Sobre SELFIE

Comparteix això:

Què és SELFIE?

SELFIE és una eina en línia gratuïta que pretén ajudar els centres escolars a plantejar-se com utilitzen les tecnologies digitals per a aconseguir un aprenentatge efectiu i innovador. Amb SELFIE, els centres poden obtindre una instantània del punt en el qual es troben en relació amb l’ús de les tecnologies digitals, tenint en compte les opinions del professorat, l’alumnat i l’equip directiu. Aquest procés d’acte-relexión pot ajudar a obrir un diàleg dins del centre sobre possibles àmbits de millora. SELFIE també permet als centres realitzar el seguiment dels avanços que aconseguisquen al llarg del temps.

Què mesura SELFIE?

A través d’una sèrie de preguntes al professorat, equipe directiu i alumnat, SELFIE avalua la manera en què s’utilitzen les tecnologies digitals per a aprendre i ensenyar en el centre. Les preguntes dirigides a l’equip directiu se centren principalment en les estratègies i pràctiques a escala del centre relacionades amb l’ús de les tecnologies digitals. Les preguntes dirigides al professorat estan destinades principalment a detectar pràctiques docents, i les dirigides a l’alumnat tenen com a finalitat conéixer la seua experiència i pràctiques d’aprenentatge en relació amb l’ús de les tecnologies digitals. Els centres poden personalitzar l’eina afegint preguntes que s’adapten al seu context.

Qui està darrere de SELFIE?

SELFIE ha sigut desenvolupat per la Comissió Europea juntament amb un grup d’experts i professionals en l’àmbit de l’educació de països europeus. Més de 67 000 membres d’equips directius, professors/as i alumnes/as de tota Europa van provar la versió beta de l’eina a la fi de 2017.

Confidencialitat de les dades

  • SELFIE és una eina únicament per al centre educatiu; no es recull cap dada personal.
  • Totes les respostes facilitades a través de SELFIE són anònimes. Cap membre de l’alumnat, professorat, equip directiu o personal que responga a les preguntes i afirmacions podrà ser identificat personalment.
  • Cada centre educatiu és el propietari del seu informe SELFIE, que no serà compartit amb uns altres llevat que el propi centre decidisca fer-ho.
  • Cap altra organització, inclosa la Comissió Europea, pot realitzar el seguiment de les respostes d’un centre concret.
  • SELFIE està allotjat en un servidor propietat de la Comissió Europea, que el gestiona, i les dades recaptades estan subjectes a les normes de tractament de dades de la Comissió Europea.
  • Les dades anonimitzades i agregats poden ser utilitzats únicament per a investigació i elaboració de polítiques públiques i mai amb finalitats comercials.

Aqui pot constultar la declaració de confidencialitat de SELFIE completa .

Desitja més informació sobre SELFIE?

Trobarà més informació sobre SELFIE en el seu portal

Accés a alumnat