Qualificacions provisionals de les proves accés a Cicles Formatius 2024.

Hui s’han publicat les actes provisionals de les qualificacions obtingudes en les proves d’accés a Cicles Formatius, tant de Grau Mitjà com Grau Superior. Estan disponibles en el següent enllaç o en la pàgina web del centre, en Secretaria, Proves d’accés a CCFF 2024.