ADJUDICACIÓ PRESENCIAL DE VACANTS PER A ALUMNAT DE CICLES MITJÀ I SUPERIOR

Dimarts 22 de setembre a les 11’ 00 h adjudicació presencial de vacants per a alumnat de cicles mitjà i superior.

Per a alumnat que estiga en llista d'espera en l’I.E.S. Albal dels cicles G.M d’Instal·lacions elèctriques i automàtiques i G.S Automatització i robòtica industrial.

Es prega que les persones interessades siguen puntuals i que duguen el seu D.N.I.