ACLARIMENTS IES ALBAL RESPECTE A LES MESURES D’ORGANITZACIÓ DELS GRUPS DE 2n DE BATXILLERAT

Complint les instruccions de Conselleria d’Educació, Cultura i Esports i respectant el protocol d’actuació que obliga al compliment de les mesures de prevenció i protecció recomanades perquè els centres educatius siguen espais de convivència saludables, la direcció de l’IES Albal, juntament amb la inspecció, determinà que la capacitat de les aules del centre era de 17 alumnes. Si n’hi havia més, no es podia mantindre la distància de seguretat de 1,5 metres entre ells. Alhora, se’ns va dir que aquells grups que excediren eixa ràtio de 17 alumnes haurien d’acudir al centre en règim semipresencial: dilluns, dimecres i divendres una meitat del grup, i dimarts i dijous l'altra meitat, invertint-se l’alternància a la setmana següent.

Després de finalitzar el procés de matrícula, després d’atendre les peticions de torn dels alumnes, després de fer el sorteig de les anhelades places del matí i després d’atendre les reclamacions de canvi de torns en temps, forma i manera, resultà que hi havia 3 grups de 2n de Batxillerat constituïts per uns 30 alumnes cadascú, i un grup de 2n de Batxillerat integrat per 15. Respectant la normativa, que prioritza el respecte a les mesures de prevenció i protecció, es va decidir que els grups de batxillerat que ultrapassaven la capacitat de les aules vindrien en dies alterns i el grup que que cabia en l’aula vindria tots els dies.

Ens sembla important recalcar que l'assistència presencial o semipresencial no és el fruit d’una decisió discriminatòria de la directiva de l’institut, sinó el resultat d’aplicar una normativa dictada per la nostra conselleria davant l’excepcional situació que estem vivint, que, no ens oblidem, de cap manera ha caducat. A més a més, volem aclarir que no és cert que l’assistència semipresencial es traduïsca en una retallada de la programació o en una merma del currículum. Només caldrà consultar les programacions per a comprovar que això ni és cert, ni pot ser-ho. El professorat és conscient que a final de curs espera una PAU sense rebaixes i està decidit a preparar l’alumnat perquè obtinga bons resultats. Ens consta que els equips docents de 2n de Batxillerat estan treballant amb la voluntat de fer que l’alumnat que assisteix en règim semipresencial reba l’atenció adequada.


Entenem la preocupació i la frustració de les famílies i de l’alumnat davant està inusual situació, però demanem a les famílies i als alumnes una mica de paciència, de tranquil·litat i de confiança. Volem cuidar-los en este temps de pandèmia i volem preparar-los per als reptes futurs, i treballem cada dia per aquests dos objectius, sense perdre de vista cap dels dos. En funció de la marxa del centre, valorarem les possibilitat d’ampliar l’assistència presencial a alguna assignatura més, tot respectant la restricció, a hores d’ara irrenunciable, d’una distància de 1,5 metres entre els alumnes dins de l’aula. Tenim la certesa que, amb l’esforç de famílies, alumnat, i professorat, al final de curs podrem felicitar-nos tots per una feina ben feta.


Salutacions, i que la salut ens acompanye.

L’Equip Directiu