMES

  • Curso GRATUITO para docentes: ANÁLISIS FORENSE INFORMÁTICO (CIPFP MISLATA)
  • A LA ATENCIÓN DEL EQUIPO DIRECTIVO, COORDINADORA DE FORMACIÓN Y DEPARTAMENTOS 
  • Finalitza termini concurs Comprendre la societat amb Ciències Socials
  • Informacions de la Junta de Personal Docent de Castelló
  • II JORNADAS FORMATIVAS ALTAS CAPACIDADES CIUDAD DE CASTELLÓN 
  • Concurs Nacional “Planta-li cara a la violència de gènere” / Concurso Nacional “Plántale cara a la violencia de género” 
  • Invitación al Proyecto de Cuidado Educativo e Inteligencia Colectiva 
  • Pla de salut “Disminució del consum de tabac” 
  • Publicación del libro “VII Jornadas de Innovación Educativa DIMEU: Aprendizaje cooperativo de los ODS” 

  EQUIP DIRECTIU 

  Deixar deures a Geode quan no venim a classe.

  Ací teniu un breu vídeo explicatiu de com deixar deures per als alumes quan anem a faltar a classe i com pot consultar-los el professorat de guàrdia. Recordeu que és obligatori deixar deures per a l’alumnat sempre que anem a faltar. D’altra banda, el professorat de guàrdia ha de consultar els deures deixats a Geode i fer-los arribar a l’alumnat durant la guàrdia. A partir d’aquest moment que ja hi ha manual de com fer-lo, es donarà seguiment des de direcció.  

  DeuresEnAgenda.mp4 


  Documents de Geode moguts a Sharepoint.

  Hui s’han mogut tots els documents que hi havia a Geode al Sharepoint del Teams Claustre per a aprofitar els avantatges com a gestor documental.

  Podreu continuar accedint als documents des de Geode utilitzant un enllaç posat a l’efecte.

  Aquest enllaç us portarà a la carpeta del Sharepoint del Teams Clauste. També podeu accedir directamente on crear-vos un accés directe.


  Activitats extraescolars a la sala de guàrdies.

  S’ha habilitat la visibilitat del professorat en Activitats complementàries i extraescolars a la “Sala de Guàrdia” de Geode. D’aquesta forma el professorat de guàrdia pot saber quins companys estan fora del centre per aquest tipus d’activitats.

  A més, fent clic a l’ullet, podreu consultar totes les característiques de l’activitat, el professorat i l’alumnat participant.

  Perquè tota la informació siga correcta s’ha de fer una importació d’ITACA a Geode. Per tant, és important que les Activitats siguen introduides amb temps suficient i els estats i participants actualitzats. Anirem treballant el procediment per a donar la màxima informació de la forma més fàcil possible.


  DEPARTAMENTS

  Nova mobilitat ERASMUS +

  La setmana pròxima el nostre company professor de Tecnologia completarà l’última de les mobilitats Erasmus+ del projecte Educooperative Challenge (Reto Educooperativo) que ja va arribant a la seua fi després de 18 mesos d’activitats. Desitgem poder compartir amb tota la comunitat educativa els beneficis que comporta un projecte Erasmus+ com aquest. Us convidem a que des d’aquestos enllaços us poseu al dia en quant a les iniciatives desenvolupades en aquestos mesos.   

  Llancem nova publicació del curs sobre “Les 4Cs en Educació” al que assistiren a principi de febrer dos companys a Berlín. Encara volem traduir el post a valencià i anglés, però vos deixem que li pegueu una ullada ja. http://educochallenge.blogspot.com  

  Abans de finals de maig us facilitarem un formulari perquè pugueu fer-nos arribar el vostre feedback. Moltes gràcies per la vostra col·laboració!  

  Atentament, l’equip Erasmus+ de l’IES El Caminàs  

  www.padlet.com/caminas/erasmus


  CONSELLERIA EDUCACIÓ

  Informacions variades


  ALTRES ORGANISMES

  Curso GRATUITO para docentes: ANÁLISIS FORENSE INFORMÁTICO (CIPFP MISLATA) 

  En el marco de la Red de Centros de Excelencia de Formación Profesional en el sector de la Ciberseguridad, el CIPFP Mislata organiza el curso ANÁLISIS FORENSE INFORMÁTICO en modalidad a distancia

  Rogamos la máxima difusión entre vuestro personal. El curso va dirigido en orden preferente a docentes que estén impartiendo o vayan a impartir docencia en el Curso de Especialización en Ciberseguridad en Entornos de las Tecnologías de la Información o en el Curso de Especialización en Ciberseguridad en Entornos de las Tecnologías de Operación y en segundo lugar al resto de docentes de la familia profesional de Informática y Comunicaciones que impartan o vayan a impartir módulos profesionales relacionados con la seguridad informática. 

  Este curso pretende introducir al asistente en los conocimientos y competencias necesarios para realizar las funciones de un analista forense informático que permitirán al docente aplicarlas en el aula para el alumnado de los ciclos y módulos relacionados con la seguridad informática. 

  —————————————————————————————————————- 

  CURSO GRATUITO PARA DOCENTES: ANÁLISIS FORENSE INFORMÁTICO 

  Modalidad:  El curso se realizará en modalidad a distancia, mediante plataforma de formación a distancia. 

