Més enllà del sistema sexe/gènere: una experiència pedagògica i formativa sobre identitats i expressió de gènere

El primer projecte es va titular “Més enllà del sistema sexe/gènere: una experiència pedagògica i formativa sobre identitats i expressió de gènere” (GVA-SOLPIIE16_607729). Va tindre una duració de dos anys (2016-2018) i el seu objectiu principal va ser estimular la reflexió i conscienciar a la comunitat educativa de l’IES Alameda sobre la inclusió de les persones trans en l’àmbit educatiu. Entre les accions realitzades van destacar les següents:

1) Un seminari de formació permanent sobre diversitat i identitats de gènere, dirigit a tota la comunitat educativa, i impartit per persones trans de les associacions Lambda València i Chrysallis i també personal investigador de la Universitat de València i de la Universitat Autònoma de Madrid.

2) Una experiència pedagògica en el programa d’acció tutorial per a sensibilitzar a l’alumnat de 1r d’ESO sobre les identitats trans.

3) Activitats de reflexió en l’assignatura d’Educació Física per a explorar la capacitat de l’alumnat de 4t d’ESO d’imaginar moralment a les persones trans que practiquen esport.

4) Accions pedagògiques performatives amb intencionalitat crítica en l’assignatura d’Educació Física de 1r de Batxillerat per a afavorir la transformació i el canvi social.

Com a producte d’aquelles accions, es van publicar diversos treballs que van donar mostra d’aquestes:

1) Fuentes, J, Hoyo, M., Navarro, J. A. y García, J. (2019): “Una acción feminista y de generosidad (Trans)”. Tándem. Didáctica de la Educación Física, 63, 19-24.

2) Fuentes, J, Argudo, E, Corbalán, P., Pérez, R., Ponce, A. y Navarro, F. (2018): “Vestido nuevo, acción tutorial para la aceptación de las personas trans”, Aula de Secundaria, 27, 10-13.

3) Fuentes, J., Pereira, S., López, E., Pérez, V. y Devís, J. (2018): Más allá del binario sexo/género: una propuesta de acción pedagógica trans-queer en Educación Física. En E. Lorente-Catalán y D. Martos-García (Eds.) EF y pedagogía crítica. Propuestas para la transformación personal y social, Ediciones de la Universitat de Lleida/Publicacions de la Universitat de València, Lleida y Valencia, pp. 167-191.

També es van compartir les experiències realitzades en l’IES Alameda en diverses jornades de formació inicial i permanent:

1) “Diàlegs sobre pràctiques pedagògiques inclusives, pédagogies queer en Educación Física i experiències de persones trans”. Interseccions. Espai de formació. Celebrado el 27 de septiembre de 2018 en la Biblioteca d’Educació Maria Moliner. Universidad de València.

2) “Identitats diverses i igualtat a l’espai escolar”, Primeres Jornades Escola i Família Educant per la Igualtat. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. CEFIRE de Sagunt. Celebrado el 25 y el 26 de septiembre de 2018 en Casa de la Cultura de Rocafort.

3) “Más allá del sistema sexo/género: una propuesta pedagógica trans-queer en Educación Secundaria”, Jornadas de competencia emocional y educación. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. CEFIRE de Sagunt. Celebrado el 5 de junio de 2018 en el IES Clot del Moro.

4) “La inclusión de las niñxs y adolescentxs trans: una experiencia en Educación Física”, Facultat de Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport, Mesa de expertxs 3. Educación Física y vulnerabilidades de sexo y género. IV Simposium Internacional de Primavera “Educación Física y Justicia Social: Poblaciones Vulneradas”. Valencia, 6 de mayo de 2017.

5) “Mas allá del sistema sexo/género: una experiencia pedagógica y formativa sobre identidades y expresión de género”. IES Oleana, Requena, Jornadas de Coeducación, 3 de mayo de 2017.

6) “Más allá del sistema sexo/género: una propuesta pedagógica trans en Educación Física”, IES Violant De Casalduch, Benicàssim, Grupo de Trabajo de Educación Física, 1 de marzo de 2017.

Tant els treballs publicats com la participació en jornades de formació, van respondre a les noves polítiques educatives de gènere que, en matèria d’igualtat, atenció a la diversitat i inclusió, es van aprovar en la Comunitat Valenciana:

1) Llei 23/2018, de 29 de novembre, de la Generalitat, d’igualtat de les persones LGTBI.

2) Decret 104/2018, de 27 de juliol, del Consell, pel qual es desenvolupen els principis d’equitat i d’inclusió en el sistema educatiu valencià.

3) Llei 8/2017, de 7 d’abril, de la Generalitat, integral del reconeixement del dret a la identitat i a l’expressió de gènere en la Comunitat Valenciana.

4) Instrucció del 15 de desembre de 2016 per la qual s’estableix el protocol d’acompanyament per a garantir el dret a la identitat de gènere, l’expressió de gènere i la intersexualitat.

Aquest primer projecte va contribuir implícitament a la creació d’un ambient favorable i respectuós perquè un cert alumnat i professorat de l’IES Alameda prenguera la decisió de fer públiques les seues orientacions sexuals i de gènere diverses. Especialment, va destacar el cas d’un estudiant que, amb el suport incondicional de la seua mare, del grup de companys/as de classe i de l’equip directiu del centre, va decidir mostrar lliurement la seua identitat trans. Aquest alumne es va convertir gràcies a la seua generositat i compromís en un referent singular de la defensa de la igualtat i la diversitat de gènere en l’IES Alameda.

Aquesta situació va propiciar la sol·licitud d’un segon projecte de dos anys de duració (2019-2021) centrat en el seu cas i l’entorn de l’IES Alameda que es va veure influït per la interacció amb ell. Es va titular, “@lucassvert: estudi de cas i etnodrama sobre generositat trans” (GVA-SOLPIIE20_1463141), i el seu objectiu principal va ser la compressió de les experiències viscudes en el seu procés de construcció de la identitat trans i la conversió d’aquestes en un text performatiu que fora dramatitzat.

Com a fruit del projecte es van publicar dos estudis:

1) Fuentes-Miguel, J., Pérez-Samaniego, V., López-Cañada, E., Pereira-García, S. y Devís-Devís, J. (2022): “From inclusion to queer-trans pedagogy in school and physical education: a narrative ethnography of trans generosity”, Sport, Education & Society, https://doi.org/10.1080/13573322.2022.2073437

2) Fuentes, J., Pérez, V., López, E., Pereira, S. y Devís, J. (2021). «Los baños, los vestuarios y yo: una narrativa trans-queer para ‘hacer’ pedagogía crítica”, en SOCA-REL (VV.AA.) Educación física como herramienta de transformación social. Pretextos críticos, Inde, Barcelona, pp. 173-186.

Finalment, es va elaborar una peça teatral a càrrec del dramaturg valencià Xavier Puchades que es troba a l’espera de ser publicada i representada.