Projectes d’innovació i investigació (PIIE)

En esta secció es descriuen els projectes d’innovació i investigació educativa (PIIE) que s’han desenvolupat o que estan actius en l’IES Alameda.

****

El primer projecte es va titular “Més enllà del sistema sexe/gènere: una experiència pedagògica i formativa sobre identitats i expressió de gènere” (GVA-SOLPIIE16_607729). Va tindre una duració de dos anys (2016-2018) i el seu objectiu principal va ser conscienciar a la comunitat educativa de l’IES Albereda sobre la inclusió de les persones trans en l’àmbit educatiu. Entre les accions realitzades van destacar les següents:

1) Un seminari de formació permanent sobre diversitat i identitats de gènere, dirigit a tota la comunitat educativa, i impartit per persones trans de les associacions Lambda València i Chrysallis i també per personal investigador de la Universitat de València i de la Universitat Autònoma de Madrid.

2) Una experiència pedagògica en el programa d’acció tutorial per a sensibilitzar a l’alumnat de 1r d’ESO sobre les identitats trans.

3) Activitats de reflexió en l’assignatura d’Educació Física per a explorar la capacitat de l’alumnat de 4t d’ESO d’imaginar moralment a les persones trans que practiquen esport.

4) Accions pedagògiques performatives amb intencionalitat crítica en l’assignatura d’Educació Física de 1r de Batxillerat per a afavorir la transformació i el canvi social.

Com a producte d’aquelles accions, es van publicar diversos treballs que van donar mostra d’estes:

1) Fonts, J, Hoyo, M., Navarro, J. A. i García, J. (2019): “Una acció feminista i de generositat (Trans)”. Tàndem. Didàctica de l’Educació Física, 63, 19-24.

2) Fonts, J, Argudo, E, Corbalán, P., Pérez, R., Ponce, A. i Navarro, F. (2018): “Vestit nou, acció tutorial per a l’acceptació de les persones trans”, Aula de Secundària, 27, 10-13.

3) Fonts, J., Pereira, S., López, E., Pérez, V. i Devís, J. (2018): Més enllà del binari sexe/gènere: una proposta d’acció pedagògica trans-queer en Educació Física. En E. Lorente-Catalán i Sr. Martos-García (Eds.) EF i pedagogia crítica. Propostes per a la transformació personal i social, Edicions de la Universitat de Lleida/Publicacions de la Universitat de València, Lleida i València, pàg. 167-191.

També es van compartir les experiències realitzades en l’IES Albereda en diverses jornades de formació inicial i permanent:

1) “Diàlegs sobre pràctiques pedagògiques inclusives, pédagogies queer en Educació Física i experiències de persones trans”. Interseccions. Espai de formació. Celebrat el 27 de setembre de 2018 a la Biblioteca d’Educació Maria Moliner. Universitat de València.

2) “Identitats diverses i igualtat a l’espai escolar”, Primeres Jornades Escola i Família Educant per la Igualtat. Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport. CEFIRE de Sagunt. Celebrat el 25 i el 26 de setembre de 2018 a casa de la Cultura de Rocafort.

3) “Més enllà del sistema sexe/gènere: una proposta pedagògica trans-queer en Educació Secundària”, Jornades de competència emocional i educació. Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport. CEFIRE de Sagunt. Celebrat el 5 de juny de 2018 en l’IES Clot del Moro.

4) “La inclusió de les niñxs i adolescentxs trans: una experiència en Educació Física”, Facultat de Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport, Mesa d’expertxs 3. Educació Física i vulnerabilitats de sexe i gènere. IV Simposium Internacional de Primavera “Educació Física i Justícia Social: Poblacions Vulnerades”. València, 6 de maig de 2017.

5) “Mes allà del sistema sexe/gènere: una experiència pedagògica i formativa sobre identitats i expressió de gènere”. IES Oleana, Requena, Jornades de Coeducació, 3 de maig de 2017.

6) “Més enllà del sistema sexe/gènere: una proposta pedagògica trans en Educació Física”, IES Violant De Casalduch, Benicàssim, Grup de Treball d’Educació Física, 1 de març de 2017.

Tant els treballs publicats com la participació en jornades de formació, van respondre a les noves polítiques educatives de gènere que, en matèria d’igualtat, atenció a la diversitat i inclusió, es van aprovar en la Comunitat Valenciana:

1) Llei 23/2018, de 29 de novembre, de la Generalitat, d’igualtat de les persones LGTBI.

2) Decret 104/2018, de 27 de juliol, del Consell, pel qual es desenvolupen els principis d’equitat i d’inclusió en el sistema educatiu valencià.

3) Llei 8/2017, de 7 d’abril, de la Generalitat, integral del reconeixement del dret a la identitat i a l’expressió de gènere en la Comunitat Valenciana.

4) Instrucció del 15 de desembre de 2016 per la qual s’establix el protocol d’acompanyament per a garantir el dret a la identitat de gènere, l’expressió de gènere i la intersexualitat.

Este primer projecte va contribuir implícitament a la creació d’un ambient favorable i respectuós perquè un cert alumnat de l’IES Albereda prenguera la decisió de fer públiques les seues orientacions sexuals i de gènere diverses. Especialment, va destacar el cas d’un estudiant que, amb el suport incondicional de la seua mare, del grup de companys/as de classe i de l’equip directiu del centre, va decidir mostrar lliurement la seua identitat trans. Este alumne es va convertir gràcies a la seua generositat i compromís en un referent singular de la defensa de la igualtat i la diversitat de gènere en l’IES Albereda.

Esta situació va propiciar la sol·licitud d’un segon projecte de dos anys de duració (2019-2021) centrat en el seu cas i l’entorn de l’IES Albereda que es va veure influït per la interacció amb ell. Es va titular, “@lucassvert: estudi de cas i etnodrama sobre generositat trans” (GVA-SOLPIIE20_1463141), i el seu objectiu principal va ser la compressió de les experiències viscudes en el seu procés de construcció de la identitat trans i la conversió d’estes en un text performatiu que fora dramatitzat.

Com a fruit del projecte es van publicar dos estudis:

1) Fuentes-Miguel, J., Pérez-Samaniego, V., López-Cañada, E., Pereira-García, S. i Devís-Devís, J. (2022): “From inclusion to queer-trans pedagogy in school and physical education: a narrative ethnography of trans generosity”, Sport, Education & Society, https://doi.org/10.1080/13573322.2022.2073437

2) Fonts, J., Pérez, V., López, E., Pereira, S. i Devís, J. (2021). «Els banys, els vestuaris i jo: una narrativa trans-queer per a ‘fer’ pedagogia crítica”, en SOCA-REL (VV.AA.) Educació física com a ferramenta de transformació social. Pretextos crítics, Inde, Barcelona, pàg. 173-186.

Finalment, es va elaborar una peça teatral a càrrec del dramaturg valencià Xavier Puchades que es troba a l’espera de ser publicada i representada.

****

El tercer projecte sol·licitat es va titular Desconect@r per a conect@r i el seu objectiu principal va ser… (en construcció)