  Duración: 60 horas 

  N.º plazas: 50 

  Objetivos: 

  • Obtener una visión general del proceso que sigue un perito forense para resolver un caso. 
  • Practicar la adquisición de evidencias en diversos dispositivos de almacenamiento. 
  • Practicar el análisis de evidencias en sistemas Windows y Linux, así como dispositivos Móviles, IoT y Cloud. 

  Contenidos: 

  • Introducción al Análisis Forense Informático. 
  • Adquisición de evidencias. 
  • Análisis de memoria en entornos Windows. 
  • Análisis de disco en entornos Windows. 
  • Análisis de memoria en entornos Linux. 
  • Análisis de disco en entornos Linux. 
  • Análisis de dispositivos móviles. 
  • Análisis de dispositivos IoT. 
  • Análisis de evidencia en Cloud. 

  Fechas de difusión, publicación e inscripción: del 4 al 17 de marzo de 2024 ambos inclusive 

  La admisión se realizará por orden de llegada de las solicitudes. No se tramitarán solicitudes fuera de los plazos de apertura y cierre de inscripción. 

  Fechas de confirmación y reserva de plaza por correo electrónico: a partir del 20 de marzo 

  Fechas de realización: El curso se realizará a distancia en el mejor horario que convenga al participante, entre el 25 de marzo y el 7 de junio de 2024, ambos inclusive. Se planificarán algunas sesiones síncronas voluntarias por determinar, para resolución de dudas y demostraciones. 

  Instrucciones de inscripción: La inscripción y matriculación al curso se gestionará a través de formulario recibido por email a la dirección formacion@ciberseguridad.edu.es debidamente cumplimentado con los datos del asistente y firmado digitalmente.  

  Enlace directo a FORMULARIO en PDF https://www.fpmislata.com/wordpress/wp-content/uploads/Formulario-solicitud-de-inscripcion-ANALISIS-FORENSE.pdf 

  MÁS INFORMACIÓN: https://www.fpmislata.com/wordpress/centro-excelencia-ciberseguridad/curso-de-analisis-forense-informatico/ 

   

  JAVIER ELVIRA SORIA 
  Departamento de Administración. 
  Centre Integrat Públic de Formació Professional Mislata 
  C/ Dolores Ibarruri, 32 46920 Mislata (Valencia) 
  96 120 59 25  |  j.elvirasoria@edu.gva.es 

   
  @CIPFPMislata  CIPFPMislata 
   


  Inscripción SEGUNDA EDICIÓN ” Economía y cambio climático: educar en la sostenibilidad”.  

  Me llamo Amparo Sancho, tutora de la Primera Edición del curso “Economía y cambio climático” os anuncio que ya tenéis en inscripción hasta el día 12 de abril de 2024  LA SEGUNDA EDICIÓN ” Economía y cambio climático: educar en la sostenibilidad”.  

  Esta formación pretende, desde la perspectiva de las Humanidades y otras disciplinas, promover la utilización del cambio climático, la economía circular, los ODS… para diseñar Situaciones de Aprendizaje y potenciar el trabajo multidisciplinario. 

   Las personas destinatarias son docentes de cualquier etapa educativa. 

  El curso se desarrollará del 22 de abril hasta el 25 de mayo mediante una amalgama de materiales audiovisuales y tareas a Aulas. El objetivo final será realizar una Situación de Aprendizaje para trabajar las cuestiones que se han tratado durante el curso. 

  LINK INSCRIPCIÓ i informació: 

  https://cefire.edu.gva.es/sfp/index.php?seccion=edicion&id=11711583&usuario=formacion&idioma=va

  Gracias y saludos 

  Amparo N. 


  Finalitza termini concurs Comprendre la societat amb Ciències Socials 

  Estimades i estimats 
   
  El dia 15 de març finalitza el termini per a inscriure-us com a participants en la X  
  edició del Concurs: Comprendre la Societat  amb Ciències Socials, us envie l’enllaç  
  de la web perquè accediu a la fitxa d’inscripció, que podeu enviar a concurs.socials@uv.es 
    
  https://www.uv.es/uvweb/sociales/ca/actualitat/concurs-comprendre-societat-ciencies-socials-curs-2023-2024-1285923210882/Novetat.html?id=1286365402313 

   X Concurs Comprendre la Societat amb Ciències Socials. curs 2023-2024 Premiar els treballs relacionats amb el problemes derivats de situacions socials pròximes a l’estudiantat de secundària Termini inscripción fins al 11 de març 2024 enviament dels treballs 22 d’abril 2024 Premis: 500 € alumnat – 500 € centre -… www.uv.es 


  Els premis per a enguany són:  
  1 premi per al centre de 500 €  
  1 premi per a l’estudiantat (per cadascuna de les modalitats) de 500 € 
  1 premi de 300 € per a cada tutor o tutora 
    
  el termini per al lliurament de treballs és el 22 d’abril de 2024 
   
  *************************************************** 
  Floren Sánchez 
  Deganat Facultat de Ciències Socials 
  Avda. Tarongers 4-B – 46021 València (España) 
  Telf: 963828495 
  Ext. 21734 
  Email- deganat.socials@uv.es 
  www.uv.es/socials 
   


  Inscripció II JORNADES CLIL&SCIENCE 

  Bon dia,  

  volem comunicar-vos que des del Cefire CTEM en col·laboració amb el cefire de PlurilingüIsme,  i els cefires territorials de València, Castelló i Torrent, anem a traure les II Jornades de CLIL&SCIENCE, on line, els dies 7, 14 i 21 de maig de 17h a 20h, per a donar a conéixer recursos i compartir experiències per al professorat que estiga treballant en estes metodologies a l’aula, o simplement tinga interés per elles. 

