OFERTA EDUCATIVA

Al nostre Institut es pot cursar tot l’ensenyament obligatori (ESO) i també el Batxillerat. Així que durant l’ESO, sobretot en 3r i 4t, caldrà que us plantegeu quin ha de ser el futur dels vostres fills o filles. L’alumnat, mitjançant les tutories i el Dpt. d’Orientació realitzar, al llarg de l’any, una sèrie d’activitats amb la finalitat d’informar-se de les possibilitats acadèmiques i professionals si vol continuar els estudis i també, de les eixides laborals si decideix finalitzar-los. No obstant això, exposem a continuació la nostra oferta educativa per tal que tingueu una orientació bàsica.

 

GUIA PER A LES FAMÍLIES DEL SISTEMA EDUCATIU VALENCIÀ