SERVEIS

MATINERA

El servei d’escola matinera està enfocat a famílies que, per obligacions laborals han de compatibilitzar els seus horaris laborals d’entrada amb l’entrada delsde les seus/es fills/es als centres escolars. D’aquesta manera, les famílies tindran una opció de conciliació en la qual els xiquets/es estaran entretinguts fent multitud d’activitats i així podran estar tranquils que estan en bones mans.

Horari de l’activitat: de 8 a 9 h.          

Empresa que ho gestiona: EDUQUE

Preu: 33 € al mes per a l’alumnat fixe / 17 € mig mes.

Porta d’entrada: L’entrada de les famílies serà per la porta del timbre (Camí Alabau, 30). Podrà accedir un acompanyant amb l’alumne fins a la porta principal d’entrada de l’edifici. A partir d’ahí l’alumne serà rebut/da per la monitora. No està permesa l’entrada dels adults a l’edifici.

Monitora: Amparo Rodrigo

Activitats: Dins del centre i fora al pati

Com apuntar-se?

1° Entrar en https://educo.tumatricula.es/  i indicar el codi postal 46026 i el número del centre escolar (46012689).
2° Emplenar totes les dades sol·licitades.
              ACTIVITAT
              HORARI
3° Prémer enviar en finalitzar.

4° Comunicar-ho al centre educatiu.

MENJADOR

El primer dia de menjador serà el 12 de setembre per als alumnes que ho hagen sol·licitat, a excepció de l’alumnat de 2 anys que començarà el 3 d’octubre

Als alumnes fixos de menjador se’ls domiciliarà un rebut mensual de 4,25 pels dies que tinga el mes. És molt important que les famílies hagen facilitat prèviament el número del seu compte bancari.

Els alumnes que desitgen assistir de manera esporàdica al servei de menjador hauran de respectar i complir la següent normativa:

-Les famílies hauran de fer una transferència bancària al centre de 21,25 €, corresponents a 5 dies de menjador com a alumne/a esporàdic. Indicant en el concepte el NÚMERO, COGNOMS i CURS de l’alumne/a. Número compte La Caixa ES04 2100 4474 7702 0003 5061.

– Les famílies escriuran un correu electrònic al centre (46012689@edu.gva.es) indicant en l’assumpte: “MENJADOR ESPORÀDICS” i en el contingut el nom, curs i dia o dies que s’utilitzaran els “tiquets virtuals”. S’adjuntarà en el correu el justificant de pagament del banc. Per a poder garantir la bona organització dels espais del menjador es precisa que s’avise amb 2 dies d’antelació. Si es necessitarà usar el menjador un dilluns, serà necessari avisar la setmana anterior.

– No estaran permeses altres formes de pagament del menjador, per lo tant no s’agafarà diners en metàl·lic.

L’empresa encarregada del menjador escolar és COLEVISA.

TRANSPORT

RUTA 4612141

ITINERARI: El Palmar – Pinedo – Forn d’Alcedo

PARADAHORARI EIXIDAHORARI TORNADA
PARADAHORARI EIXIDAHORARI TORNADA
El Palmar08.15 h.17.20 h.
Gola de Puchol-Gavines08.25 h.17.10 h.
Gola de Puchol-Hotel Sidi08.30 h.17.05 h.
Gola de Puchol-Casbah08.32 h.17.03 h.
El Saler08.37 h.16.58 h.
Càmping Collverd08.40 h.16.55 h.
CEIP PINEDO08.45 h.16.45 h.
CEIP FORN D’ALCEDO9.00 h.16.30 h,

Aquesta ruta es va crear per a donar servei a les famílies que viuen en aquestes pedanies i no disposen de plaça escolar.
La sol·licitud d’aquest servei es farà anualment, tramitant l’ajuda de transport col·lectiu segons la convocatòria que la Conselleria d’Educació publica cada any.