  Si teniu experiències pròpies que vulgueu compartir, podeu posar-vos en contacte directament amb mi a través d’este correu o del telèfon del cefire.  

  La inscripció la podeu realitzar a través d’este enllaç: 

  https://cefire.edu.gva.es/sfp/index.php?seccion=edicion&id=11733507&usuario=formacion

  Us agrairíem donàreu màxima difusió al professorat del vostre centre 

  Salutacions 


  Informacions de la Junta de Personal Docent de Castelló

  Estimades companyes i companys. Adjunt us facilitem les propostes aprovades al Ple del passat mes de febrer per al coneixement del professorat del vostre centre. 

  Us animem a fer-nos arribar aquelles propostes que considereu interessants i que es pogueren presentar i aprovar als pròxims Plens. 

  Des de la Presidència de la JPD es recorda que aquesta informació és important per al personal docent i es prega s’articule a nivell de centre el millor sistema de comunicació per tal de fer arribar la informació de forma eficient (ús tauló d’anuncis sindical del centre, reenviament al mail del professorat,…) 
  Moltes gràcies i salutacions. 
   
  Zulaika Agustí Taboada, Presidenta de la Junta de Personal Docent de Castelló. 

  Proposta aprovada premis asuntes propis 

  Proposta aprovada transport escolar 

  Proposta aprovada substitucions personal no docent 

  Propostes aprovades al Ple de febrer de la Junta de Personal Docent 

  Proposta aprovada pla edificant 

  Proposta aprovada manca empreses 

  Proposta aprovada instituts escolars 

  Proposta aprovada 8M 


  II JORNADAS FORMATIVAS ALTAS CAPACIDADES CIUDAD DE CASTELLÓN 

  Bon dia, 

  La inscripció a les Jornades II Jornadas formativas altas capacidades ciudad de Castellón  ja está dispònible per a la inscripció fins al proper 19 de març. 

  Les jornades es realitzarán els següents dies: 

  Divendres 22/03/2024 – 18:00 a 21:00 
  Dissabte 23/03/2024 – 09:00 a 14:00  

  LLOC REALITZACIÓ : Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques (UJI) 

  Podeu fer la inscripció a través del següent enllaç: 

  https://cefire.edu.gva.es/sfp/index.php?seccion=edicion&id=11881504&usuario=formacion


  Concurs Nacional “Planta-li cara a la violència de gènere” / Concurso Nacional “Plántale cara a la violencia de género” 

  Benvolguda directora / Benvolgut director, 
   
  Li remetem la convocatòria del X Concurs Nacional “Planta-li cara a la violència de gènere” l’objectiu del qual és fomentar la participació dels joves premiant els millors vídeos curts que promoguen la sensibilització i prevenció, evitant conductes que puguen desembocar en situacions de maltractament. 
   
  El termini finalitza el 31 de maig de 2024. 
   
  Disposa de tota la informació en les pàgines webs: Innovació / Accions d’altres entitats || Novetats inclusió educativa 
   
  Una salutació cordial. 
   
  ————————— 
   
  Estimada directora / Estimado director, 
   
  Le remitimos la convocatoria del X Concurso Nacional “Plántale cara a la violencia de género” cuyo objetivo es fomentar la participación de los jóvenes premiando los mejores videos cortos que promuevan la sensibilización y prevención, evitando conductas que puedan desembocar en situaciones de maltrato. 
   
  El plazo finaliza el 31 de mayo de 2024. 
   
  Dispone de toda la información en las páginas webs: Innovación / Acciones de otras entidades   ||  Novedades inclusión educativa  
   
  Un cordial saludo. 
   


  Invitación al Proyecto de Cuidado Educativo e Inteligencia Colectiva 

  Estimado Equipo de Dirección 
  Institutos públicos de la comunidad autónoma de Valencia 
   
  -IESCRÉMOR 
  -IESELCAMINÀS 
  -IESELCLOT 
  -IESFRANCESCRIBALTA 
  -IESJOANOTMARTORELL 
  -IESLASLOMAS 
  -IESLUISVIVES 
  -CENTRE PÚBLIC FPA ESCUELA POPULAR NAZARET 
  -CENTRE PÚBLIC FPA F. GINER DE LOS RÍOS 
  -CENTRE PÚBLIC FPA GERMÀ COLON 
   
  Somos un equipo de investigación de la Facultad de Educación de la 
  Universidad de Zaragoza que a través de la Cátedra Fundación Edelvives 
  de la Universidad de Zaragoza y un proyecto del Ministerio de Ciencia 
  sobre Transición Ecológica y Digital estamos desarrollando un proyecto 
  sobre Cuidado Educativo e Inteligencia Colectiva. 
   
  Como parte de este proyecto, estamos invitando a participar a algunos 
  centros educativos a dos interesantes actividades que se realizan dentro 
  de la plataforma Collective Learning de Inteligencia Colectiva y que en 
  dos ediciones anteriores del proyecto realizadas en Aragón han tenido 
  una gran acogida. Dichas actividades suponen una sesión de estudiantes, 
  profesorado y familias en el mes de Mayo dentro con la temática del 
  cuidado educativo y una segunda ronda de actividades en otoño de 2024 
  con estudiantes centradas únicamente en situaciones relacionadas con la 
  ciberconvivencia. La participación permite realizar diferentes sesiones 
  de trabajo dentro de esta plataforma cuyo diseño se ha orientado hacia 
  el aprendizaje colaborativo de grandes grupos, por lo que el proyecto 
  permitiría realizar conjuntamente con otros centros estas actividades. 
   
