Història

L’Institut d’Educació Secundària El Caminàs es troba situat al barri de Grapa, a la zona sud de Castelló. Fundat l’any 1981, va néixer com Institut de Formació Professional i ha anat acumulant al llarg de la seva història experiència i qualitat en l’àmbit educatiu.

Combina una àmplia experiència en l’ensenyament de la formació professional de les famílies d’Administració i Gestió, Comerç i Màrqueting, Informàtica i Telecomunicacions, i Vidre i Ceràmica amb la impartició d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat.

Tot això fa de l’IES El Caminàs un centre educatiu heterogeni, plural, obert i integrador que inclou:

 • Oferta educativa d’ESO i Batxillerat
 • Oferta educativa de Cicles Formatius i Títols de FP Bàsica en horari de matí, tarda, nocturn i a distància.
 • Proves d’accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior
 • Formació en centres de treball
 • Intermediació amb les empreses per a la recerca de feina
 • Proves lliures per a l’obtenció de títols de tècnic y tècnic superior de FP
 • Programes europeus Erasmus + KA1
 • Aula CIL
 • Pertany a la Xarxa de Centres Plurilingües
 • Orientació acadèmica i professional
 • Realització de les Proves diagnòstiques
 • Portfolio europeu de les llengües
 • Atenció a la diversitat
 • Preparació de les olimpíades matemàtiques
 • Participació en diversos concursos i certàmens.

Consulta açí el nostre Projecte Educatiu de Centre