COMUNICAT FAMÍLIES DE 2n BATXILLERAT

Comuniquem a les famílies de 2n de Batx que a partir del dimarts, dia 13 d'octubre, l'alumnat de 2n de Batxillerat passa a tindre ensenyament completament presencial, la qual cosa significa que vindran tots els dies al centre.

El motiu d'este canvi és que l'ocupació d'algunes aules del centre s'ha modificat esta última setmana i ens ha permés reubicar certs grups i aconseguir que l'alumnat de 2n puguen vindre tots els dies i ocupar espais que els permeten sempre mantenir la distància de seguretat de 1'5m.

Agraïm a l'Ajuntament d'Albal el treball que ha fet el seu personal en la reubicació de tot el mobiliari perquè la presencialitat tots els dies de l'alumnat de 2n de Batxillerat fóra possible.

L'Equip Directiu