Cursos de valencià

Comparte esto:

CURSOS DE CONEIXEMENTS DE VALENCIÀ

CURS 2021-2022

CENTRES PÚBLICS DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES D'ELX

FPA El Manantial (Carrús) - FPA La Llotja (Altabix) - FPA Mercè Rodoreda (El Raval)

Termini d'inscripció

El dilluns 6 de setembre a les 12:00h del migdia s'obrirà el formulari d'inscripció.

Romandrà obert fins al diumenge 12 de setembre.

Formulari d’inscripció

Llistes d'admesos i d'espera

Si estàs en la llista d'admesos, has de vindre a matricular-te durant l'última setmana de setembre però NOMÉS EL DIA I L'HORA EN QUÈ HAS SIGUT ADMÉS. NOMÉS POTS MATRICULAR-TE DURANT EIXE DIA i en eixa franja horària. El professor t'ajudarà a formalitzar la matrícula. Recorda portar fotocòpia del teu DNI i certificat d'estudis previs (B2, C1 i C2).

Consulta la llista ací

 

Normes de preinscripció

Enguany la preinscripció als cursos de valencià de les escoles d’adults d’Elx es farà EXCLUSIVAMENT DE MANERA TELEMÀTICA.

La preinscripció és imprescindible per a poder realitzar la matriculació posterior.

En cap cas aquesta preinscripció implica tindre una plaça assegurada.

DURACIÓ DELS CURSOS

Els cursos seran d’una dedicació lectiva no inferior a 90 hores.

EDAT MÍNIMA

Les persones sol·licitants hauran d’haver complit 18 anys abans del 31/12/2021.

PERÍODE D’INSCRIPCIÓ

Des de les 12.00 h del dia 06/09/2021 fins a les 23.59 h del dia 12/09/2021.

PUBLICACIÓ DE LLISTES D'ADMESOS I ESPERA

El dia 15/09/2021 es penjaran a cada centre les llistes d'admesos i les llistes d'espera. Les persones preinscrites estaràn ordenades a partir del les lletres "EV" segons sorteig fet per la Conselleria d'Educació per a desempats. https://ceice.gva.es/va/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=947616

MATRÍCULA

Per a matricular-se, cal adjuntar:

  • Una fotografia carnet.
  • Una fotocòpia i original del DNI o NIE.
  • Segons el nivell:
    • Per al nivell B2, s’haurà de presentar fotocòpia i original del certificat de nivell B1 de la JQCV o equivalent.
    • Per al nivell C1, s’haurà de presentar fotocòpia i original del certificat del nivell B2 de la JQCV o equivalent.
    • Per al nivell C2, s’haurà de presentar fotocòpia i original del certificat de nivell C1 de la JQCV o equivalent.
Cursos de coneixements de valencià

ANUL·LACIÓ DE CURSOS

Si algun dels cursos programats no arribara al nombre mínim d’alumnes exigits per la Conselleria d’Educació, quedaria automàticament anul·lat i s’oferirien les places vacants de la resta de cursos a les persones sol·licitants del grup afectat.

ANUL·LACIÓ DE MATRÍCULA

Les persones matriculades que no hagen assistit a classe sense causa justificada abans del dia 11/10/2021, causaran baixa automàtica i seran substituïdes per les de la llista d’espera.