Accés a la Web Família

Què és Web Família?

Web Família és el portal des del qual els pares o els tutors legals podran veure les notes dels seus fills o tutelats, el registre de faltes o retards a classe, el calendari d’avaluacions i activitats extraescolars, i els missatges que els docents desitgen fer arribar per aquesta via de comunicació.

Els pares que per qüestions de treball poden tindre dificultats per a establir una relació estreta amb els professors dels seus fills. Per a ells, aquesta web suposarà una alternativa amb la qual conciliar el treball i la seua vida familiar.

I per a no haver d’estar pendent de la web, ITACA també permet subscriure’s a ser notificat en l’e-mail quan estiguen disponibles les notes, els fills falten o es retarden en classe, etc.

Pot sol·licitar les claus d’accés emplenant la instància i entregant-la en finestreta.