Formació en Centres de Treball (FCT)

QUÈ ÉS LA FCT?

Un període de formació pràctica realitzat per part de l’alumnat de segon curs del cicle formatiu bàsic de Servicis Administratius que es desenvolupa en un centre de treball, per mitjà d’un conveni de col·laboració entre el centre educatiu i una entitat col·laboradora.

Durant este període l’alumnat podrà implicar-se en les activitats i funcions pròpies dels distints llocs de treball del perfil professional i conèixer, de primera mà, l’organització dels processos productius o de serveis i les relacions laborals, sempre tenint present que l’alumnat que cursa aquest mòdul continua matriculat al centre educatiu.

QUANT DE TEMPS DURA LA FCT?

La duració d’este període de formació pràctica, en el cas de la FP Bàsica, és de 240 hores que es realitzen durant el tercer trimestre del curs escolar (abril-juny) o bé durant el primer trimestre del curs següent (octubre-desembre).

La duració diària de la jornada en el centre de treball ha de ser igual o aproximada a l’horari laboral de l’empresa, i dins de l’horari habitual, entre les 7h i les 22h.

QUÈ HA DE FER L’ALUMNAT?

L’alumnat realitzarà tasques pròpies d’un professional d’esta especialitat, les quals estan incloses en el programa formatiu que facilitem a l’empresa i que s’acorda prèviament. En el cas del CF bàsic de Servicis Administratius, s’inclouen, entre d’altres:

  1. Utilització de mitjans informàtics per a la introducció de dades i la gestió de documents en el centre de treball.
  2. Tramitació de la correspondència i comunicacions telefòniques.
  3. Labors bàsiques d’administració i gestió d’oficina.
  4. Atenció i informació a clients, personalment i per mitjans telemàtics.
  5. Actuació responsable en el lloc de treball i integració personal en l’empresa.

QUÈ HA DE FER EL CENTRE DE TREBALL: SEGUIMENT DE LA FORMACIÓ

L’alumnat tindrà assignat un Tutor del Centre Educatiu i un Instructor al Centre de Treball, que definiran prèviament el programa formatiu, coordinaran el seu desenvolupament, fixaran les visites del tutor i avaluaran la realització del mateix.

ASSEGURANÇA DE L’ALUMNAT

Tot l’alumnat d’FCT està cobert per una assegurança de responsabilitat civil i accidents.

  • La Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana té concertada una pòlissa de Col·lectiu d’Accidents per a cobrir possibles contingències que patisca l’alumnat que realitze les pràctiques, així com una pòlissa de Responsabilitat Civil per a cobrir les possibles contingències que puga causar l’alumnat.
  • L’atenció sanitària està coberta per l’Assegurança Escolar, la Seguretat Social o l’asseguradora privada de què l’alumnat siga beneficiari. Mai no haurà de ser tractat en la Mútua d’Accidents de Treball de l’empresa, ja que la seua relacióno és laboral.

QUÈ FER PER COL·LABORAR

Si la seua empresa està disposada a implicar-se amb el nostre centre acollint alumnat en pràctiques, pot omplir el formulari que es presenta a continuació o bé contactar amb nosaltres mitjançant el correu electrònic 46004206@gva.es.

 

EMPRESES COL·LABORADORES EN LA FCT

Més informació sobre la Formació en Centres de Treball