Proves d’accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà

Requisits de participació

  • No reunir els requisits acadèmics d’accés directe a un cicle formatiu
  • Tenir 17 anys o complir-los l’any 2024

Documentació a presentar amb la sol·licitud

a) Menors de 18 anys: DNI, targeta d’identitat d’estranger expedida por la comissària de policia un oficina d’estrangers, certificat d’empadronament en un municipi, visat d’estudis o targeta d’estudiant estranger

b) Majors de 18 anys: DNI, targeta d’identitat d’estranger expedida per la comissària de policia o oficina d’estrangers, visat d’estudis o targeta d’estudiant estranger.

c) Justificant d’haver pagat la taxa corresponent.
Enllaç a taxes i selecciona Proves d’Accés a Grau Mitjà

d) La documentació justificativa d’exempció


  • Tota la documentació haurà de ser degudament signada.
  • La documentació lliurada fora de termini no es tindrà en compte.

Més informació en aquest enllaç

Proves d’accés a Cicles Formatius de Grau Superior

Requisits de participació

  • No reunir els requisits acadèmics d’accés directe a un cicle formatiu
  • Tenir 19 anys o complir-los l’any 2024
  • Tenir 18 anys en el cas de tenir un títol de tècnic/a de Formació Professional

Documentació a presentar amb la sol·licitud

a) Menors de 18 anys: DNI, targeta d’identitat d’estranger expedida por la comissària de policia un oficina d’estrangers, certificat d’empadronament en un municipi, visat d’estudis o targeta d’estudiant estranger

b) Majors de 18 anys: DNI, targeta d’identitat d’estranger expedida per la comissària de policia o oficina d’estrangers, visat d’estudis o targeta d’estudiant estranger.

c) Justificant d’haver pagat la taxa corresponent.
Enllaç a taxes i selecciona Proves d’Accés a Grau Superior

d) La documentació justificativa d’exempció


  • Tota la documentació haurà de ser degudament signada.
  • La documentació lliurada fora de termini no es tindrà en compte.

Més informació en aquest enllaç