FP Dual

La Formació Professional Dual és una modalitat de formació que es realitza en règim d’alternança entre el centre educatiu i l’empresa. Amb la qual es pretén adequar la formació dels futurs treballadors i treballadores a les necessitats reals de les empreses, així com, incrementar la vinculació d’aquestes amb els centres educatius.

Aquest model sorgeix a imatge i semblança del model alemany, que pot definir-se com: els aprenents i les aprenentes tenen dos llocs per a aprendre els continguts de la seua professió: en l’empresa els continguts pràctics i específics segons les necessitats de l’empresa, i en l’institut d’FP, els continguts teòrics i més generals del sector de la seua professió.

L’IES El Caminàs ha sigut un dels primers centres a implantar-la, des del curs 2016-2017.

Bones pràctiques en Formació Professional Dual a España QR FP Dual Fons Social Europeu