          Los centros a los que se envía esta invitación han sido seleccionados 
  de manera aleatoria en cada comunidad autónoma, e incluye tanto centros 
  públicos como concertados, de Educación Primaria o Educación Secundaria 
  con Bachillerato y Ciclos Formativos. Adjuntamos un folleto informativo 
  sobre el proyecto que contiene más información. Si estáis interesados en 
  participar en el mismo o simplemente recibir más información sobre el 
  proyecto, están previstas varias sesiones de explicación del proyecto, 
  cuyo calendario encontrarás en el folleto adjunto. Así mismo, estamos a 
  vuestra disposición en este mismo correo. 
   
          Esperando contar con vuestra participación, atentamente, los 
  responsables del proyecto 
   
   
  Sandra Vázquez, Jacobo Cano y Santos Orejudo Hernández 
  Universidad de Zaragoza 
  Facultad de Educación 
  Responsables del proyecto 
   

  Carta de invitación a centros 

  Reuniones centros 


  Pla de salut “Disminució del consum de tabac” 

  Bon dia, desde CSP CASTELLÓ ens posem en contacte amb vostés per a informar-lis del pla de salut “Disminució del consum de tabac” inclòs en la cartera de serveis de promoció de salut i prevenció en l’entorn educatiu en el curs 2023-2024. 

  El programa té com a objectiu reforçar la decisió de no fumar entre els alumnes de 1r d’ESO. Consta de la següent activitat a realitzar: 

  Concurs europeu “Classes sense fum” 

  Realització per part de cada classe d’un curt sobre la prevenció del tabaquisme, aplicant les accions preventives que es veuran prèviament a l’aula. 

  Més informació:               http://www.sp.san.gva.es/sscc/plan.jsp?idioma=es&perfil=inst&opcion=clasessinhumo&nivel=2&menusup=sanms12341&codplan=841 

  En aquest enllaç podran trobar un exemple de les propostes de l’alumnat en altres edicions d’esta activitat. (Vídeos concurs europeu “Classes sense fum”) 

  IMPORTANT: podran veure que s’ha superat el termini d’inscripció per a participar en el concurs, no obstant això, ens han indicat des de la DGSP que encara es poden seguir inscribint en l’activitat. 

  Per a poder participar, és indispensable que ens envien la documentació proporcionada correctament emplenada i ens contesten a aquest correu. D’aquesta manera podrem proporcionar-lis la resta d’informació i documentació necessaris per a seguir amb l’activitat. 

  Documents adjunts: 

  •                    Cartera de serveis 

  •                    Presentació 

  •                    Bases del concurs 

  •                    Relació de materials impresos i calendari 

  •                    Formulari d’inscripció 

  Aula Virtual “Sense fum” 

  La DGSP també posa a la disposició d’aquells interessats el recurs virtual “Aula Virtual “Sense Fum””. Desenvolupat per la DGSP amb l’objectiu de disminuir la iniciació al consum de tabac entre alumnes de 1r i 4t d’ESO. Aquest es un recurs desenvolupat per la DGSP amb l’objectiu de reforçar la decisió de no fumar entre els joves, emprant les noves tecnologíes. 

  La web compta amb un documental i un conjunt de recursos multimèdia per a la prevenció a l’inici de l’hàbit tabàquic, així com per a abandonar-lo. 

  Desde el CSP Castelló recomanem la implementació a les aules, incloent alguna sesió explicativa al alumnat per tal que siguen assabedors de l’existència d’aquest nou recurs i així poder combatre l’hàbit tabàquic desde les aules. 

  Preguem que tant si han considerat, com si no, implementar aquest nou recurs per al alumnat (per mitjà d’algún taller, sesió explicativa o d’algún altre mode) o ja ho hajen fet, plenen l’enquesta asociada a aquest correu electrònic. D’aquest mode podrem tindre un seguiment de l’activitat desde el centre. 

  Desde CSP Castelló esperem la seva resposta. 

  Enllaç al Aula Virtual: https://sensefum.san.gva.es/ 

  Moltes gràcies i una cordial salutació. 

  Buenos días, desde CSP CASTELLÓ nos ponemos en contacto con ustedes para informarles del plan de salud “Disminución del consumo de tabaco”, incluido en la cartera de servicios de promoción de salud y prevención en el entorno educativo en el curso 2023-2024. 

  El programa tiene como objetivo reforzar la decisión de no fumar entre los alumnos de 1º de ESO. Consta de la siguiente actividad a realizar: 

  Concurso europeo “Clases sin humo” 

  Realización por parte de cada clase de un corto sobre la prevención del tabaquismo, aplicando las acciones preventivas que se verán previamente en el aula. 

  Más información:            http://www.sp.san.gva.es/sscc/plan.jsp?Idioma=es&perfil=inst&Opcion=CLASESSINHUMO&Nivel=2&MenuSup=SANMS12341&CodPlan=841 

  En este enlace podrán encontrar un ejemplo de las propuestas del alumnado en otras ediciones de esta actividad. (Vídeos concurso europeo “Clases sin humo”

  IMPORTANTE: podrán ver que se ha superado el plazo de inscripción para participar en el concurso, sin embargo, nos han indicado desde la DGSP que aún se pueden seguir inscribiendo en la actividad. 

