NOU PROTOCOL COVID

Amb gran plaer, comuniquem a tota la comunitat educativa, que a partir de hui, 4 d'abril, s'estableix un nou protocol enfront del Sars-Cov-2 en els centres educatius. Les principals novetats són:

  • DISTÀNCIA INTERPERSONAL: No serà necessari mantindre-la en cap dependència del centre educatiu, ni exterior ni interior.
  • ENTRADES I EIXIDES: No serà necessari que siga de manera escalonada, encara que sí que es recomana que hagen diverses portes d'accés per a evitar aglomeracions.
  • PRESENCIALITAT:
    • Les assemblees o reunions (claustre, consells escolars,…) podran realitzar-se presencialment.
    • Les famílies poden accedir al centre per a mantindre reunions de tutoria individual o grupal i, si el centre el considera, també per qualsevol altra causa. Tot això evitant aglomeracions.
  • GRUPS DE CONVIVÈNCIA: Es permet la interacció entre grups de diferents cursos.
  • MÀSCARA: Continua sent obligatòria en espais tancats.
  • MESURES EN CAS DE SÍMPTOMES COVID: No s'establirà cap mesura específica amb els casos o contactes diferents a les establides per a la població en general.

Sí que es manté la necessitat de mantindre la HIGIENE DE MANS i VENTILACIÓ d'instal·lacions.

Per a més informació: https://ceice.gva.es/va/covid-19.