Secretaria

Tràmits acadèmics

TRÀMITS DE CARÀCTER GENERAL

 • Instància general. Enllaç
 • Reclamació qualificacions. Enllaç
 • Sol·licitud canvi de grup. Enllaç
 • Taxa sol·licitud certificació acadèmica. Enllaç
 • Sol·licitud títol cicles formatius i Batxillerat. Enllaç
 • Autorització recollida de títol. Enllaç
 • Sol·licitud accés Web família. Enllaç

Proves Homologades (A2)

 • Sol·licitud certificat superació nivell idioma. Enllaç
 • Taxa certificat. Enllaç

TRÀMITS ESO I BATXILLERAT

 • TASA MATRÍCULA 1ER BATXILLERAT (Escollir opció expedir historial acadèmic Batxillerat). Enllaç
 • Procediment de convalidació de matèries i/o exenció de Educació Física. Enllaç
 • Exenció Valencià. Enllaç

TRÀMITS CICLES FORMATIUS

 • TAXES MATRÍCULA 1r CFGM i 1r CFGS (triar opció informe avaluació – FP). Enllaç
 • Informació matrícules i convocatòries. Enllaç
 • Informació avaluació, promoció 2n curs i accés FCT. Enllaç
 • Sol·licitud exempció mòdul FCT: Enllaç
 • Sol·licitud renúncia. Enllaç
 • Sol·licitud ajornament FCT. Enllaç

Anul·lació de matrícula

 • Sol·licitud d’anul·lació de matrícula Enllaç

Convalidacions

 • Sol·licitud convalidació. Competència director del centre. Enllaç
 • Sol·licitud convalidació. Competència Ministeri Educació. Enllaç
 • Sol·licitud convalidació. Competència Conselleria. Enllaç

INFORMACIÓ I TERMINIS

Les sol·licituts mitjançant correu electrònic, caldrà que estiguen signades amb un mitjà de certificació digital vàlid.

ANUL·LACIÓ DE MATRÍCULA

CICLES MITJANS I FORMACIÓ BÀSICATERMINI
PRIMER CURS:
Avaluació final12/04/2024
SEGON CURS:
Avaluació final22/12/2023
 
CICLES SUPERIORS 
PRIMER CURS: 
Avaluació final12/04/2024
SEGON CURS: 
Avaluació final12/12/2023
ANUL.LACIÓ FCT I PROJECTE
Tots els ciclesAbans de començar a realitzar-la
CURSOS D’ESPECIALITZACIÓ03/04/2024

DATES LÍMIT RENÙNCIA CONVOCATÒRIA DE MÒDULOS DE CICLES FORMATIUS curs 23_24

RENUNCIA CONVOCATÒRIES.

CICLES MITJANS I FORMACIÓ BÀSICATERMINI
PRIMER CURS:
Avaluació final12/05/2024
Avaluació extraordinària27/05/2024
SEGON CURS:
Avaluació final26/01/2024
Avaluació extraordinària03/05/2024
 
CICLES SUPERIORS 
PRIMER CURS: 
Avaluació final12/05/2024
Avaluació extraordinària27/05/2024
SEGON CURS: 
Avaluació final12/01/2024
Avaluació extraordinària15/04/2024

Si la renúncia fora a proposta de l’equip educatiu, no caldria que es presentara amb l’antelació mínima d’un mes.