Revista Sapiens

La revista SAPIENS, s’ha convertit en una referència en el nostre centre. Des del número 1 han passat ja vint-i-set cursos: centenars d’articles, milers d’alumnes, centenars de professors, personal no docent… Tota una vida en un centre, la nostra memòria.

A la fi de cada curs escolar sorgeix un número nou en el qual tota la comunitat educativa es veu reflectida i en el qual cadascun pot expressar-se amb llibertat.

Estan fetes amb tota la dedicació i la il·lusió de cada curs, per a ser gaudides amb tranquil·litat i rellegir-les de vegada com a.

Ací podreu accedir als últims números publicats i és possible que també a algun inèdit.

Sapiens núm. 29 Curs 2021-2022

Sapiens núm. 28 Curs 2020-2021

Sapiens núm. 27 Curs 2019-2020

Sapiens núm. 26 Curs 2018-2019

Sapiens núm. 25 Curs 2017-2018

Herba-sana núm. 22 Curs 2016-2017

Herba-sana núm. 21 Curs 2015-2016

I per què el canvi de numeració? Com passem del número 22 al 25? No,no és que no sapiem comptar… Però arran de la preparació dels actes del 50 aniversari de l’IES Albereda, trobem en un arxiu, els dos primers números d’una revista “Sapiens”. Publicacions que realitzaven íntegrament els alumnes. Ens va semblar necessari i de justícia incloure aquests dos primers números en el compte i així en curs del 50 aniversari li corresponia el número 25 de la nostra benvolguda revista, a més de tornar al nom original: “SAPIENS”. El cercle es tanca.