  Para poder participar, es indispensable que nos envíen la documentación proporcionada correctamente cumplimentada y nos contesten a este correo. De este modo podremos proporcionarles el resto de información y documentación necesarios para seguir con la actividad. 

  Documentos adjuntos: 

  • Cartera de servicios 
  • Presentación 
  • Bases del concurso 
  • Relación de materiales impresos y calendario 
  • Formulario de inscripción 

  Aula Virtual “Sin humo” 

  La DGSP también pone a disposición de aquellos interesados el recurso virtual “Aula Virtual “Sin Humo””. Desarrollado por la DGSP con el objetivo de disminuir la iniciación al consumo de tabaco entre alumnos de 1º y 4º de ESO. Este recurso desarrollado por la DGSP, tiene el objetivo de reforzar la decisión de no fumar entre los jóvenes, empleando las nuevas tecnologías. 

  La web cuenta con un documental y un conjunto de recursos multimedia para la prevención al inicio del hábito tabáquico, así como para abandonarlo. 

  Desde el CSP Castelló recomendamos la implementación en las aulas, incluyendo alguna sesión explicativa en el alumnado para que sean conocedores de la existencia de este nuevo recurso y así poder combatir el hábito tabáquico desde las aulas. 

  Rogamos que tanto si han considerado, como si no, implementar este nuevo recurso para el alumnado (por medio de algún taller, sesión explicativa o de algún otro modo) o ya lo hayan hecho, rellenen la encuesta asociada a este correo electrónico. De este modo podremos tener un seguimiento de la actividad desde el centro. 

  Enlace en el Aula Virtual: https://sensefum.san.gva.es/ 

  Desde CSP Castellón, esperamos su respuesta. 

  Gracias y un cordial saludo. 

  ¿Participará/ha participado en la actividad Aula Virtual “Sin Humo”? (Vista/voto en explorador

  Relación materiales 

  Formulario inscripción 

     Jose Cayulea Broch 
  Enfermero de Salud Pública 
  Centre de Salut Pública de Castelló 
  Avda. del mar, 8 • 12003 Castelló de la Plana 
  964 399608 e-mail: cayuela_jos@gva.es 


  Publicación del libro “VII Jornadas de Innovación Educativa DIMEU: Aprendizaje cooperativo de los ODS” 

  Estimado/a compañero/a, 

  En calidad de personal adscrito a un instituto de la provincia de Castellón desde el GIE TEAM – Grupo de Innovación Educativa de la Universitat Jaume I de Castelló (UJI)- queremos hacerte llegar la publicación del libro “VII Jornadas de Innovación Educativa DIMEU: Aprendizaje cooperativo de los ODS” que se encuentra dentro de la Colección Innovación Educativa (publicaciones de la Universitat Jaume I). Se trata de un documento de acceso libre que puedes descargar de forma completa y totalmente gratuito. 

  Esta publicación recoge la participación de los ponentes en dichas jornadas, organizadas por el GIE TEAM, y que tuvieron lugar el pasado 9 de junio de 2023 en la UJI. 

  A través de esta publicación, el GIE TEAM, pretende ayudar en la formación del profesorado y el alumnado sobre cómo integrar los ODS y el aprendizaje cooperativo en las aulas universitarias, mediante la utilización del Aprendizaje por Proyectos y por Problemas, para mejorar así las competencias y el conocimiento de los ODS. El libro recoge las actas de las ponencias de docentes, en algunos casos acompañados de su alumnado, procedentes de diferentes universidades e instituciones españolas, de la propia UJI, así como también profesorado de Secundaria. 

  Descárgate el libro pinchando AQUÍ 

  VII Jornadas de Innovación Educativa DIMEU Aprendizaje cooperativo de los ODS (uji.es) 

  Esperamos que te sea útil y que lo disfrutes. 

  Un saludo, 

  GIE TEAM 

  Universitat Jaume I 

  Nota: Te pedimos disculpas si este correo te ha llegado de forma repetida en diferentes envíos. 

 • Butlletí Informatiu 01/03/2024

  EQUIP DIRECTIU 

  • Migració pàgina web a portal.edu 

  ALTRES ORGANISMES 

  • Programa de Educación Ambiental de la Confederación Hidrográfica del Júcar, taller de ilustración al río
  • GUIA PARA LA INTEGRACIÓN DE LA EDUCACIÓN PARA LA JUSTICIA Y EL ODS 16 EN EL AULA + CURSO
  • El tour Europa llega a Castellón 
  • Butlletí DG Innovació i Inclusió Educativa – Butlletí gener 2024

  EQUIP DIRECTIU 

  Migració pàgina web a portal.edu

  Ha començat la migració de la pàgina web del centre que estava a www.ieselcaminas.org a la seua localització definitiva a portal.edu.gva.es/ieselcaminas

  La nova pàgina web ja està accessible. Els continguts s’aniran migrant i ampliant . 


  ALTRES ORGANISMES 

  Programa de Educación Ambiental de la Confederación Hidrográfica del Júcar, taller de ilustración al río 

  Estimado/a Sr/Sra director/a del Centro Educativo. 

  Les escribimos desde la Confederación Hidrográfica del Júcar, un organismo público dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. 

