Convalidació de Música i Esportistes d’Elit

L’alumnat que desitge convalidar alguna matèria per estar estudiant Música-Dansa o ser esportista d’Elit, ha de seguir el procediment corresponent, omplir el PDF corresponent que apareix (teniu l’enllaç a continuació) i presentar-lo amb la documentació requerida en la Secretaria de l’institut.

Atenció: els documents PDF s’han d’emplenar directament des de l’ordinador (per favor, no els empleneu manualment). Només s’han de descarregar i emplenar.

ALUMNAT MÚSICA
Procediment de convalidació
Sol·licitud (PDF) que cal omplir i entregar

ALUMNAT DANSA
Procediment de convalidació
Sol·licitud (PDF) que cal omplir i entregar

ALUMNAT ESPORT D’ELIT
Procediment de convalidació
Sol·licitud (PDF) que cal omplir i entregar

Teniu més informació a l’enllaç següent:

https://ceice.gva.es/va/web/ordenacion-academica/secundaria/normativa/procedimientos