Nova taula de ponderacions 2024

Descarrega taula de ponderacions

Cal saber que continuem pendents de la nova normativa sobre l’accés i l’admissió a la universitat aplicable el curs vinent, que els dos Ministeris estatals implicats publicaran en el BOE, però no sabem quan, per la paralització dels Ministeris per la convocatòria d’eleccions generals

Taula-PONDERACIONS-2024-05062023