  Somos una Administración pública, cuyo ámbito se circunscribe a la Demarcación Hidrográfica del Júcar y que se encarga de planificar, gestionar y velar por el agua dulce (superficial y subterránea), así como la superficie por la que discurre, con el objetivo de garantizar la PROTECCIÓN de los recursos hídricos y sus ecosistemas asociados 

  Nos dirigimos a ustedes, para darles a conocer el taller que estamos realizando para secundaria, de ilustración al río. 

  Esta actividad es gratuita, en caso de que precise algún medio de transporte, correría por parte del Centro Educativo. 

  Adjuntamos un video de presentación de la actividad, para su conocimiento. 

  https://www.youtube.com/watch?v=n4x62kLS1-Q&t=30s

  También tenemos actividades para grupos de primaria. 

  Para más información pueden consultar el programa de divulgación en nuestra web Divulgación (chj.es)

  También no pueden consultar cualquier cuestión en divulgacion@chj.es o llamar al 963938921. 

  Reciba un cordial saludo, 

  Equipo de Divulgación de la Confederación Hidrográfica del Júcar 

  cid:image001.png@01DA4A1A.218FAC80

  Rafael Muñoz Soria 

  Unidad de apoyo a la Presidencia 

   Avda. Blasco Ibáñez, 48      46010  Valencia  (ESPAÑA) 
   (+34)  96 393 89 21 
  cid:image002.gif@01DA4A1A.218FAC80 Rafael.Munoz@chj.es   cid:image003.png@01DA4A1A.218FAC80 http://www.chj.es 


  GUIA PARA LA INTEGRACIÓN DE LA EDUCACIÓN PARA LA JUSTICIA Y EL ODS 16 EN EL AULA + CURSO 

  Buenos días. 

  Reciban un cordial saludo. Desde la Fundación MUSOL con sede en Valencia, queremos enviar a todos los centros educativos de la Comunitat Valenciana nuestra guía sobre Educación para la Justicia y el ODS 16. La guía está dirigida al profesorado.  

  Esperamos que el material proporcionado sea de mucha utilidad para vosotros y vosotras.  

  Os adjuntamos la guía y una carta del presidente de MUSOL. 

  Asimismo, estamos presentando nuestro curso  “Cultura de la Legalidad: una educación 2030” realizado gracias al apoyo financiero de la Generalitat Valenciana y de la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo (AECID)- dirigido a docentes de centros educativos de primaria y secundaria.   

  Durante este curso aprenderemos a integrar la cultura de la legalidad, la Agenda 2030 de desarrollo sostenible y el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 16 en las aulas, a través de las herramientas de cultura de la legalidad y la Educación para la Justicia (E4J). El link de inscripción al curso es: https://forms.gle/LaNQ5fkvcCU28Lbb9 

  Ruego me confirmen la recepción de este correo y reenvien el enlace de inscripción al curso, a su equipo por si alguien estuviera interesado en realizar el curso. 
   

  Muchas gracias. 
   

  Un saludo, 

  Stefhania Lozano. 

  Técnica de proyectos de MUSOL. 

  Interactiu Valencià UD E4J MUSOL.pdf 

  Interactivo Castellano UD E4J MUSOL.pdf 

  Image

  El Tour Europa llega a Castellón 

   Desde la Diputación de Castellón, a través de Europe Direct, les invitamos a la celebración del Tour Europa, un encuentro participativo lleno de actividades y dinámicas en el que queremos acercar la Unión Europea a todos los ciudadanos de Castellón a través de este evento que se va a celebrar el jueves, 21 de marzo, entre las 9:30h – 14:00h en la Plaza de las Aulas. 

  Objetivos

  -Crear conciencia sobre la importancia de las elecciones europeas: educar a la comunidad sobre el impacto directo de las elecciones europeas en sus vidas y en la toma de decisiones a nivel continental. 

  -Generar un sentimiento de pertenencia a la Comunidad Europea: reforzar la identidad europea y el sentido de pertenencia entre los ciudadanos, destacando la importancia de su participación en el proceso democrático. 

  -Estimular el diálogo y el debate: crear espacios para el intercambio de ideas y opiniones entre los ciudadanos, promoviendo el diálogo constructivo sobre temas relativos a las elecciones europeas. 

  -Promover la inclusividad y diversidad: eventos participativos e inclusivos y representativos de la diversidad de la comunidad, fomentando la participación de diferentes grupos demográficos. 

  Rogamos confirmen su asistencia y ante cualquier duda al respecto pueden contactar directamente con nosotros a través del email albert.argudo@sienaeducacion.com o llamando al 963523751 – 654037807. 

  Albert Argudo Boter 

  #LoMejorDeLaUE a tu alcance. 


