Eleccions al Consell Escolar

Comparteix això:

Informació sobre el procés d’eleccions a consells escolars de centres

RESOLUCIÓ de 22 de setembre de 2023, de la Direcció General d’Innovació i Inclusió Educativa, sobre la convocatòria d’eleccions a consells escolars de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics, l’any 2023

DECRET 93/2016, de 22 de juliol, del Consell, pel qual es regula el procés electoral per a la renovació i constitució dels consells escolars dels centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana, sostinguts amb fons públics

Enllaços i documentació d’interés

Accés a l’aplicació informàtica ELECONSManual d’usuari

Instruccions sobre el procés electoral i recollida de dades

Calendari d’actuacions

Preguntes freqüents

Composició i renovació dels consells escolars

Annexos IV

Normativa d’aplicació