Valencià

Comparte esto:

CURSOS DE VALENCIÀ
NIVELL A1

Dijous matí

Dimarts vesprada


CURSOS DE VALENCIÀ
NIVELL A2

Dilluns i dimecres a les 9:55

Dilluns de 12:05 a 14:00

Dilluns de 19:05 a 20:55


CURSOS DE VALENCIÀ
NIVELL B1

Dimecres a les 9:30

Dilluns de 16:00


CURSOS DE VALENCIÀ
NIVELL B2


CURSOS DE VALENCIÀ
NIVELL C1


CURSOS DE VALENCIÀ
NIVELL C2