  Butlletí DG Innovació i Inclusió Educativa – Butlletí gener 2024

  Projecte d’innovació Guardabosc 2023-2024 / Resolució definitiva i Formació
  RESOLUCIÓ de 30 de novembre de 2023, de la directora general d’Innovació i Inclusió Educativa, per la qual es resol la convocatòria de centres sostinguts amb fons públics de la Generalitat Valenciana durant el curs acadèmic 2023-2024 per a participar en el projecte «Guardabosc».
  Formació presencial desenvolupada en Alacant, Castelló i València. Més informació
       
  Convocatòria distintiu de qualitat de centres docents “Segell Vida Saludable”
  Oberta la convocatòria 2024 del distintiu de qualitat “Segell Vida Saludable”. Es tracta d’un reconeixement públic per als centres docents, que fomenten l’aprenentatge de la salut en l’àmbit educatiu, així com l’assumpció de pràctiques de vida saludable i una educació física que permeta l’adequat desenvolupament personal i social al llarg de l’escolarització de l’alumnat. Per a completar la sol·licitud es requerix una petició prèvia d’informe favorable a la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació que podrà realitzar amb l’ajuda d’esta Guia fins al 14 de febrer de 2024. Termini final de sol·licitud al Ministeri d’Educació, Formació Professional i Esports fins al 29 de febrer de 2024. Més informació
       
  Convocatòria Programa “Centres d’Educació Ambiental” 2024
  Oberta la convocatòria d’ajudes 2024 per a participar en el Programa “Centres d’Educació Ambiental” de Villardeciervos (Zamora) i de Viérnoles (Cantàbria). Aquest programa pretén propiciar l’adquisició de coneixements, hàbits i conductes que incidisquen en la cura i millora de l’entorn mediambiental de manera sostenible, mitjançant l’anàlisi dels problemes derivats de la relació de les persones amb el mig i la participació en activitats que porten a la reflexió, el compromís i l’actuació responsable cap a l’entorn per a evitar la seua deterioració. Termini de sol·licituds fins al 6 de febrer de 2024 a les 12.00h. Més informació
       
  Programa experimental “Alimentació saludable i sostenible” 2023-2024
  RESOLUCIÓ de 27 de novembre de 2023, de la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació, per la qual s’aprova l’ampliació del programa experimental d’innovació educativa «Alimentació saludable i sostenible» per al curs escolar 2023-2024.
  Més normativa curs 2023-2024. Més informació
       
  Escolarts: Publicada nova informació curs 2023-2024
  Publicat el dossier informatiu, els documents de cessió de drets d’ús d’imatge i so, el material gràfic, les jornades formatives i els materials didàctics de cada projecte. Accessos des de:
  L’escola canta // L’escola dansa // L’escola fa ràdio // L’escola fa teatre Més informació
       
  Resolució adaptació PAU persones amb necessitats de suport educatiu 2023-2024
  RESOLUCIÓ de 27 de desembre de 2023, conjunta de la directora general d’Innovació i Inclusió Educativa i del director general d’Universitats, per la qual es dicten instruccions per a l’adaptació en les proves d’accés a les universitats públiques valencianes per a les persones amb necessitats específiques de suport educatiu per al curs 2023-2024. Més informació
       
  Col·laboració amb altres entitats: Cartera de serveis de promoció de salut 2023-2024
  La Conselleria de Sanitat, posa a disposició dels centres educatius la “Cartera de serveis en l’escola” per al curs 2023-2024. La Cartera de serveis en l’entorn educatiu és una llista d’actuacions de promoció de la salut i prevenció de la malaltia que han sigut dissenyades perquè s’executen en l’àmbit dels centres educatius, la difusió de les quals pretén informar i oferir la participació als centres per fomentar comportaments i ambients saludables en la comunitat educativa. Més informació
       
  Col·laboració amb altres entitats: Qüestionari del Programa de Salut Bucodental Infantil
  Com en anys anteriors, la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació en col·laboració amb la Conselleria de Sanitat, ha desenvolupat el Programa de Salut Bucodental Infantil en centres docents, per a l’alumnat de segon cicle d’Educació Infantil, Educació Primària, 1r i 2n d’ESO i Educació Especial. Si el vostre centre participa en aquest programa durant el present curs escolar, us sol·licitem que, com a conseqüència de les actuacions dutes a terme, empleneu amb les dades actuals el següent qüestionari: https://itaca3.edu.gva.es/itaca3-gac El termini finalitzarà el 31 de juliol de 2024. Si teniu algun dubte referit a l’emplenament del formulari, podeu consultar el manual o escriure als següents correus electrònics: infantil_sp@gva.es / innovacioeducativa@difusio.gva.es En cas de sorgir algun problema tècnic d’accés al formulari, notifiqueu-ho al SAI a través del següent enllaç: http://sai.edu.gva.es/. Més informació
       
  Accions altres entitats: Campanya sensibilització sobre càncer en infància i adolescència (ASPANION)
  ASPANION és l’Associació de Pares i Mares de Xiquetes i Xiquets amb Càncer de la Comunitat Valenciana, creada en 1985 per les pròpies famílies afectades. El seu objectiu és garantir la millor qualitat de vida als xiquets i xiquetes i adolescents amb càncer i a les seues famílies a través de: Suport psicològic, social i econòmic, convivència i respir familiar, cooperació social i voluntariat, prevenció i inserció social i investigació, informació i difusió i suport psicosocial en malaltia avançada. Més informació
       
  Accions altres entitats: Concurs Què és un Rei per a tu?
  L’objectiu d’aquest certamen escolar és fomentar la creativitat de l’alumnat a través dels seus treballs sobre la institució monàrquica i impulsar així el respecte cap a la primera institució de l’Estat, així com a valors com ara la convivència, la solidaritat i la democràcia. En aquesta edició, els participants podran enfocar les seues obres des de dos punts de vista diferents: la figura de S. M. el Rei i el paper de la Corona en l’estructura de l’Estat. L’alumnat interessat a participar en aquesta edició podrà presentar els seus treballs tant en formats tradicionals (murals, dibuixos, poesies, escultura, redacció…) com en nous formats digitals, com ara storytelling, vídeo musical, infografia, robòtica i disseny o impressió 3D. Termini ampliat fins a l’1 de febrer de 2024. Més informació
       
