Cursos d’especializació

Comença la pre-matrícula per als Cursos d’Especialització. En aquest nou curs, com a novetat, podràs matricular-te en la modalitat semipresencial en Ciberseguretat i en modalitat presencial en Ciberseguretat, IA i Big Data i Videojocs.

Pots trobar més informació al següent enllaç.

Beques i ajudes

En el següent enllaç disposeu de tota la informació sobre beques i ajudes

Proves d’accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà

Requisits de participació

  • No reunir els requisits acadèmics d’accés directe a un cicle formatiu
  • Tenir 17 anys o complir-los l’any 2024

Documentació a presentar amb la sol·licitud

a) Menors de 18 anys: DNI, targeta d’identitat d’estranger expedida por la comissària de policia un oficina d’estrangers, certificat d’empadronament en un municipi, visat d’estudis o targeta d’estudiant estranger

b) Majors de 18 anys: DNI, targeta d’identitat d’estranger expedida per la comissària de policia o oficina d’estrangers, visat d’estudis o targeta d’estudiant estranger.

c) Justificant d’haver pagat la taxa corresponent.
Enllaç a taxes i selecciona Proves d’Accés a Grau Mitjà

d) La documentació justificativa d’exempció


  • Tota la documentació haurà de ser degudament signada.
  • La documentació lliurada fora de termini no es tindrà en compte.

Més informació en aquest enllaç

Proves d’accés a Cicles Formatius de Grau Superior

Requisits de participació

  • No reunir els requisits acadèmics d’accés directe a un cicle formatiu
  • Tenir 19 anys o complir-los l’any 2024
  • Tenir 18 anys en el cas de tenir un títol de tècnic/a de Formació Professional

Documentació a presentar amb la sol·licitud

a) Menors de 18 anys: DNI, targeta d’identitat d’estranger expedida por la comissària de policia un oficina d’estrangers, certificat d’empadronament en un municipi, visat d’estudis o targeta d’estudiant estranger

b) Majors de 18 anys: DNI, targeta d’identitat d’estranger expedida per la comissària de policia o oficina d’estrangers, visat d’estudis o targeta d’estudiant estranger.

c) Justificant d’haver pagat la taxa corresponent.
Enllaç a taxes i selecciona Proves d’Accés a Grau Superior

d) La documentació justificativa d’exempció


  • Tota la documentació haurà de ser degudament signada.
  • La documentació lliurada fora de termini no es tindrà en compte.

Més informació en aquest enllaç

Posa el teu institut pels núvols

En l’actualitat, l’alt cost de l’equipament i infraestructura informàtica presents al món laboral, dificulten la seua disponibilitat en els centres educatius i, a més, és un dels principals impediments perquè els i les alumnes puguen fer ús d’aquest tipus de tecnologies.   Tradicionalment, per a pal·liar aquesta falta de contacte amb tecnologies i altres recursos que ja s’utilitzen àmpliament en les empreses, els centres educatius recorren a solucions tals com l’ús de simuladors, màquines virtuals locals o accés a serveis en línia gratuïts.   La utilització d’aquest tipus de solucions, encara que vàlides per a l’aprenentatge, sempre implica una sèrie de limitacions, com són el no disposar de totes les funcions existents a la versió real, la visualització de publicitat no desitjada o la pèrdua de prestacions.   Creiem necessària la incorporació de serveis en el núvol pel que fa a infraestructura, que s’utilitze pel nostre alumnat en aquells mòduls formatius que estan relacionats amb l’administració i implantació web i l’administració de serveis en xarxa i Internet.   Amb el desenvolupament d’aquest projecte durant el curs acadèmic 2016/2017, desitgem que el nostre alumnat tinga accés a serveis de dades, d’aplicacions i de màquines virtualitzades en les mateixes condicions amb les quals es trobaran una vegada hagen finalitzat la seua formació en el centre educatiu, en el moment de la seua inserció al mercat laboral. Açò els permetrà obtenir un avantatge estratègic i una formació de valor afegit respecte a altres professionals o estudiants d’altres centres.