Cursos de valencià

Comparte esto:

MATRÍCULA

Per a matricular-se, cal adjuntar:

  • Una fotocòpia i original del DNI o NIE.
  • Segons el nivell:
    • Per al nivell B2, s’haurà de presentar fotocòpia i original del certificat de nivell B1 de la JQCV o equivalent.
    • Per al nivell C1, s’haurà de presentar fotocòpia i original del certificat del nivell B2 de la JQCV o equivalent.
    • Per al nivell C2, s’haurà de presentar fotocòpia i original del certificat de nivell C1 de la JQCV o equivalent.