  Accions altres entitats: Concurs d’Ensenyament Escolar de l’Exèrcit de Terra 2024
  Per a propiciar el coneixement, per part dels Centres d’Ensenyament, i en particular, per part dels joves, de les múltiples activitats de les Unitats de l’Exèrcit de Terra, dels valors que atresoren i de la història i cultura militar, el Concurs d’Ensenyament Escolar de l’E.T. 2024 commemora dos importants esdeveniments de la nostra història:
  – 50° Aniversari de la creació de l’Escala Bàsica de Sotsoficiales de l’E.T.
  – 50° Aniversari de l’Acadèmia General Bàsica de Sotsoficiales de l’E.T.
  Termini fins al 26 de gener de 2024. Més informació
       
  Accions altres entitats: 40 Concurs ONCE “4 dècades d’inclusió. Uneix-te a la història”
  El 40 Concurs ONCE, “4 dècades d’inclusió. Uneix-te a la història” és una proposta educativa l’objecte de la qual és sensibilitzar als més joves sobre la necessitat d’aconseguir una societat més inclusiva i accessible. En esta edició, l’alumnat podrà adquirir els coneixements a través del videojoc educatiu ONCITY amb una versió del mateix convertida en una “màquina del temps”, on l’alumnat podrà viatjar a les quatre dècades del concurs escolar. Les il·lustracions i els personatges estaran dissenyats recordant l’estil de cada època (roba, escenaris, etc.): Dècada dels “80”, els “90”, primera dècada del SXXI, segona dècada del SXXI, etapa actual, fins a l’any 2024. En cada etapa, descobriran diferents fites i avanços que han aconseguit les persones amb discapacitat i que han marcat la història de moltes persones en estos 40 anys.Termini fins al 7 de febrer de 2024. Més informació
       
  Accions altres entitats: Concurs de vídeos “Dia Mundial del Consumidor 2024”
  Els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’ONU són una crida universal a l’acció per a posar fi a la pobresa, protegir el planeta i reduir les desigualtats. Quan evitem el desaprofitament alimentari, aprofitem l’aigua de pluja per a l’hort escolar, triem mitjans de transport menys contaminants o creguem refugis climàtics en temperatures extremes, reduïm les emissions de CO₂ contribuint a mitigar els efectes del canvi climàtic, protegint el planeta i els éssers vius que l’habiten. Este nou curs, en Team Consum us animem que ens compteu en un vídeo quines accions dueu a terme en el dia a dia del vostre centre educatiu o ocupacional, per a protegir el planeta enfront del canvi climàtic. Termini fins al 15 de febrer de 2024. Més informació
       
  Accions altres entitats: Concurs R7 pel Planeta
  Fundació Ibercaja a través del Concurs R7 pel Planeta vol fomentar iniciatives que impulsen el compromís d’escolars, docents i centres educatius amb el desenvolupament sostenible de la societat i del seu entorn, així com reconéixer actituds i valors en els àmbits de la protecció del medi ambient i la naturalesa, la millora de la biodiversitat i la lluita contra el canvi climàtic. El Concurs R7 pel Planeta és una proposta d’àmbit nacional que pretén convertir-se en un recurs didàctic que acompanye i faça costat al docent en el desenvolupament de l’aprenentatge a l’aula. Termini fins al 30 d’abril de 2024. Més informació
       
  Accions altres entitats: Premi Fiapas 2024 per a labors d’investigació en deficiències auditives
  El Premi FIAPAS 2024 (XIX edició) es convoca per a labors d’investigació d’aplicació en els àmbits de Sanitat, Educació o Accessibilitat, relacionats amb la deficiència auditiva i les persones amb discapacitat auditiva i les seues famílies. Termini fins al 8 de juliol de 2024. Més informació
       
  Espai web: Innovació i Qualitat Educativa
  En este espai web trobareu continguts relacionats amb les diferents avaluacions del sistema educatiu, el Pla d’Actuació per a la Millora (PAM), PROA+, Programa MIR, Programa Alimentació saludable i sostenible, convocatòries i projectes d’innovació, accés a diferents aules didàctiques, recursos educatius, jornades d’innovació, xarxa de centres de qualitat educativa i segells de vida saludable entre altres.
  Destacats: Avaluació / PAM / PROA+ / Programa MIR / Programa Alimentació saludable i sostenible / Innovació / Qualitat Més informació
       
  Espai web: Inclusió Educativa
  En este espai web trobareu continguts relacionats amb la detecció i identificació de barreres, resposta educativa als diferents tipus de necessitats, igualtat i convivència, orientació, personal no docent d’atenció educativa i recursos educatius i normativa entre altres.
  Destacats: Detecció-Identificació / Resposta educativa / Igualtat i convivència / Orientació / Personal no docent d’atenció educativa / Recursos educatius i normativa Més informació
       
  Espai web: Participació Social
  En este espai web trobareu continguts relatius al foment de la participació dels diferents sectors de la comunitat escolar en la vida dels centres docents, com subvencions, censos i consells escolars entre altres.
  Destacats: Consells Escolars / Subvencions / Censos / Subvencions ajuntaments Més informació